Vols associar-te?

castellano english

Tal com consta en els Estatuts de la nostra Associació, per a ser membre de la mateixa has de ser resident a El Terreno, però en cas que no ho siguis et pots adherir com a "AMIC d'EL TERRENO", amb els mateixos avantatges que tenen els socis a excepció dels que s'esmenten expressament en aquell document.

La quota anual de soci per cada any natural és de 10 €.

Pots associar-te presencialment o mitjançant un ingrés bancari

Presencialment:
Al Casal de Barri, carrer Dos de Maig número 1, en les hores d'oficina. Aconsellam, en aquest cas, confirmar aquestes hores amb anterioritat ja que l'horari no és el mateix durant tot l'any.

Mitjançant ingrés bancari:
Fent l'ingrés al compte AVV “BELLVER” d'EL TERRENO de La Caixa: ES 52 2100 0233 9301 0060 0176, fent constar el nom complet així com "Quota de soci any 201__").

Una vegada realitzat l'ingrés bancari omplir i enviar el formulari que consta a peu de pàgina.

Imatge:"Falla Tetris" by Coentor - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falla_Tetris.JPG#/media/File:Falla_Tetris.JPG