Escola de nins d'El Terreno l'any 1895

Mestre: Pere Ballester Tomàs
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Joan Amengual Garcias025004008
Francesc Amengual Oliver052
Bernat Beltran Barceló202
Manel Beltran Barceló202
Joan Bestard Garau004201217
Bartomeu Bestard Valldepadrines2203121120511
Bartomeu Bestard Serra00400007
Mateu Bestard Serra2303400202011
Jacobo Bo Cabrera00200007
Raimundo Bo Cabrera00000007
Joan Borràs Salvà0000000000111
Joan Cavaller Cortès100030000010
Gabriel Cifre Ramis8111463427
Jaume Colomar Espases6334352340311
Tomàs Colomina Colom2470301006211
Guillem Coves Fullana0400020002111
Guillem Coves Seguí4031000100311
Josep Coves Seguí4031200000311
Antoni Conill Massot3023200201311
Antoni Diéguez Corrales06985657
Juan Diéguez Corrales561475547
Andreu Far Borràs40120240020111
Guillem Far Borràs42100231000111
Josep Far Vich0261035
Arturo Fernández Serra1003
Josep Ferrer Campins4625746012511
Miquel Ferrer Riera8573
Antoni Ferrer Sureda752
Bernardí Gordiola Grimalt00014
Pere Servando Gordiola Grimalt00014
Mateu Grimalt Llull02345847
Jaume Luis Bernat43231023205911
Jaume Martín Riera042403448
Manel Medrano Seguí95813636
Bartomeu Moragues Tomàs23501255453411
Josep Noguera Bernat342
Vicens Noguera Bernat21
Baltasar Perpinyà Castell042201013510
Antoni Rayó Serra54127702333211
Pere Ribot Vich2463
Antoni Rigo Vicens213961147
Alexandre Rosselló Sendra00564
Vicens Rosselló Sendra00564
Joan Salvà Campins002
Guillem Seguí Borràs0400000000011
Lluis Tomàs Barceló8121110106230411
Maties Tous Martínez3380200212411
Eusebi Villaverde García22109930020211
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 357 8