Escola de nins d'El Terreno l'any 1890

Mestre: Pere Ballester Tomàs
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Mateu Adrover Vicens1412105168400210
Vicens Alzamora Sendra302
Josep Arbona Nadal0000000000010
Alberto Arnica Ferrer002
Francesc Barceló Colomar00224436
Bernat Beltran Barceló64141042231481310
Bernat Beltran Ximelis21
Joan Beltran Ximelis62112005869
Bartomeu Bestard Valldepadrines0303
Bartomeu Bestard Serra10000207000010
Joan Bo Cabrera6622005
Jaume Borràs Salvà200000003310
Antoni Calafat Mas0011164
Francesc Calafat Mas0011164
Pere Capellà Ramon9244308532310
Bartomeu Cerdó Colom40000006
Joan Cerdó Colom40000006
Rafel Cerdó Colom140000006
Sebastià Cerdó Colom40200006
Pere Antoni Colom Marí12171735442159
Josep Danty Roquesaltes1882161021170310
Mateu Far Serra10340066
Jordi Ferrer Campins041212415118155010
Hilari Fornés Tomàs124865560751610
Bernardí Gordiola Grimalt4426861207
Agustí Hernández Francés2500202248
Rafel Hernández Francés2500202238
Damià Juncadella Mayol0323
Cristòbal López Tortella04574
Pere Magrí Rubira005005
Jaume Mas Pons01310154
Bartomeu Moragues Salvà10001121240139
Francisco Pérez Zorrilla933335212949
Luis Pérez Zorrilla933335210949
Pablo Pérez Zorrilla0141244
Antoni Porcel Porcel20661020056610
Antoni Rigo Vicens5022100311210
Guillem Rigo Vicens1400007520210
Andreu Roig López2153
Josep Roig Rigo11171515630731510
Gabriel Sastre Colomar1294404
Josep Sastre Colomar102000122187
Jaume Seguí Borràs0200000020410
Joan Tomàs Barceló02044
Nicolau Tous Martínez42001145240310
Miquel Ugalde Ripoll2001204340910
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Les caselles de color taronja corresponen als mesos que no consten perquè els expedients estan desapareguts.
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 221 1