Escola de nines d'El Terreno l'any 1894

Mestra: Mª Francisca Isern Marcó
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Antònia Barceló Barceló002
Maria Barceló Barceló3030440000011
Joana Aïna Barceló Prats043644568
Carme Beltran Barceló0000000000011
Josepa Beltran Ximelis47691900341511
Maria Bestard Bosch0402200669
Catalina Bestard Garau0000000000011
Margalida Bestard Serra002
Maria Bestard Serra0540000000011
Maria Bo Cabrera0000000000011
Teresa Bo Cabrera0000000000011
Francisca Borràs Salvà0000000009
Antònia Buenaventura Vidal15182
Isabel Canyelles Calafell81500000009
Maria Cavaller Cortès0000000000011
Aurora Cirer Homs484405
Josepa Colom Marí15949546
Maria Colom Marí351245757
Francisca Colomina Colom0003
Lluïsa Colomina Colom0003
Antònia Escafí Quijada129413157067610
Teresa Escafí Quijada12949157067610
Gerònia Espases Abraham002
Margalida Espases Colomar0030300000011
Antònia Far Borràs09448041439
Maria Far Borràs013130013668
Micaela Femenies Riera03736400169
Apol·lònia Ferrer Campins0020200700011
Francisca Ferrer Campins802
Antònia Florit Pons014044
Catalina Florit Pons00074
Francisca Hernández Carreres002
Maria Lemaur Fluxà0000000000011
Coloma Llull Ferretjans0221160208
Clara Medines Alemany05051106
Catalina Miquel Bestard0000000000011
Maria Concepció Miquel Bestard002
Antònia Moragues Tomàs8308768009
Margalida Moragues Tomàs0302300600011
Lluïsa Motta Fajardo000005008
Francisca Borràs Salvà2100126408
Magdalena Planas Abraham402
Francisca Pons Llompart0001680601010
Joana Pons Llompart0001190600010
Maria Pons Llompart0136124
Maria Rayó Serra5255800906011
Margalida Ribot Dalmau0400601208
Margalida Rigo Porcel0000000009
Antònia Rigo Vicens30011091658
Miquela Rigo Vicens30011091648
Catalina Roig Vicens0002000000011
Maria Rosselló Sendra057005
Àngela Sancho Sureda360308768
Isabel Sancho Sureda0301308768
Francisca Sastre Colomar02052600012911
Antònia Seguí Borràs6000000000011
Isabel Tomàs Tomàs0000364059
Francisca Tous Martínez0000000201411
Josepa Umbert Bauzà002
Margalida Vidal Isern0000000004011
Joana Maria Vidal Isern0000000000011
Dolors Villaverde García0007000000011
Matilde Villaverde García020000008
Aïna Xamena Marcó002
Joana Xamena Marcó032
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 477 3