Escola de nines d'El Terreno l'any 1893

Mestra: Mª Francisca Isern Marcó
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Bàrbara Adrover Vicens251
Maria Barceló Barceló6254000009
Joana Aïna Barceló Prats111230070009
Carme Beltran Barceló0010460115010
Josepa Beltran Ximelis5040000164310
Maria Bestard Bosch000000000010
Catalina Bestard Garau004000000010
Maria Bestard Serra022300002410
Maria Blanco Llabrés008005
Maria Bo Cabrera000000000010
Teresa Bo Cabrera000000000010
Margalida Campins Tomàs161
Isabel Canyelles Calafell12000070009
Antònia Carbonell Marroig0003
Catalina Carbonell Marroig002
Enriqueta Carbonell Marroig002
Rosa Carbonell Marroig0003
Maria Cavaller Cortès000300000010
Josepa Colom Marí6030049879
Maria Colom Marí908050024010
Antònia Escafí Quijada78006657
Teresa Escafí Quijada78006657
Gerònia Espases Abraham0433
Margalida Espases Colomar000100007
Antònia Far Borràs001060600010
Maria Far Borràs03165010612810
Micaela Femenies Riera0003
Maria Ferrà Martorell001090012168
Apol·lònia Ferrer Campins000200000010
Antònia Florit Pons0076670069
Catalina Florit Pons0046670069
Margalida Fontirroig Colom04204
Maria Fornés Tomàs000905
Àngela Hernández Morruego666645
María Dolores La Peña La Peña001314165
Maria Lacal Mesquida0002606
Maria Lemaur Fluxà00400007
Maria Mayol Rubí040164
Clara Medines Alemany06025260167
Catalina Miquel Bestard02300100009
Antònia Moragues Tomàs00430100009
Margalida Moragues Tomàs0002201000010
Lluïsa Motta Fajardo00000007
Francisca Pons Llompart0000000009
Joana Pons Llompart0000000009
Maria Pons Llompart4007165
Llucia Porcel Porcel000005
Maria Rayó Serra0062801360210
Antònia Rigo Vicens006090208
Miquela Rigo Vicens06090207
Catalina Roig Vicens000000000010
Àngela Sancho Sureda4012470047410
Isabel Sancho Sureda0312450243610
Francisca Sastre Colomar1100400008010
Antònia Seguí Borràs000000000310
Isabel Tomàs Tomàs402
Francisca Tous Martínez000000000010
Josepa Umbert Bauzà00004
Margalida Vidal Isern000000000010
Joana Maria Vidal Isern000000000010
Dolors Villaverde García000000000010
Aïna Xamena Marcó000030000010
Joana Xamena Marcó000460000010
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Font: Arxiu Municipal de Palma. Varis expedients:
Gener: FP 1518 24
Febrer: 820 4
Abril, Juliol, Setembre, Octubre i Novembre: FP 621 1
Maig: FP 820 5
Juny: FP 820 6
Desembre:FP 1211 4