Escola de nines d'El Terreno l'any 1884

Mestra: Maria Visconti Ripoll

Nom Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Antònia Adrover Vicens
3
Isabel Adrover Vicens
1
Magdalena Adrover Vicens
0
1
Catalina Bestard Garau
0
1
Maria Bonet Colom
0
0
Margalida Bonet Colom
0
1
2
Margalida Campins Femenies
0
0
3
Catalina Campins Femenies
0
2
Catalina Campins Simonet
1
1
Isabel Colomina Colom
0
1
1
Josepa Colomina Colom
0
3
Joana Maria Estelrich Oliver
0
2
Catalina Gual Ripoll
0
Magdalena Mas Pons
4
Antònia Mayans Móra
0
1
Francisca Moll Berga
0
0
0
Maria Morey Roca
2
Bàrbara Obrador Porcel
0
2
2
Catalina Obrador Porcel
0
2
3
Magdalena Porcel Porcel
0
3
Margalida Porcel Porcel
0
1
1
Margalida Porcel Juan
0
2
1
Antònia Porcel Juan
0
5
4
Margalida Rigo Vicens
0
Maria Suau Lliteres
0
1
Catalina Ugalde Ripoll
1
3
Magdalena Vicens Fullana
1

Si tota la columna està buida és que no tenim dades del mes en concret.

Si el que està buit es una cel·la, significa que l'alumna no va assistir aquest mes.