Cens electoral de l'any 1933

Un cop aprovada la Constitució es feia evident que una de les primeres lleis a realitzar era la llei electoral. El Decret de Maig de 1.931 a penes esmenava els més evidents desequilibris de la vella Llei de 1.907 i convenia refondre tota la legislació electoral en una llei amb les modificacions d'ampliació del cos electoral que parla aportat la Constitució.

Aquesta nova llei es va aprovar el 1933 i a partir d'ella es van elaborar els nous censos que havien d'incloure també a les dones.

Presentam en aquesta pàgina el cens de la Ciutat de Palma referit al districte 9, titulat Bellver. Aquest districte es dividia en quatre seccions i únicament les dues primeres són específiques de la nostra barriada. Malgrat això, anirem afegint el districte complet per les evidents relacions que en aquella època es produien.

Cens electoral 1933
Distrito núm 9 Nombre: Bellver
Arxiu Municipal de Palma lligall AH 2059
Nom Edat Domicili Professió Sap llegir i escriure?
Rafel Abad Rossell
62
Infanta, 7 camarero
s
Rafaela Abad Ortiga
55
Faro, 2 sin
n
Dolores Abal Vázquez
35
José Villalonga, 37 labores
s
Felipa Abellanas Cebollero
29
Plaza Cuarentena, 8 labores
s
Margalida Abraham Espases
56
Ca´n Vey, 5 labores
n
Guillem Abraham Capellà
22
Dos de Mayo, 28 herrero
s
Josep Abraham
40
Faro, 51 albañil
s
Francisca Abraham Capellà
25
Dos de Mayo, 28 sastresa
s
Margalida Abraham Rada
66
Camino vecinal Génova, 1 sin
n
Magdalena Abraham Porcel
32
Ca´n Vey, 11 labores
n
Bartomeu Abraham Calafell
30
Son Llagosta, 1 barbero
s
Magdalena Abraham Espases
22
14 de abril, 83 sirvienta
s
Margalida Abraham Oliver
50
Bonanova, 104 tendera
s
Gerònia Abraham Tous
70
Infanta, 16 labores
n
Margalida Abraham Pol
67
Cuesta Bonanova, 96 no consta
s
Gerònia Abraham Juan
43
14 de abril, 36 labores
n
Josep Abraham Espases
45
Bonanova, 55 jardinero
s
Rafel Abraham Capellà
24
Dos de Mayo, 28 escultor
s
Catalina Abraham Oliver
54
Bonanova, 62 no consta
n
Francisca Adrover Amengual
28
14 de abril, 137 sin
n
Sebastià Adrover Bennàssar
77
14 de abril, 79 maestro
s
Aurelio Aguilar Lozano
57
Bonanova, 73 Militar retirado
s
Paz Aguilar Lozano
53
Bonanova, 73 labores
s
Joan Aguilar Lozano
56
Salud, 67 Militar retirado
s
Rita Aguilera Gómez
46
Versalles Porto Pi, 3 jornalera
n
Jaume Aguiló Valls
33
Lanuza, 12 Hojalatero
s
Margalida Aguiló Pomar
49
Bonanova, 45 sin
s
Teresa Aguiló Pomar
61
Bonanova, 45 maestro nacional
s
Maria Albert Pla
43
Santa Rita, 8 labores
s
Antònia Alcover Oliver
24
Son Tàpera Nou sin
s
Catalina Alcover Bennàssar
25
14 de abril, 93 sirvienta
s
Magdalena Alcover Julià
30
Ca'n Pastor sin
s
Catalina Alemany Oliver
42
Son Llagosta, 27 labores
n
Antoni Alemany Coll
24
Bonanova, 27 jornalero
n
Maria Alemany Oliver
39
Son Llagosta, 17 labores
n
Jordi Alemany Coll
74
Bonanova, 29 jornalero
n
Maria Alemany Conill
55
Bonet, 4 sin
n
Pere Alemany Alemany
43
Bonanova, 68 jornalero
n
Margalida Alemany Conill
83
Bonanova, 68 labores
n
Antònia Alemany Oliver
46
Bonanova, 81 labores
n
Jaume Alemany Fleixes
50
Carretera Andratx Puchet jornalero
s
Maria Alemany Martínez
34
Bonanova, 92 labores
s
Antònia Alemany Martínez
39
Bonanova, 27 modista
n
Antònia Alemany Fleixes
43
14 de abril, 103 labores
s
Antoni Alomar Tarongí
28
Infanta, 18 fogonero
s
Maria Blanca Alou Ribot
49
14 de abril, 27 labores
s
Francisca Alou Obrador
44
Salud, 29 labores
s
Aïna Maria Alou Obrador
41
Bonanova, 24 labores
s
Isabel Alou Obrador
33
José Villalonga, 28 jornalera
n
Rogelio Altea Rizo
39
14 de abril, 98 aydte Obras Públicas
s
Antònia Alzamora Lliteres
37
Bonanova, 22 labores
n
Aïna Amengual Perelló
81
14 de abril, 25 labores
s
Francisca Amengual Garcias
73
Plaza Gomila, 8 sin
s
Joan Amengual Cifre
56
Francia, 5 albañil
s
Francisca Amengual Frau
75
Cuesta Bonanova, 80 bordadora
s
Jerònima Amengual Campins
75
Polvorín, 16 sin
n
Bernat Amengual Pallicer
42
14 de abril, 129 comercio
s
Catalina Amer Riera
58
14 de abril, 54 labores
s
Antonio Amorós Amorós
31
14 de abril, 144 sin
s
Jorge Anckermann Ribas
51
Bonanova, 62 profesor
s
Concepción Anckermann Ribas
40
Bonanova, 62 telegrafista
s
Margarita Anckermann Ribas
39
Bonanova, 62 sin
s
Marco Francisco Anckermann
23
Laboratorio, 25 comercio
s
Maria Andreu Munar
40
Camino vecinal Bonanova, s/n sirvienta
n
Carmen Andrés Castillo
31
Santa Rita, 8 sin
s
Maria Antem Juan
45
Porras, 2 jornalera
s
Miquel Antich González
22
Bonanova, 4 sin
s
Maria Luisa Ariza Aguilar
36
Salud, 67 labores
s
Antònia Arjona Trujillo
54
Santa Rita, 1 labores
n
Julián Armeda Juárez
30
Bonanova, 27 comercio
s
Fernando Arnal Sagreres
40
14 de abril, 68 tintorero
s
Margalida Arrom Moragues
42
Bonanova, 51 sin
s
Margalida Arrom Amer
28
14 de abril, 148 sin
n
Isabel Atocha Romea
31
14 de abril, 104 sin
s
Francisca Avellana de Illa
56
14 de abril, 71 sin
s
Rafel Avellà Roca
61
Bonanova, 72 albañil
s
Aïna Maria Avellà Juaneda
43
14 de abril, 12 labores
s
Andreu Avellà Juaneda
45
Boria, 16 carretero
n
Francisca Avilés Ricart
37
Salud, 54 labores
s
Eudivigis Maria Teresa Avinyó Ferrer
46
Bonanova, 37 sin
n
Miguel Baeza Molina
38
Rafaletas, 5 camarero
s
Maria Balaguer Juaneda
39
Bonanova, 41 labores
s
Margalida Balaguer Juaneda
37
Salud, 54 labores
s
Domingo Balanzat Bonet
27
Polvorín, 25 empleado
s
Catalina Ballester Aloy
54
Porras, 1 labores
s
Josep Ballester Suau
51
Faro Porto Pi torrero
s
Antònia Ballester Garrell
68
Dos de Mayo, 13 sin
s
Andreu Ballester Serra
56
Torre Pelaires, 5 jornalero
s
Josepa Ballester Martorell
24
Torre Pelaires, 5 jornalera
s
Roser Banyoles Alou
25
14 de abril, 27 perito mercantil
s
Concepció Banyoles Alou
28
14 de abril, 27 perito mercantil
s
Antoni Banyoles Passano
53
14 de abril, 27 militar
s
César Banyoles Alou
23
14 de abril, 27 estudiante
s
Mercè Banyoles Alou
30
14 de abril, 27 perito mercantil
s
Rosario Baquer García
32
14 de abril, 95 labores
s
Josefa Baraibar Aguirre
31
Salud, 32 labores
s
Maria Barberán Suárez
59
14 de abril cocinera
n
Maria Josepa Barceló Cifre
28
14 de abril, 29 labores
s
Vicens Barceló Anckerman
22
Bonanova, 62 maestro
s
Maria Antònia Barceló Maimó
41
14 de abril, 4 sirvienta
n
Pere Barceló Capó
74
14 de abril, 31 jubilado
s
Antoni Barceló Prats
44
14 de abril, 40 comerciante
s
Antoni Barceló Ramon
29
14 de abril, 127 albañil
s
Antoni Barceló Duran
39
14 de abril, 59 empleado
s
Catalina Barceló Mir
48
Bonanova, 19 sin
s
Catalina Barceló Oliver
61
14 de abril, 66 sin
s
Margalida Barceló Homar
57
14 de abril, 31 labores
s
Vicens Barceló Reynés
54
Salud, 27 propietario
s
Josep Barceló Mir
67
Bonanova, 19 sin
s
Joana Aïna Barceló Prats
43
Boria, 83 labores
s
Sebastià Barceló Barceló
56
14 de abril, 4 comerciante
s
Maria Barceló Escales
45
Bellver, 4 sin
s
Antònia Barceló Martí
25
Salud, 14 sin
n
Francisca Barceló Mas
82
Méjico, 2 sin
n
Joana Aïna Barceló Roig
73
Lanuza, 5 propietaria
s
Joan Barceló Andreu
48
José Villalonga, 45 militar
s
Enrique Barjay Barcló
48
Bonanova, 33 curtidor
n
Joana Barrera Torres
40
Méjico, 12 labores
s
Joan Barrera Torres
44
Méjico, 12 sin
n
Francisca Bassa Riera
62
14 de abril, 134 labores
s
Jaume Bauzà Mateu
25
14 de abril, 2 jardinero
s
Margalida Bauzà Gimeno
25
Santa Rita, 8 sin
s
Jaume Bauzà Coves
57
Santa Rita, 8 maquinista
s
Magdalena Bauzà Ginard
22
Bonanova, 20 costurera
n
Isabel Bauzà Ginard
32
Bonanova, 92 bordadora
s
Cosme Bauzà Gimeno
23
Santa Rita, 8 mecánico
s
Josep Bauzà de Mirabó Maroto
35
14 de abril, 7 sin
s
Francisca Bauzà Bauló
81
Polvorín, 7 sin
s
Bartomeu Bauzà Ginard
27
Bonanova, 20 albañil
s
Antoni Bauzà Ginard
24
Bonanova, 20 albañil
s
Maria Bauzà Tomàs
25
14 de abril, 63 labores
s
Dolors Bauzà Gimeno
22
Santa Rita, 8 sin
s
Joana Aïna Bauzà Ginard
35
Es comellà d'en Tafarell, 16 labores
n
Josefa Belindo Genestra
22
José Villalonga, 5 sastresa
s
Basilisa Dolores Bello Serrano
45
José Villalonga, 22 sin
s
Francisca Bello Serrano
40
José Villalonga, 22 sin
s
Antònia Aïna Beltran Llabrés
55
14 de abril, 46 dependienta
n
Francesc Beltran Grimalt
31
14 de abril, 90 carpintero
s
Pau Benejam Rotger
35
Ca'n Tàpera E. arbitrios
s
Isabel Bennàssar Capó
63
Patrimonio, 2 sin
n
Apol·lònia Bennàssar Rigo
38
Salud, 1 cocinera
s
Nicolau Bennàssar Salas
60
Salud, 28 empleado
s
Sebastià Berga Riera
24
Bonanova, 33 albañil
s
Francisca Berga Tomàs
58
Plaza Cuarentena, 6 sastresa
s
Josep Berga Tomàs
61
Bonanova, 33 albañil
s
Mateu Berga Tomàs
48
Urano, 17 jornalero
n
Agustí Berga Riera
25
Bonanova, 33 albañil
s
Catalina Berges Bonet
24
Bonet, 4 labores
s
Lucía Bermejo Rosel
53
Dos de Mayo, 42 sin
n
Josefina Bernabé Soler
25
Rafaletas, 3 sin
n
Pere Bernat Palmer
44
Son Llagosta, 27 jornalero
n
Mateu Bernat Palmer
48
Bonanova, 31 carretero
n
Maria Bernat Palmer
32
Es comellà d´en Tafarell, 12 labores
n
Joan Bernat Vicens
40
Son Llagosta, 7 albañil
n
Isabel Bernat Coll
67
Salud, 32 sirvienta
n
Antoni Bernat Plomer
37
Patrimonio, 10 jornalero
s
Catalina Bernat Bernat
78
Garita, 45 sin
n
Catalina Bernat Tous
71
14 de abril, 74 sin
n
Josep Bernat Vaquer
41
14 de abril litógrafo
s
Catalina Bernat Bernat
69
14 de abril, 162 labores
n
Apol·lònia Bernat Pons
25
Camino vecinal Génova Porto Pi, 1 labores
n
Catalina Bernat Oliver
41
14 de abril, 162 bordadora
s
Joan Bestard Maura
38
14 de abril, 25 empleado
s
Maria Bestard Romaguera
33
Ca´n Vey, 7 sin
s
Rosa Bestard Valldepadrines
29
Bonanova, 79 bordadora
s
Bartomeu Bestard Serra
47
José Villalonga, 7 maestro albañil
s
Gabriel Bestard Alemany
49
Bonanova, 21 zapatero
s
Catalina Bestard Alemany
41
Atajo, 4 sin
s
Maria Bestard Bosch
49
14 de abril, 102 sin
s
Joan Bestard Pasqual
50
Bonanova, 25 zapatero
n
Josep Bestard Martí
23
Bonanova, 25 dependiente
s
Maria Bestard Valldepadrines
38
Méjico, 22 labores
s
Bartomeu Bestard Romaguera
29
Ca´n Vey, 7 jornalero
s
Gaspar Bestard Cluell
71
Ca´n Vey, 7 jornalero
s
Joana Aïna Bibiloni Amengual
42
Polvorín, 4 jornalera
n
Francisca Billon Estelrich
42
14 de abril, 22 labores
s
Antònia Binimelis Planas
30
Son Romaní Porto Pi sin
s
Antònia Bisquerra Botines
47
Francia, 7 labores
s
María del Pilar Bobadilla Martínez de Arizala
59
14 de abril, 119 sin
s
Juan Bon Niguita
60
Versalles, 4 jornalero
s
Antoni Bonet Francolí
23
Principal Alfonso camarero
n
Miquela Bonet Perelló
67
Boria, 14 sin
s
Joana Aïna Bonet Servera
22
Infanta, 4 estudiante
s
Joan Bonet Tur
28
Bonanova Ca´n Vallori, 23 jornalero
n
Antoni Bonet Planas
66
Bonet, 2 albañil
s
Bartomeu Bonet Canyelles
34
Bonet, 2 carpintero
s
Francisca Bonet Planas
59
Bonet, 4 labores
n
Bartomeu Bonet Planas
56
Bonet, 4 jornalero
n
Margalida Bordoy Perelló
55
Salud, 53 sin
s
Miquel Bordoy Ramis
60
Castillo Bellver, 1 empleado
s
Magdalena Bordoy Ramis
38
Castillo Bellver, 1 sin
s
Esperança Bordoy Cabot
30
San Agustín, 9 sin
s
Miquel Bordoy Nadal
59
San Agustín, 9 albañil
s
Maria Borràs Salvà
35
Bonanova, 54 bordadora
s
Guillem Borràs Salvà
36
14 de abril, 34 albañil
s
Francisca Borràs Salvà
41
Bonanova, 45 sin
s
Jaume Borràs Salvà
51
Méjico, 2 zapatero
s
Joan Bosch Pérez
23
Versalles, 4 albañil
s
Joan Bosch Palmer
59
Ca'n Diumenge marinero
n
Maria Bosch Sansó
46
Bonanov, 60 sin
s
Mateu Bosch Sansó
54
José Villalonga, 26 no consta
s
Magdalena Bosch Pujol
50
Boria, 29 labores
s
Bartomeu Bosch Sansó
40
Bonanov, 60 catedrático
s
Francisca Bosch Barceló
48
Bonanova, 30 sin
n
Margalida Bosch Cladera
24
Boria, 5 sin
s
Maria Bosch Montserrat
27
Infanta, 18 sin
s
Bartomeu Bosch Abraham
78
Bonanova, 84 pescador
s
Miquel Bota Coll
32
14 de abril, 25 albañil
s
Catalina Bota Coll
31
14 de abril, 144 cocinera
s
Carme Bouses Campomar
41
Sa Miranda Cala Mayor, 12 criada
s
Carmen Bouzas Campana
38
Bonanova, 31 sirvienta
s
Antònia Bover Frontera
76
14 de abril, 156 sin
n
Concepció Bover de la Madrid
23
José Villalonga, 17 sin
n
Francisca Boyeras Picó
49
Menéndez Pelayo, 11 sin
n
Antònia Boyra Beses
32
Rafaletas, 5 sin
s
Genaro Briñón Jover
53
Boria, 11 comerciante
s
Josefa Briñón Vidal
24
Boria, 11 sin
s
Magdalena Brunet Bauzà
42
Infanta, 4 sirvienta
s
Andreu Buades Ferrer
41
14 de abril, 83 comercio
s
Margalida Buades Ferragut
38
José Villalonga, 62 labores
s
Francesc Buades Vallcaneres
45
Carretera Andratx, 5 jornalero
n
Guillem Buades Garau
71
Carretera Andratx, 22 sin
n
Gabriel Bujosa Lladó
65
Porto Pi, 20 jornalero
s
Concepció Bujosa Bauzà
49
Polvorín, 7 sin
s
Magdalena Bujosa Bauzà
46
Polvorín, 7 sin
s
Joana Busquets Maria
41
Camino vecinal Bonanova sin
n
Gabriel Cabot Salas
41
Salud, 12 peón
s
Mateu Cabot Homar
53
Polvorín, 5 subalterno
s
Antònia Cabot Coll
55
San Agustín, 9 sin
s
Miquel Cabot Salas
44
José Villalonga, 11 jornalero
s
Francisca Cabrer Llabrés
54
El Retiro, 16 labores
n
Esperança Cabrer Salom
34
Bonanova, 17 labores
s
Antònia Calafat Mas
40
Son Buit, 18 sin
n
Francisca Calafat Jaume
47
Salud, 12 sin
s
Maria Calafat Mas
55
Son Buit, 18 sin
n
Margalida Calafat Mas
35
Son Buit, 18 criada
n
Gabriela Calafat Juan
29
Son Balet, 14 criada
n
Jerònima Calafat Sabater
23
Camino Bonanova a Génova, 18 jornalera
n
Miquel Calafell Portell
58
Rubert, 18 jornalero
n
Antònia Calafell Pérez
27
14 de abril, 95 sirvienta
s
Mª Josefa Calatayud Amengual
33
Plaza Gomila, 8 sin
s
Josep Calatayud Amengual
52
Salud, 72 electricista
n
Margalida Caldentey Grimalt
54
Boria, 27 labores
n
Apol·lònia Caldentey Maimó
45
Méjico, 3 religiosa
s
Jerònima Calvo Llabrés
41
Bonanova, 6 sin
n
Jerónimo Calvo Figuerola
87
Bonanova, 6 sin
n
Magdalena Camacho Artigues
42
14 de abril, 8 labores
s
Josefa Camacho Artigues
57
14 de abril, 8 labores
s
Manuel Enrique Campano Guijarro
76
Dos de Mayo, 4 empleado jubilado
s
Luis Campano Jaume
30
Dos de Mayo, 4 oficial de correos
s
Matilde Campano Jaume
47
Dos de Mayo, 4 sin
s
Emilia Campano Jaume
43
Dos de Mayo, 4 sin
s
Josep Campins Bonet
60
Méjico, 5 sin
s
Catalina Campins Fiol
69
Bonanova, 49 labores
n
Maria Magdalena Campins Simonet
71
Bonanova, 51 sin
n
Catalina Campins Rodrigo
29
14 de abril, 44 labores
s
Ramona Campins Rodrigo
23
14 de abril, 44 sin
s
Joan Campins Femenies
70
14 de abril, 44 chófer
s
Aïna Campllonch Bauzà
56
Bonanova, 81 sin
n
Maria Campomar Llompart
65
Bonanova, 31 sin
n
Catalina Campomar Torrandell
54
Rafaletas, 7 sin
n
Joana Campos Salvà
25
14 de abril, 31 labores
s
Carlos Campos Bedmar
60
14 de abril, 31 militar
s
Francesc Campos Salvà
25
14 de abril, 31 escribiente
s
Catalina Camps Moranta
45
Laboratorio, 25 sin
s
Mercedes Cano Pérez
36
Cuartel Carabineros Porto Pi labores
s
Francisca Canyelles Terrades
25
Bonanova, 24 sin
s
Catalina Canyelles Roca
54
Méjico, 3 religiosa
s
Catalina Canyelles Roca
25
Francia, 7 sirvienta
s
Catalina Canyelles Pujol
42
Es comellà d´en Tafarell, 6 labores
n
Esperança Canyelles Garau
64
Méjico, 3 religiosa
s
Bartomeu Canyelles Bernat
36
Bonanova, 92 albañil
s
Antelm Canyelles Pujol
44
Es comellà d'en Tafarell, 4 labores
n
Francesc Canyelles Mestre
30
14 de abril, 39 sin
s
Antònia Canyelles Pizà
29
Son Ferrer sin
s
Antoni Canyelles Bernat
32
Bonanova, 106 no consta
s
Antònia Canyelles Oliver
63
Bonet, 2 labores
n
Maria Canyelles Rigo
55
Bonanova, 54 no consta
s
Jaume Capellà Garau
47
Polvorín, 11 obrero
n
Francisca Capellà Ramon
52
Dos de Mayo, 28 sastresa
n
Antoni Capellà Palou
25
Polvorín, 11 marmolista
s
Margalida Capellà Garí
36
Bonanova, 78 sin
n
Magdalena Capellà Palou
22
Polvorín, 11 bordadora
s
Pere Capellà Ramon
49
Dos de Mayo, 32 albañil
s
Catalina Capellà Ramon
56
Dos de Mayo, 28 sastresa
s
Concepción Capons Sabater
34
14 de abril, 45 sirvienta
s
Llorenç Capó Moreno
26
Rafaletas, 3 maquinista
s
Margalida Capó Campins
34
Infanta, 12 sirvienta
s
Miquel Capó Planas
45
Bonanova, 22 barbero
s
Magdalena Carbonell Roca
84
Neptuno, 8 labores
n
Joana Aïna Carbonell Canyelles
69
Ca´n Cans labores
s
Francisca Carbonell Mir
31
14 de abril, 52 labores
s
Magdalena Carbonell
27
14 de abril, 137 labores
s
Josep Carbonero Castanyer
37
14 de abril, 137 mecánico
s
Maria Cardell Vicens
32
Méjico, 3 religiosa
s
Antònia Cardell Canyelles
34
Bonanova, 4 sin
s
Marta Cardenal Pujals
41
Dos de Mayo, 39 labores
s
Anselm Cardona Olmo
36
Pradera, 2 albañil
s
Maria Cardona Rosselló
69
Pradera, 6 sin
s
Rafel Carratalà Ramon
36
14 de abril, 139 empleado
s
Pompeyo Carreres Portes
32
14 de abril ingeniero industrial
s
Maria Dolors Carreres Portes
30
14 de abril sin
s
Salvador Carreres Canals
33
Plaza Iglesia, 20 pintor
s
Josep Carreño Juan
34
Bonanova, 22 chófer
s
Francesc Carrió Caselles
44
Dos de Mayo, 7 herrero
s
Teresa Casaponsa Solà
46
José Villalonga, 15 labores
s
Bernat Casesnoves Bestard
26
14 de abril, 102 albañil
s
Margalida Casesnoves Bestard
27
Salud, 65 bordadora
s
Andreu Casesnoves Bestard
28
14 de abril, 102 cartero
s
Joaquim Casesnoves Amorós
58
14 de abril, 102 zapatero
s
Joaquim Casesnoves Bestard
24
14 de abril, 102 albañil
s
Jerònima Castanyer Reynés
32
Carretera Andratx, 3 tejedora
s
Margalida Castell Jordà
33
Plaza Iglesia, 20 no consta
s
Sebastià Castell Simó
33
San Agustín, 5 cocinero
s
Margalida Castelló Sureda
65
Salud, 14 sirvienta
s
Carmen Castillo López
25
Boria, 8 sirvienta
s
Francisca Castillo Bauzà
57
Rubert, 18 sin
s
Cándida Castro Díaz de Escrivà
39
Carretera Andratx Km 5 no consta
s
Inés Catalina Ferrà
80
14 de abril, 4 labores
s
Maria Cauló Llabrés
41
José Villalonga, s/n sin
s
Maria Cavaller Cortès
44
Salud, 10 labores
s
José Celdrán
23
Sa Miranda Cala Mayor, 12 camarero
s
Miquel Celià Gual
66
Bonanova, 51 carpintero
s
Pere Celià Martorell
23
Bonanova, 51 maestro de escuela
s
Maria Cerdà Bisquerra
25
Francia, 7 sin
s
Maria Cerdà Bauzà
25
14 de abril, 2 sin
s
Miquel Cerdà Ramis
52
Francia, 7 comercio
s
Marcelle Chanut Dupuñy
29
José Villalonga, 19 comercio
s
Luisa Cheretier Villot
60
Vista Alegre, 1 labores
s
Matilde Ciando Gautier
64
14 de abril, 45 sin
s
Bartomeu Cifre Palou
32
14 de abril, 137 chófer
s
Margalida Cifre Llabrés
26
Bonanova, 20 sin
s
Antoni Cifre Borràs
37
Plaza Gomila, 8 chófer
s
Isabel Cinard Martorell
68
Bonanova, 20 labores
n
Margalida Cirer Lladó
49
Santa Rita, 9 labores
n
Antònia Cladera Roig
33
Boria, 5 costurera
s
Tomàs Cladera Verdera
45
José Villalonga, s/n jornalero
n
Micaela Cladera Roig
36
José Villalonga, 65 sin
s
Miquel Cladera Roig
29
Porras, 1 peón
s
Maria Cladera Roig
39
Bonanova, 41 planchadora
s
Francisca Cladera Roig
43
Porras, 1 jornalera
n
Gerònia Clar Tomàs
38
San Agustín, 3 sin
n
Magdalena Clar Valdés
34
Bonanova, 10 sin
n
Nadal Clar Vicens
61
Torre Pelaires, 5 camarero
n
Joan Clar Moner
59
Bonanova, 27 lechero
n
Magdalena Clar Amengual
47
Plaza Gomila, 5 sin
s
Lluis Coda Pons
55
Bellver, 8 comercio
s
Mercè Coll Ramon
36
14 de abril Fábrica de Abonos labores
s
Magdalena Coll Estarelles
23
Urano, 1 bordadora
s
Joan Coll Triay
23
14 de abril, 72 estudiante
s
Joana Coll Tomàs
37
Son Llagosta, 9 labores
n
Antònia Coll Estarelles
33
Urano, 1 bordadora
s
Antònia Coll Fluxà
47
14 de abril, 33 sin
s
Francesc Colom Rosselló
50
14 de abril, 106 carpintero
s
Catalina Colom Mayol
39
14 de abril, 137 jornalera
s
Mateu Colom Llambies
23
Salud, 22 empleado
s
Concepció Colom Llambies
27
Salud, 22 sin
s
Esperança Colom Llambies
32
Salud, 22 sin
s
Rosa Colom Bernat
25
Mar y sol sin
s
Carme Colom Llambies
26
Salud, 22 sin
s
Pere Antoni Colom Capellà
25
Dos de Mayo, 28 herrero
s
Rosa Colom Bernat
24
Marivent labores
s
Catalina Colom Capellà
34
Dos de Mayo, 7 sin
s
Guillem Colom Cerdà
23
14 de abril, 106 delineante
s
Bartomeu Colom Magraner
57
Polvorín, 6 comercio
s
Bartomeu Colom Llabrés
28
Menéndez Pelayo, 5 sin
s
Josep Colom Marí
37
José Villalonga, 27 albañil
s
Maria del Carme Colomar Martorell
71
Bonanova, 92 sin
n
Francisca Colomar Ensenyat
26
San Agustín, 5 sin
n
Margalida Colomar Frau
49
Bonanova, 11 sin
n
Maria Colomar Frau
46
Bonanova, 55 sin
n
Joana Comes Brunet
37
Patrimonio, 6 sin
n
Miquel Comes Pons
29
Bonanova, 25 camarero
s
Francesc Comes Campllonch
36
14 de abril, 39 albañil
s
Gabriel Comes Ensenyat
28
Carretera Andratx, Hotel Alfonso chófer
s
Catalina Comes Campllonch
29
14 de abril, 69 labores
s
Gabriel Comes Bestard
34
Ca´n Pastor s/n albañil
s
Jaume Comes Juan
45
14 de abril, 4 carretero
n
Joan Comes Juan
35
José Villalonga, s/n mecánico
s
Miquel Comes Bosch
62
Bonanova, 81 albañil
n
Nicolau Company Seguí
52
14 de abril, 37 capitán marina
s
Nicolau Company Porcel
45
Bonanova, 33 empleado
s
Consuelo Coromines Wynn
36
Laboratorio, 5 labores
s
Jaume Cortès Forteza
40
Salud, 19 sin
s
Inés Costa Bonet
34
Cuesta Bonanova, 98 labores
n
Magdalena Costa Bonet
26
14 de abril, 61 jornalera
s
Maria Fernanda Cotoner Verí
42
Santa Rita, 8 sin
s
Joan Coves Juaneda
70
Boria, 30 sin
s
Antoni Coves Fullana
39
Cuesta Bonanova, 24 conserje
s
Catalina Coves Seguí
41
Boria, 30 sin
s
Miquel Coves Fullana
34
Salud, 29 comercio
s
Antonio Crehuet Rodríguez
39
Dos de Mayo, 21 Militar retirado
s
Carmen Crehuet Rodríguez
26
Dos de Mayo, 21 labores
s
Teresa Crespí Rosselló
49
José Villalonga, 17 sin
s
Francisca Crespí Bennàssar
35
Patrimonio, 2 camarera
s
Antoni Crespí Serra
68
Patrimonio, 2 sin
s
Maria Cucheri Portell
69
Rubert, 18 sin
s
Tomàs Cuenca Roca
25
Bonanova, 66 albañil
n
Tomàs Cuenca Vallés
53
Bonanova, 66 albañil
n
Francisco Cuerda
27
Méjico, 28 sin
s
Carmen Cuerda
32
Méjico, 28 obrera
s
Margalida Cursach Cursach
40
14 de abril, 64 comercio
s
Ana Cuxat Osul
69
Salud, s/n sin
s
Margalida Cànoves Tomàs
49
Bonanova, 18 jornalera
n
Maria Cànoves Torres
25
José Villalonga, 1 labores
s
Isabel Daviu Matas
49
Camino vecinal Génova, 14 religiosa
s
Antònia Debac Hurtado
45
Guarda, 2 sin
s
José Deluque Morro
46
Carretera Andratx, 5 comercio
s
Assumpció Dethorey Camps
39
José Villalonga, s/n sin
s
Josep Deyà Carner
42
14 de abril, 22 militar
s
Maria Dezcallar Gual
36
Santa Rita, 4 sin
s
Carmen Dezcallar Gual
33
Santa Rita, 4 sin
s
Maria Carmen Dezcallar Montaner
31
14 de abril, 51 labores
s
Ángeles Domínguez Martín
29
Cuartel Carabineros Porto Pi sin
s
Santiago Domínguez Herrera
70
14 de abril, 1 profesor
s
Antoni Duran Pastor
30
Rafaletas, 11 aserrador
n
Francisca Duran Tous
60
Rafaletas, 11 café
n
Antolina Duval Oliver
85
Dos de Mayo, 6 pensionista
s
Víctor Díez Company
39
14 de abril, 29 jornalero
s
Josefa Echeandía Gal
43
14 de abril, 30 labores
s
Francisco Elciondo Lecumberri
47
José Villalonga, 5 carpintero
s
Antònia Ensenyat Pujol
24
Salud, 23 jornalera
s
Joan Ensenyat Ensenyat
36
14 de abril, 79 maestro enseñanza
s
Catalina Ensenyat Ballester
42
Méjico, 3 religiosa
s
Ferran Escales Vidal
50
Bellver, 4 jornalero
s
Maria Escandell Clapés
22
Bonanova Ca´n Vallori, 23 labores
n
Antoni Escandell Torres
39
Méjico, 12 albañil
s
María Escobio Andraca
43
José Villalonga, 87 labores
s
Emma Escoubet Palmer
26
14 de abril, 60 labores
s
Antoni Escubés Girona
47
José Villalonga, 29 escritor
s
Carme Espases Avinyó
22
Bonanova, 37 modista
s
Carme Espases Avinyó
24
Bonanova, 37 jornalera
s
Jaume Espases Abraham
49
Bonanova, 37 albañil
s
Juan Espineta Ballester
31
Torre Pelaires, 5 jornalero
s
Juan Espineta Ballester
30
Torre Pelaires, 5 jornalero
s
Maria Rosa Espinosa Garau
37
14 de abril, 137 bordadora
s
Santos Esquivias Urquiola
42
Santa Rita, 8 empleado
s
Aïna Estades Saimat
24
Infanta, 12 labores
s
Margalida Estarelles Creus
71
Salud, 28 sin
n
Maria Estarelles Quetgles
49
14 de abril, 106 sin
n
Catalina Estarelles Roca
60
Urano, 1 jornalera
s
Joan Estaràs Mayol
63
Bonanova, 84 sin
s
Antoni Estelrich Pasqual
46
Carretera Andratx, 3 hortelano
n
Aïna Estelrich Móra
57
Rafaletas, 4 labores
n
Francisca Estelrich Franch
23
Versalles, 5 cocinera
s
Maria Estelrich Móra
31
14 de abril, 39 labores
n
Bartomeu Estelrich Móra
26
Rafaletas, 2 albañil
s
Miquel Esteva Sitjar
38
Son Llagosta, 14 jornalero
n
Aïna Esteva Planas
80
14 de abril, 10 labores
s
Josep Far Valldepadrines
26
José Villalonga, 15 chófer
s
Josep Far Vich
45
Salud, 14 fogonero
n
Antònia Far Valldepadrines
33
José Villalonga, 19 sin
s
Josep Far Borràs
45
Boria, 16 albañil
s
Maria Far Vich
49
José Villalonga, 15 lavandera
n
Pau Far Vidal
65
José Villalonga, 15 sin
n
Andreu Far Borràs
40
14 de abril, 137 jornalero
s
Andreu Far Gordiola
83
Salud, 25 sin
s
Antoni Far Bibiloni
73
Salud, 28 sin
s
Coloma Far Vich
53
José Villalonga, 15 propietaria
n
Maria Far Estarelles
29
Salud, 28 sin
s
Miquel Felani Moll
59
Salud, 10 peón
s
Antoni Felani Far
29
Salud, 26 dependiente
s
Antoni Felani Garau
40
14 de abril, 26 cartero
s
Catalina Felani Garau
33
Salud, 10 bordadora
s
Domenech Femenies Pont
38
14 de abril, 52 farmacéutico
s
Jaume Femenies Celià
58
Bonanova, 66 sin
s
Carme Fernández Serra
40
Bonanova, 66 sin
s
Concepció Fernández García
42
Bonanova, 69 sin
s
Arturo Fernández Serra
47
Bonanova, 66 empleado
s
Juana Fernández Serrano
83
Dos de Mayo, 42 sin
n
Ricardo Fernández de Tamarit
59
14 de abril, 91 Militar retirado
s
María Luisa Fernández Moreno
23
14 de abril, 91 labores
s
Amparo Fernández Martínez
47
Caserío Bonanova, 23 labores
s
Victòria Fernández Martín
49
14 de abril, 75 jornalera
n
Magdalena Fernández Serra
44
Bonanova, 66 sin
s
Margalida Ferragut Verd
53
Dos de Mayo, 20 jornalera
n
Antoni Ferrer Campins
34
Méjico, 32 pescador
s
Apol·lònia Ferrer Campins
41
Bonanova, 51 modista
s
Antònia Ferrer Tomàs
25
Salud, 11 bordadora
s
Francisca Ferrer Campins
46
Méjico, 2 sin
n
Maria Magdalena Ferrer Campins
37
14 de abril, 61 sin
s
Montserrat Ferrer Roca
66
Bonet, 5 sin
s
Julià Ferrer Montserrat
40
Son Llagosta, 9 jornalero
n
Antoni Ferrer Tugores
45
Son Llagosta, 5 albañil
s
Joan Ferrer Campins
37
Bonanova, 24 aserrador
s
Jordi Ferrer Moragues
73
Bonanova, 51 pescador
s
Gabriel Ferrer Porcel
24
Salud, 42 carpintero
n
Andreu Ferrer Roca
40
Bonanova, 12 albañil
s
Magdalena Ferrer Coll
33
Méjico, 28 labores
s
Catalina Ferrer Lladó
56
Polvorín, 6 sin
s
Catalina Ferrer Tomàs
29
Salud, 12 bordadora
s
Pere Joan Ferrer Gibert
59
José Villalonga, s/n empleado
s
Catalina Ferrer Campins
30
14 de abril, 37 labores
s
Catalina Ferrà Mulet
45
Boria, 14 labores
s
Sebastià Fiol Russinyol
51
Bonanova, 22 caminero
s
Gabriel Fiol Fiol
63
Polvorín, 17 impresor
s
Leocadia Fiol Coll
56
Polvorín, 25 sin
s
Maria Fiol Juan
57
Boria, 21 labores
s
Francisca Florit Seguí
31
Bonanova, 35 bordadora
s
Bartomeu Florit Miralles
31
14 de abril, 139 jornalero
s
Jaume Florit Seguí
23
Bonanova, 35 sin
s
Joana Florit Seguí
34
Bonanova, 35 sin
n
Francesc Florit Seguí
30
Bonanova, 35 carpintero
s
Antònia Maria Florit Tugores
29
Bonanova, 118 no consta
s
Joan Florit Torres
54
Bonanova, 118 Militar retirado
s
Maria Dolors Florit Tugores
23
Bonanova, 118 no consta
s
Maria Florit Seguí
29
Bonanova, 35 bordadora
s
Catalina Florit Seguí
26
Bonanova, 35 bordadora
s
Francesc Florit Mir
67
Bonanova, 35 carpintero
s
Joan Florit Fleixes
35
Boria, 34 pescador
n
Llorenç Fluxà Estrany
58
Bonanova, 20 sin
s
Petra Fluxà Figuerola
73
14 de abril, 33 sin
s
Joana Font Jaubert
32
Camino vecinal Bonanova, 9 labores
n
Elvira Font Martínez
68
Son Llagosta, 7 labores
n
Maria Font Pasqual
32
Boria, 16 labores
s
Jaume Font Bordoy
27
Salud, 53 mecánico
s
Miquel Font Bauzà
66
Gamundí, 2 jornalero
n
Bartomeu Font Crespí
63
Salud, 53 ebanista
s
Margalida Fontirroig Colom
43
Menéndez Pelayo, 9 sin
s
Josep Fontirroig Colom
35
Menéndez Pelayo, 9 jornalero
s
Josepa Fontirroig Colom
43
Bonanova, 52 labores
s
Magdalena Forcades Forcades
58
Bonanova, 59 labores
s
Josepa Forcades Forcades
27
Bonanova, 59 labores
s
Concepció Forcades Forcades
23
Bonanova, 59 estudiante
s
Joan Forcades Forcades
34
Bonanova, 59 empleado
s
Sebastià Fornés Ripoll
32
14 de abril, 65 dependiente
s
Maria Fornés Juan
24
14 de abril, 39 sin
s
Pau Fornés Tomàs
59
14 de abril, 39 herrero
s
Miquel Fornés Ferrà
25
Boria, 14 jornalero
s
Joan Fornés Ferrà
23
Boria, 14 jornalero
s
Pau Fornés Bonet
55
Boria, 14 carretero
s
Maria Forteza Miró
24
14 de abril, 5 labores
s
Jaume Forteza Aguiló
52
14 de abril, 5 marmolista
s
Coloma Francisco Móra
26
Laboratorio, 25 labores
n
Montserrat Frau Perelló
74
Bonanova, 88 sin
n
Francisca Frau Roca
79
Son Getra, 6 labores
n
Jaume Frau Juan
74
Bonanova, 88 albañil
n
Magdalena Frau Palmer
38
Bonanova, 100 labores
n
Maria Frau Massot
43
Bonanova, 16 sin
n
Margalida Frau Roca
41
Camino vecinal Génova, s/n sin
n
Joan Frau Palmer
56
Ca´n Vey, 3 jornalero
n
Francisca Frau Palmer
45
Urano, 3 jornalera
n
Maria Frau Espases
76
Neptuno, 12 labores
n
Miquel Frau Capó
39
14 de abril, 65 albañil
s
Francisca Frau Capó
45
Ca´n Estades Camino Génova sin
n
Maria Frau Bernat
24
Ca´n Vey, 3 modista
s
Sebastiana Frau Frau
28
Bonanova, 88 bordadora
s
Francisca Frau Massot
40
Bonanova, 16 costurera
s
Margalida Frau Palmer
49
Bonanova, 74 labores
n
Antònia Frau Frau
36
Santa Rita, 10 doméstica
n
Maria Frau Salvà
73
Santa Rita, 10 sin
n
Guillem Frau Capó
48
14 de abril, 129 leñador
n
Jaume Frau Massot
30
Bonanova, 16 marinero
s
Josep Frontera Campomar
22
Rafaletas, 7 chófer
s
Maria Frontera Bover
39
14 de abril, 156 sin
n
Jerònima Frontera Campomar
27
Sa Miranda Cala Mayor, 12 criada
s
Catalina Frontera Frau
59
Urano, 14 jornalera
n
Irene Fryberg Nyreu
35
14 de abril, 144 sin
s
Joan Fullana Montserrat
63
14 de abril, 100 jornalero
n
Antoni Fullana Tomàs
30
Salud, 45 albañil
s
Antònia Aïna Fullana Valens
57
14 de abril, 66 labores
n
Antoni Fullana Rubí
63
Salud, 45 albañil
s
Inés Fuster Ferrà
45
14 de abril, 4 sirvienta
n
Josep Fuster Bonnin
22
Lanuza, 12 empleado
s
Maria Fuster Bonnin
31
Lanuza, 12 modista
s
Aïna Fàbregas Cuxart
33
Salud, s/n sin
s
Teresa Fàbregas Cuxart
42
Salud, s/n sin
s
Lluís Fàbregas Cuxart
27
Salud, s/n comerciante
s
Josefa Gallera Berat
78
14 de abril, 67 sin
s
Jerònima Galmès Nadal
53
Menéndez Pelayo, 14 sin
s
Aïna Galmès Pastor
23
14 de abril, 55 sin
n
Jaume Gamundí Bennàssar
40
Rafaletas, 3 jornalero
n
Luis Ganigui Salerno
51
Menéndez Pelayo, 6 comercio
s
Lucía Ganigui de Viesel
29
Menéndez Pelayo, 6 sin
s
Miquel Garau Espases
67
Boria, 29 sin
n
Joan Garau Xamena
56
Bonanova, 19 panadero
s
Maria Garau Vidal
35
Boria, 47 sin
n
Isabel Garau Pieres
56
Boria, 15 labores
s
Úrsula Garau Tomàs
34
Son Toellas, s/n sin
s
Antoni Garau Ródenas
36
Boria, 29 albañil
n
Francisca García Ordines
68
Bonanova, 33 labores
s
Severo García Pérez
35
14 de abril, 137 montador
s
Ana García Vega
34
Salud, 62 labores
s
Carmen García Torres
32
Versalles, 4 sin
n
Maria García Bonet
46
José Villalonga, 59 sin
s
Francisca Garí Mesquida
31
Méjico, 26 sin
s
Jeroni Gaspart Canyelles
22
14 de abril, 15 oficial de telégrafo
s
Margalida Gayà Capó
41
Bonanova, 40 sin
n
Sebastià Gelabert Oliver
72
14 de abril, 58 sin
s
Antònia Gelabert Palou
49
Ca'n Soler, 14 sin
n
Antònia Genestar Martorell
34
José Villalonga, 6 sirvienta
n
Pere Josep Genestar Coll
79
José Villalonga, 5 labrador
n
Catalina Gil Vives
23
14 de abril, 144 camarera
s
Jaume Gil Lliteres
61
Porras, 2 guardia civil retira
s
Francesc Gil Llopis
55
Plaza Gomila, 3 empleado
s
Margalida Gil Llopis
58
Plaza Gomila, 4 sin
s
Francisca Gili Botella
28
Camino vecinal Porto Pi, 6 sin
s
Raquel Giménez Martín
32
14 de abril, 85 labores
s
Enrique Giménez Porras
79
14 de abril, 85 militar
s
Bibiana Giménez Martín
26
14 de abril, 137 labores
s
Aïna Ginard Ginard
33
Versalles, 1 ama
s
Joan Ginard Oliver
57
Rafaletas, 4 jornalero
s
Maria Gomila Adrover
63
Méjico, 3 religiosa
s
Catalina Gomila Riera
37
Salud, 26 sin
n
Rosario González Casaponsa
23
José Villalonga, 15 sirvienta
s
Antonio González González
51
José Villalonga, 15 peón
s
Inés González Salom
42
Bonanova, 4 sin
s
Luisa González Fernández
36
14 de abril, 98 labores
s
Filomena González Peire
55
Boria, 16 lavandera
n
Cecília Gross Gross
56
Salud, 32 sirvienta
s
Cristòfol Gual Payeras
55
14 de abril, 148 jornalero
s
Claudio Guerrero Padilla
26
14 de abril, 20 industrial
s
Antònia Gómez Mateu
23
14 de abril, 35 sin
s
Narcisa Gómez Mirla
60
14 de abril, 31 labores
s
Jaume Gómez Salamanca
48
14 de abril, 35 estanco
s
Tomàs Henales Bernat Verí
34
Camino viejo Bonanova, 20 oficial ayuntamiento
s
Tomasa Hernández Bulle
28
14 de abril, 119 camarera
s
Benita Hijosa Arena
46
Boria, 19 sirvienta
n
Bartomeu Homar Canyelles
68
14 de abril, 45 sin
s
Margalida Homar Coll
34
Plaza Cuarentena, 6 sin
s
Jaume Horrach Morey
38
Carretera Andratx, 39 jornalero
n
Teresa Horrach Garcías
41
Caserío vecinal Bonanova, 27 labores
n
Maria Horrach Campaner
27
14 de abril, 19 comercio
n
Maria Huguet Salvador
32
Carretera Andratx, 17 labores
s
Ana Maria Huguet Salvador
27
14 de abril, 163 labores
s
Apol·lònia Huguet Escales
53
Carretera Andratx, 17 sin
s
Desdichado Iglesias Costa
60
14 de abril, 31 militar
s
Josep Ignacio Roca
60
Son Llagosta, 23 jornalero
n
Margalida Ignacio Palmer
23
Son Llagosta, 24 labores
n
Francisco Illa Avellana
24
14 de abril, 71 sin
s
José Francisco Isasi González
30
San Carlos (Porto Pi) militar
s
Francisca Ivadria Nicasia
41
Patrimonio, 10 labores
s
Paula Jaume Sastre
64
Dos de Mayo, 4 sin
s
Andreu Jaume Palou
32
Son Llagosta, 1 tendero
n
Magdalena Jaume Lladó
26
Son Llagosta, 27 labores
n
Francisca Jaume Planas
30
Neptuno, 8 costurera
s
Catalina Jaume Morey
39
Rafaletas, 4 sin
s
Josep Jaume Roca
51
Son Llagosta, 16 jornalero
n
Arnau Jaume Bernat
55
Neptuno, 8 sin
s
Josep Jaume Albertí
35
Son Catleret, 4 herrero
n
Margalida Jaume Roca
55
Son Llagosta, 2 labores
s
Adolfo Jiménez Martín
26
14 de abril, 85 abogado
s
Edmundo Jorge Gaspar
47
14 de abril, 88 profesor
s
Antònia José Móra
25
14 de abril, 132 jornalera
n
Catalina Juan Perelló
61
José Villalonga, s/n sin
s
Margalida Juan Abraham
25
Bonanova, 60 modista
s
Joan Juan Tur
36
14 de abril, 54 peluquero
s
Joana Juan Sansó
32
Bellver, 2 labores
s
Rafel Juan Roca
69
Bellver, 2 propietario
s
Elena Juan Verger
55
14 de abril, 50 labores
s
Catalina Juan Palou
61
Bonanova, 52 no consta
s
Joan Juan Palou
58
Bonanova, 62 albañil
s
Joana Aïna Juan Morey
59
14 de abril, 39 labores
s
Cristòfol Juan Rodrigo
39
Es comellà d'en Tafarell jornalero
s
Arnaldo Juan Jaume
50
Bonanova, 104 tendero
s
Bartomeu Juan Coll
48
Santa Rita, 9 albañil
s
Antònia Juan Bernat
25
Ca´n Vey, 3 modista
s
Miquel Juaneda Tomàs
55
Fuster, 6 jornalero
n
Bàrbara Juaneda Palmer
24
Fuster, 6 bordadora
n
Gabriel Juaneda Frau
26
Bonanova, 19 herrero
s
Joan Juaneda
37
Fuster, 6 herrero
s
Domingo Juaneda Frau
53
Bonanova, 19 jornalero
n
Aïna Maria Juaneda Bosch
84
14 de abril, 12 labores
s
Francesc Julià Noguera
52
Bonanova, 6 zapatero
n
Maria Julià Campaner
60
Bonanova, 22 sin
s
Josep Juncadella Mayol
49
14 de abril, 31 comerciante
s
Josefa Juncosa Iglesias
24
Villa Enriqueta sin
s
Federico Kleber Katillo
23
Salud, 2 dependiente
s
Amparo Lazarte Bionti
43
14 de abril, 37 labores
s
Maria Laín Elizalde
23
Polvorín, 29 labores
s
Josefa Ledesma Arjona
54
Bonanova, 47 sin
s
Maria Lirola Aguilera
30
Versalles, 4 jornalera
n
Joan Llabrés Abraham
38
14 de abril, 30 chófer
s
Miquel Llabrés Sureda
28
14 de abril, 78 mecánico
s
Petra Llabrés Frau
48
Bonanova, 46 labores
s
Joan Llabrés Calafell
62
Bonanova, 71 criado
s
Francesc Llabrés Pasqual
81
Bonanova, 17 sin
n
Catalina Llabrés Marquès
66
Gamundí, 2 labores
n
Miquel Llabrés Vich
41
Boria, 34 carnicero
s
Catalina Llabrés Abraham
26
José Villalonga, 30 bordadora
s
Martina Llabrés Tomàs
48
Bonanova, 17 jornalera
s
Isabel Llabrés Morro
35
Polvorín, 18 sin
n
Francisca Llabrés Abraham
40
Cantina Fuerte San Carlos comercio
s
María de la Concepción Llacer Príncipe
51
Infanta, 2 labores
s
Aïna Lladó Rosselló
56
Son Llagosta, 29 jornalera
n
Miquel Lladó Oliver
41
Bonanova, 100 jornalero
n
Sebastià Lladó Capó
57
Camino vecinal Génova Porto Pi, 8 jornalero
n
Esperança Llambies Salom
57
Salud, 22 sin
s
Catalina Llinàs Carbonell
60
Porto Pi, 20 labores
s
Miquel Llinàs Santandreu
41
San Agustín, 9 ebanista
s
Joan Llinàs Font
31
José Villalonga, 87 vigilante
n
Magdalena Lliteres Quetgles
31
14 de abril, 41 labores
s
Antoni Lliteres Garau
58
14 de abril, 41 agente comercial
s
Nicolau Llobera Baltasar
43
14 de abril, 32 sin
s
Nicolau Llobera Martorell
25
14 de abril, 32 herrero
s
Antònia Llobera Martorell
28
14 de abril, 24 labores
s
Vicens Llobera Martorell
27
14 de abril, 32 sin
n
Maria Llompart Jaume
38
Salud, 27 labores
s
Jeroni Llompart Ramis
54
14 de abril, 15 jefe de telégrafos
s
Maria Llompart Pocoví
44
Bonanova, 33 sin
s
Maria Llompart Alou
55
Polvorín, 5 sin
s
Ubaldo Lloret Cremades
36
José Villalonga, 1 oficial de correos
s
Jaume Llull Miquel
49
José Villalonga, 62 albañil
n
Antoni Llull Miquel
52
Dos de Mayo, 20 jornalero
n
Melchor Llull Mesquida
27
Bonanova, 70 clérigo
s
Juana Lozano Palezi
49
Son Llagosta, 16 labores
n
Maria Luis Bernat
43
14 de abril, 74 sin
s
Maria del Carme Luis Obrador
22
Lanuza, 12 estudiante
s
Ladislao López Bassa
27
14 de abril, 134 militar
s
Rafael López Paroli
68
Carretera Andratx, 1 jornalero
n
José López González
42
Bonanova, 41 marinero
n
Luis López Becerra
43
14 de abril, 30 militar
s
Mateu March March
23
Son Tàpera Nou jornalero
n
Mateu March March
29
Son Ferrer jornalero
s
Joana Maria March Martorell
49
Son Pere Nofre no consta
n
Andreu March Ribas
59
Son Pere Nofre colono
s
Julià Marcús Canals
25
Carretera Andratx, 3 jornalero
s
Antoni Marroig Llompart
60
José Villalonga, 17 comercio
s
Antònia Martorell Martorell
54
14 de abril, 32 labores
n
Antoni Martorell Gomila
24
14 de abril, 79 obrero
s
Maria Martorell Coll
26
Boria, 14 jornalera
s
Antoni Martorell Mulet
32
14 de abril, 148 jornalero
n
Antònia Martorell Ginard
25
Boria, 32 jornalera
s
Aïna Martorell Ginard
35
José Villalonga, s/n sin
s
Francesc Martorell Mulet
40
Menéndez Pelayo, 6 cantero
n
Maria Martorell Riera
53
Torre Pelaires, 5 sin
n
Bartomeu Martorell Daviu
37
14 de abril, 51 zapatero
s
Margalida Martorell Batlle
26
Carretera Andratx Cuartel Carabineros labores
s
Antònia Martorell Daviu
58
Bonanova, 36 jornalera
n
Maria Martorell Riera
51
Torre Pelaires, 5 jornalera
s
Josep Martorell Roca
23
Ca´n Vey, 5 jornalero
s
Maria Martorell Conill
25
Bonanova, 58 sin
n
Francisca Martorell Reynés
57
Bonanova, 51 sin
s
Margalida Martorell Idevil
48
Bonanova, 24 sin
n
Margalida Martí Alemany
40
14 de abril, 52 sirvienta
n
Catalina Martí Mir
48
Menéndez Pelayo, 4 sin
s
Gabriel Martí Fiol
23
Carretera Andratx, 3 camarero
s
Joana Martí Gamundí
45
Bonanova, 25 sin
n
Juan Martín Raudo
41
Boria, 8 jornalero
s
Juan Martín Trujillo
64
Santa Rita, 1 guardabosques
s
José Martín Arjona
26
Santa Rita, 1 jornalero
s
Apol·lònia Martínez Pons
28
Salud, 45 bordadora
s
Magdalena Martínez Ginard
37
14 de abril, 129 labores
s
Manuel Martínez Roca
24
Son Llagosta, 13 herrero
s
Vicente Martínez Tomàs
55
Son Llagosta, 13 fogonero
s
Vicente Martínez Tomàs
30
Neptuno, 15 albañil
s
Gabriel Martínez Pujol
64
Neptuno, 16 albañil
s
Maria Martínez Pujol
51
Camino vecinal Génova Porto Pi sin
s
Catalina Martínez Ginard
32
Francia, 7 sirvienta
s
Gabriel Martínez Perelló
72
14 de abril, 162 ingeniero jubilado
s
Vicente Martínez Pujol
71
Faro Porto Pi vigía
s
Pedro Martínez Oliver
52
Carretera Andratx, 3 jornalero
s
Magdalena Marí Palmer
30
Boria, 5 sin
n
Aïna Marí Marí
66
Polvorín, 17 sin
s
Margalida Marí Ribas
36
Polvorín, 11 sin
s
Eulàlia Marín Torres
27
14 de abril, 37 sirvienta
n
Margalida Mas Vicens
41
Méjico, 3 religiosa
s
Jaume Mas Porcel
24
Santa Rita (Villa Rosa) profesor de piano
s
Bienvenida Mas Quetgles
31
Camino vecinal Génova Porto Pi religiosa
s
Miquel Mas Ginard
38
Bonanova, 78 jornalero
s
Guillem Mas Munar
28
Boria, s/n jornalero
s
Joan Mas Amengual
40
Infanta, 12 jornalero
n
Joaquim Mascaró Mateu
28
14 de abril, 31 empleado
s
Antoni Mascaró Sastre
23
Boria, 29 albañil
s
Miquel Mascaró Sastre
24
Boria, 29 albañil
n
Josep Mascaró Massanet
39
Menéndez Pelayo, 8 electricista
s
Lluis Mascaró Vaquer
34
14 de abril, 31 sin
s
Maria Mascaró Pons
33
14 de abril, 68 labores
s
Joan Mascaró Bisquerra
66
Boria, 29 sin
s
Pau Mascaró Reus
67
14 de abril, 68 comerciante
s
Joana Massanet Gelabert
22
Méjico, 32 bordadora
s
Maria Massanet Gelabert
34
Méjico, 32 sin
s
Miquel Massot Espases
40
14 de abril, 79 empleado
s
Antoni Massot Castanyer
27
Bonet, 3 albañil
s
Miquel Massot Pujol
37
Ca'n Vey, 1 albañil
s
Jaume Massot Roca
30
Son Llagosta, 29 jornalero
s
Guillem Massot Jover
36
José Villalonga, 65 sin
s
Joaquim Matas Mas
40
Bonanova, 4 jardinero
n
Joana Mateu Simonet
52
14 de abril, 35 labores
s
Jaume Mateu Campomar
25
Bonanova, 51 maestro
s
Antònia Mateu Mateu
32
Méjico, 3 religiosa
s
Rosa Matheu Fonseré
43
14 de abril, 31 sin
s
Guillem Mayans Caldentey
27
Boria, 27 albañil
s
Jaume Mayans Florida
51
Boria, 17 labrador
s
Jaume Mayans Caldentey
24
Boria, 27 carpintero
s
Maria Maymó Maymó
43
Bonanova, 21 sin
s
Llorenç Mercadal Sintes
41
Menéndez Pelayo, 1 camarero
s
Miquel Mercadal Pons
38
Garita, 11 albañil
s
Maria Mercadal Nadal
68
Atajo, 2 comercio
n
Aïna Maria Mercant Perelló
52
Boria, 11 maestra
s
Maria Mercant Cabrer
77
Bonanova, 78 labores
n
Margalida Mercant Sagrera
46
Camino vecinal Génova Porto Pi labores
n
Lucía Mermejo Rosell
47
Dos de Mayo, 82 labores
n
Gabriel Mesquida Verd
31
Carretera Andratx, 17 sin
s
Gabriel Mesquida Pujol
61
Camino vecinal Génova, 1 jornalero
s
Guillem Mesquida Rosselló
32
Plaza Cuarentena, 6 cartero
s
Rafel Mesquida Servera
35
Boria, 16 chófer
s
Catalina Mesquida Abraham
25
Bonanova, 20 sin
s
Maria Mesquida Rosselló
35
14 de abril, 36 bordadora
s
Margalida Mesquida Pons
51
Carretera Andratx, 9 sin
n
Bàrbara Mesquida Sancho
46
Bonanova, 70 sin
n
Francisca Mesquida Móra
51
Carretera Andratx, 17 comercio
s
Gabriel Mesquida Abraham
23
Camino vecinal Génova, 1 jornalero
s
Catalina Mestre Genovard
23
Carretera Andratx, 3 labores
s
Monserrate Mestre Prats
46
Atajo, 4 empleado
s
Bartomeu Mestres Bennàssar
30
14 de abril, 88 empleada
s
Elisea Meyfren Pajarín
42
Bonanova, 70 sin
s
Margalida Millet Obrador
27
Lanuza, 12 oficinista
s
Juana Millán Bermejo
27
Dos de Mayo, 42 sin
s
Martín Millán Bermejo
31
Polvorín, 11 jornalero
n
Bartomeu Millán Fernández
56
Dos de Mayo, 42 jornalero
n
Catalina Miquel Bestard
44
Plaza Gomila, 3 sin
s
Francesc Miquel Vicens
51
Polvorín, 25 albañil
s
Francisca Miquel Rotger
37
Polvorín, 25 bordadora
s
Àngela Miquel Rotger
28
Plaza Cuarentena, 6 labores
s
Bartomeu Miquel Rotger
27
Plaza Cuarentena, 6 mecánico
s
Antoni Miquel Díaz
26
Dos de Mayo, 42 albañil
s
Antònia Mir Porcel
27
Menéndez Pelayo, 8 labores
s
Catalina Mir Puig
47
Patrimonio, 6 jornalera
n
Catalina Mir Puig
70
Salud, 40 propietaria
s
Maria Isabel Mir Puig
65
Salud, 40 propietaria
s
Antoni Mir Cerdà
67
Francia, 2 empleado
n
Jordi Mir Ponsell
25
Francia, 2 sin
s
Catalina Miralles Rossinyol
38
Boria, s/n jornalera
s
Sebastià Miralles Sbert
63
Bonanova, 65 maestro música
s
Magdalena Miró Pinya
59
14 de abril, 5 labores
n
Miquel Moll Barceló
43
Bonanova, 27 marinero
s
Maria Moll Martorell
48
Son Tàpera Nou sin
n
Peregrin Montcada Massó
60
Vista Alegre, 1 no consta
s
Guillem Montcada Massó Peregrin
61
Vista Alegre, 1 propietario
s
Manuel Montis Allendesalazar
76
14 de abril, 23 jubilado
s
Margalida Montserrat Salvà
76
Urano, 6 labores
n
Gabriel Montserrat Suau
38
Ca´n Vey, 5 jornalero
n
Gabriel Montserrat Salvà
57
Camino Bonanova, 16 sin
s
Catalina Montserrat Jaume
79
Bonanova, 47 sin
n
Jaume Montserrat Planas
34
Menéndez Pelayo, 9 albañil
s
Miquel Montserrat Salvà
22
José Villalonga, 7 estudiante
s
Antònia Moragues Juaneda
40
14 de abril, 12 labores
s
Apol·lònia Moragues Garcías
78
Lanuza, 9 labores
n
Jeroni Moragues Magraner
36
León, 1 labores
s
Mateu Moranta Bosch
58
Faro Porto Pi jornalero
n
Maria Moranta Riutort
22
Carretera Andratx, 10 modista
s
Bartomeu Moranta Riutort
30
Bonanova, 20 albañil
s
Joan Moranta Riutort
26
Bonanova, 30 albañil
s
Joana Moranta Riutort
25
Bonanova, 3 labores
s
Aïna Moranta Torres
24
Faro Porto Pi modista
s
Sebastià Moranta Torres
23
Carretera Andratx, 10 jornalero
n
Catalina Moranta Bosch
68
Laboratorio, 25 sin
n
Bartomeu Moranta Riutort
26
Bonanova, 30 albañil
s
Maria Moranta
55
Bonanova, 84 sin
n
Josep Moratinos Fiol
32
14 de abril, 38 pescador
n
Margalida Moratinos Fiol
39
14 de abril, 24 labores
n
María de la Concepción Moreno Luque
56
14 de abril, 91 labores
s
Amèlia Morey Ferrer
26
Boria, 22 labores
s
Benet Morey Colomina
30
Menéndez Pelayo, 8 colchonero
s
Francisca Morey Roca
23
Son Llagosta, 1 bordadora
s
Rafel Morey Roca
67
Son Buit, 18 jornalero
n
Nicolau Morey Ferrer
73
Boria, 22 empleado
s
Maria Morey Blanes
40
Menéndez Pelayo, 8 sin
n
Catalina Morey Morey
55
Boria, 36 labores
n
Margalida Morey Blanes
31
Boria, 36 sin
s
Bartomeu Morey Ferrà
40
14 de abril, 103 sirvienta
s
Antoni Morey Llompart
46
Bonanova, 48 labores
s
Pere Francesc Morey Morey
67
Son Llagosta, 7 albañil
n
Jerònima Morey Cànoves
24
Bonanova, 18 modista
s
Onofre Morey Planas
30
Camino Bonanova, 94 albañil
s
Rafel Morey Planas
25
Son Buit, 18 jornalero
s
Bartomeu Morey Font
43
Es comellà d´en Tafarell, 6 albañil
s
Rosa Morey Font
40
Son Llagosta, 7 labores
n
Gabriel Morlà Vidal
27
Boria, 16 jardinero
n
Maria Morlà Vidal
33
Boria, 16 peinadora
s
Aïna Morro Rubert
47
Menéndez Pelayo, 15 sin
s
Catalina Morro Font
36
José Villalonga, 87 labores
s
Bartomeu Morro Vázques
54
Bonanova, 51 mecánico
s
Francisca Morro Rubert
43
Menéndez Pelayo, 15 sin
s
Magdalena Morro Rubert
39
14 de abril, 138 sin
s
Bartomeu Morro Cerdà
28
14 de abril, 40 zapatero
s
Ramon Moyà Camarero
34
14 de abril, 27 mecánico
s
Catalina Moyà Pou
48
14 de abril, 95 sin
s
Maria Moyà Maell
33
Faro, 1 sin
n
Francisca Moyà Pou
40
14 de abril, 95 sin
s
Joana Mulet Camacho
23
14 de abril, 8 sin
s
Francesc Mulet Carrió
56
14 de abril, 8 Militar retirado
s
Catalina Mulet Camacho
26
14 de abril, 8 labores
s
Joan Munar Aloy
28
Son Llagosta, s/n campesino
s
Maria Munar Vanrell
60
Camino vecinal Bonanova, 106 labores
s
Antoni Munar Llabrés
34
Polvorín, 23 jornalero
s
Francisca Munar Ramis
31
14 de abril, 62 sirvienta
s
Maria Munar Bergas
41
Carretera Andratx, 38 sin
n
Antoni Muntaner Pericàs
38
14 de abril, 104 delineante
s
Joana Mut Vaquer
27
Menéndez Pelayo, 5 sin
s
Maria Móra Vaquer
60
Rafaletas, 13 sin
n
Joana Móra Pérez
39
Carretera Andratx, 5 sin
n
Magdalena Móra Clar
33
Plaza Gomila, 5 sin
s
Antoni Nadal Tomàs
48
Urano, 6 jornalero
n
Maria Nadal Tomàs
46
Bonanova, 19 labores
s
Antoni Nadal Espases
54
Ca´n Soler, 14 jornalero
s
Sebastià Nadal Espases
61
Son Vallori, 22 jornalero
n
Sebastià Nadal Gelabert
25
Ca'n Soler, 14 jornalero
s
Pere Nicolau Pastor
56
14 de abril, 64 comercio
s
Catalina Noguera Seguí
46
Carretera Andratx, 11 sin
n
Pere Noguera Llull
40
14 de abril, 57 comercio
s
Maria Noguera Marí
29
Santa Rita, 8 sirvienta
s
Coloma Obrador Tauler
71
Bonanova, 57 sin
s
Sebastiana Obrador Prohens
37
14 de abril, 127 sin
n
Catalina Obrador Barceló
57
Lanuza, 5 sin
s
Catalina Obrador Puigrós
68
Salud, 29 labores
s
Asensio Odienzia Castejón
28
Rafaletas, 3 marinero
s
Manuel Ogazón Ballester
48
14 de abril, 24 empleado
s
Júlia Ogazón Abal
27
José Villalonga, 37 labores
s
Trinidad Ogazón Ballester
43
Dos de Mayo, 13 sin
s
Aurora Ogazón Ballester
33
Dos de Mayo, 13 sin
s
Catalina Oliver Amengual
49
Polvorín, 16 jornalera
s
Antònia Oliver Roses
36
14 de abril, 162 sin
s
Antònia Oliver Roses
57
Garita, 45 sin
n
Tomasa Oliver Oliver
35
14 de abril, 20 planchadora
n
Marià Oliver Segovia
43
Bonanova, 29 jornalero
s
Jerònima Oliver de Amengual
56
Francia, 5 sin
s
Bàrbara Oliver Tous
44
Es comellà d'en Tafarell, 14 labores
n
Antoni Oliver Arbós
23
Carretera Andratx, 3 mozo café
s
Jaume Oliver Pol
58
Bonanova, 79 electricista
s
Francisca Oliver Beltran
22
14 de abril, 46 estudiante
s
Gabriel Oliver Ferrer
31
Bonet, 1 zapatero
s
Antònia Oliver Montserrat
68
Bonanova, 29 labores
n
Andreu Oliver Roses
45
Garita, 45 sin
s
Margalida Olives Vich
24
Salud, 68 labores
s
Antonio Oquendo Ramón
31
Salud, 84 jornalero
s
Antoni Ordines Coll
52
Laboratorio, 25 vigilante
s
Catalina Orell Busquets
57
14 de abril, 132 sin
n
Bartomeu Orfila Carreres
63
Boria, 21 marinero
s
Antònia Orlandis Villalonga
35
14 de abril, 7 sin
s
Glòria Ortega Herrera
33
14 de abril, 59 sin
s
Elena Ortigosa Juan
28
14 de abril, 50 labores
s
Francisca Ortigosa Juan
26
14 de abril, 50 labores
s
Antònia Ortigosa Juan
31
14 de abril, 50 labores
s
Francisco Ortigosa Juan
23
14 de abril, 50 sin
s
Francisca Pallicer Cifre
29
14 de abril, 54 labores
s
Maria Palmer Frau
53
Fuster, 6 labores
n
Maria Palmer Verdera
75
Es comellà d'en Tafarell, 12 labores
n
Magdalena Palmer Tomàs
38
Bonanova, 12 jornalera
s
Margalida Palmer Lozano
24
Son Llagosta, 16 labores
n
Miquel Palmer Mas
24
Cuesta Bonanova, 80 carretero
s
Pere Palmer Lozano
29
Son Llagosta, 16 jornalero
s
Ramon Palmer Mata
55
14 de abril, 33 sin
s
Margalida Palmer Tomàs
41
14 de abril, 60 labores
s
Antoni Palmer Riutort
34
Boria, 14 jornalero
s
Bartomeu Palmer Moragues
23
14 de abril, 12 mecánico
s
Pere Antoni Palmer Gallart
48
14 de abril, 12 sin
s
Maria Palmer Bonet
27
Cuesta Bonanova, 44 labores
s
Catalina Palmer Bonet
40
Boria, 38 labores
s
Catalina Palmer Roca
61
Bonanova, 23 costurera
s
Maria Palmer Roca
61
Neptuno, 14 sin
s
Pere Palmer Roca
55
Son Llagosta, 16 jornalero
n
Rafel Palmer Roca
47
Es comellà d´en Tafarell, 14 jornalero
n
Antònia Palmer Tomàs
50
Bonanova, 80 labores
n
Antoni Palmer Juan
26
Bonanova, 56 jornalero
s
Margalida Palmer Oliver
51
Cuesta Bonanova, 90 sin
n
Maria Palmer Lozano
23
Son Llagosta, 16 labores
n
Gaspar Palmer Roca
34
Plaza Cuarentena, 6 chófer
s
Jaume Palmer Juan
26
Salud, 23 jornalero
s
Antoni Palmer Roca
55
Bonanova, 56 sin
n
Andreu Palmer Tomàs
41
Salud, 26 albañil
s
Joan Palmer Marroig
63
Menéndez Pelayo, 6 sin
s
Magdalena Palmer Oliver
37
Bonanova, 24 sin
n
Magdalena Palmer
31
14 de abril, 65 sin
s
Margalida Palmer Pujol
54
Son Llagosta, 23 labores
n
Pere Palou Vivot
29
Carretera Andratx, 3 cocinero
s
Maria Palou Reynés
45
Polvorín, 11 sin
n
Pere Palou Palou
56
Bonanova, 71 bracero
n
María Panguel Gallera
41
14 de abril, 67 sin
s
Juan Panterro Cardona
26
Rafaletas, 5 camarero
s
Domingo Parera Amer
45
Son Toellas, s/n jornalero
n
Josefa Parets Moralló
49
Ca'n Diumenge sin
s
Antoni Parietti Coll
34
14 de abril, 41 ingeniero
s
Irene Pasarisas Cirera
28
14 de abril, 96 labores
s
Joana Pasqual Estarelles
51
Salud, 28 propietaria
s
Rosa Pasqual Rosselló
42
Carretera Andratx, 1 sin
n
Bernat Pastor Galmés
76
14 de abril, 54 sin
n
Maria Pastor Amer
37
14 de abril, 54 labores
n
Magdalena Pastor Amer
32
14 de abril, 54 labores
n
Joan Pastor Amer
29
14 de abril, 54 albañil
n
Antoni Pastor Villalonga
67
Polvorín, 9 sin
s
Antònia Pastor Ribot
57
Rafaletas, 11 sin
n
Maria Candelària Pastor Borràs
37
Polvorín, 9 sin
s
Maria Candelària Pastor Borràs
65
Polvorín, 9 sin
s
Antònia Pastor Ribot
55
Rafaletas, 11 labores
n
Bernat Pastor Amer
37
Polvorín, 24 hornero
s
Gabriel Paul Amengual
50
Bonanova, 47 jornalero
s
Bartomeu Paul Crespí
22
Bonanova, 47 chófer
s
Joana Payeras Capó
41
14 de abril, 129 labores
s
Úrsula Pereira
64
14 de abril, 100 labores
s
Gabriel Perelló Serra
25
Dos de Mayo, 31 sin
s
Joan Perelló Quetgles
68
Torre Pelaires, 7 jornalero
s
Francisca Perelló Bisquerra
45
14 de abril, 41 labores
s
Francisca Perelló Planas
32
Ca'n Vey, 9 bordadora
s
Jaume Pericàs Gelabert
41
Santa Rita, 8 labrador
s
Francisca Pericàs Moyà
62
14 de abril, 104 sin
s
Onofre Pericàs Garcías
43
Bonanova, 16 marinero
n
Onofre Pericàs Garcías
44
Bonanova, 16 fogonero
s
Miquel Perona Pasqual
39
Santa Rita, 10 marinero
s
Rosa Picornell Ripoll
31
Bonanova, 85 jornalera
n
Gertrudis Picornell Porcel
26
Santa Rita, s/n labores
s
Josep Picornell Mateu
57
14 de abril, 1 empleado
s
Miquel Picornell Abraham
25
14 de abril, 36 peluquero
s
Josep Picornell Porcel
23
Santa Rita, s/n empleado
s
Bàrbara Picornell Conill
39
José Villalonga, 43 sirvienta
s
Catalina Pidal Torrens
52
Garita, 11 sin
s
Catalina Pinya Mayol
57
Polvorín, 8 bordadora
s
Francisca Pinya Forteza
34
Salud, 19 sin
s
Maria Planas Abraham
48
Ca´n Vey, 9 criada
s
Joan Planas Abraham
54
El Retiro, 16 bracero
s
Jaume Planas Morey
23
El Retiro, 16 jornalero
s
Joana Planas Singala
53
Son Romaní Porto Pi sin
s
Maria Planas Planas
23
Camino vecinal Génova Porto Pi, 9 jornalera
s
Margalida Planas Morey
55
Bonanova, 15 labores
n
Josefa Planas Lallana
61
14 de abril, 6 labores
s
Jaume Planas Planas
25
Camino vecinal Génova Porto Pi herrero
s
Antònia Planas Sastre
53
Camino vecinal Génova Porto Pi, 12 jornalera
s
Maria Planas Vidal
29
Camino Génova a San Agustìn, 3 sin
s
Miquel Planas Morro
68
14 de abril, 132 sin
s
Onofre Planas Vidal
38
Camino Génova a San Agustìn, 3 jornalero
s
Francesc Planas Morey
46
Es comellà d´en Tafarell, 1 jornalero
n
Catalina Planas Frau
69
Bonanova, 22 labores
n
Antònia Planas Frau
58
Camino Bonanova, 16 sin
n
Jaume Planas Cabrer
22
El Retiro, 16 albañil
s
Jaume Planas Estelrich
56
Camino vecinal Génova Porto Pi, 9 sin
n
Bartomeu Planas Estelrich
61
Camino Génova a San Agustìn, 3 jornalero
s
Onofre Planas Palmer
30
Fuster, 7 labores
n
Antònia Planas Carbonell
58
Neptuno, 8 labores
s
Maria Planas Morey
52
Bonanova, 21 sin
s
Catalina Planas Singala
57
Son Romaní Porto Pi sin
s
Francisca Planas Lallana
63
14 de abril, 6 sin
s
Magdalena Planas Cabrer
24
El Retiro, 16 labores
s
Onofre Planas Cabrer
26
El Retiro, 16 labores
s
Magdalena Planas Roca
53
Salud, 25 sin
s
Bartomeu Planas Frau
63
Infanta, 16 carpintero
n
Catalina Planells Ribas
46
Bonanova, 71 jornalera
n
Catalina Plomer Cifre
50
14 de abril, 10 lavandera
n
Rosa Pocoví Galmés
33
Bonanova, 27 sin
s
Antoni Pol Tomàs
29
Boria, 32 fogonero
s
Cristòfol Pol Tomàs
24
Bonanova, 27 albañil
s
Joan Pomar Pomar
29
14 de abril, 63 panadero
s
Úrsula Pons Capó
63
14 de abril, 68 comercio
n
Francisca Pons Bosch
25
Rubert, 18 doméstica
n
Joan Pons Cabrer
59
Bonanova, 45 herrero
s
Pere Josep Pons Llabrés
68
Ca´n Cans, 12 labrador
s
Francisca Pons Ferrer
44
Polvorín, 6 sin
s
Llorenç Pons Moragues
51
Camino vecinal Bonanova, 17 albañil
s
Aïna Pons Seguí
40
14 de abril, 58 labores
s
Josepa Pons Munar
31
Camino vecinal Bonanova, 106 labores
s
Catalina Pons Capó
26
14 de abril, 88 labores
n
Bartomeu Pons Martorell
24
Bonanova, 96 herrero
s
Bartomeu Pons Coll
46
Cuesta Bonanova, 96 jornalero
n
Antoni Pons Tomàs
55
Salud, 20 jornalero
s
Antònia Aïna Pons Munar
29
Camino vecinal Bonanova, 106 no consta
s
Catalina Pons Munar
26
Son Romaní Porto Pi sin
s
Pere Pons Sabater
59
Bonanova, 36 jornalero
n
Joan Pons Ramonell
32
Camino vecinal Génova Porto Pi militar
s
Maria Pons Munar
27
Camino vecinal Bonanova, 106 labores
s
Joan Pons Servera
40
Faro, 1 jornalero
s
Josep Pons Llabrés
67
Ca'n Baus sin
n
Jaume Pons Tomàs
37
Salud, 62 guardia urbano
s
Magdalena Ponsell Parets
62
14 de abril, 10 labores
s
Baltasar Porcel Juan
25
Polvorín, 20 hornero
s
Álvaro Porcel Bouché
41
León, 1 industrial
s
Maria Porcel Juan
54
14 de abril, 30 labores
n
Francisca Porcel Juan
67
Plaza Cuarentena, 9 lavandera
n
Antònia Porcel Balaguer
42
14 de abril, 76 labores
n
Carme Porcel Bouché
45
Plaza Gomila, 2 labores
s
Antoni Porcel Porcel
54
14 de abril, 76 carretero
s
Maria Porcel Borràs
58
Santa Rita (Villa Rosa) labores
s
Margalida Porcel Font
55
Santa Rita (Villa Rosa) sin
s
Maria Porcel Bouché
49
Plaza Gomila, 2 labores
s
Nicolau Porcel Castanyer
34
Ca'n Vey, 9 mecánico
s
Margalida Porcel Palmer
33
Bonet, 1 sin
s
Bartomeu Porcel Porcel
56
14 de abril, 76 carretero
s
Antònia Porcel Juan
57
Salud, 42 labores
n
Carme Portas Ascanio
59
14 de abril Fábrica de Abonos sin
s
Jaume Pou Vidal
43
Salud, 54 barbero
s
Assumpció Pou Moragues
37
14 de abril, 15 labores
s
Emilio Pou González Moro
36
Santa Rita, 8 empleado
s
Felip Pou Arrom
51
Bonanova, 57 pintor
s
Maria Pou Sastre
41
Cantina Fuerte San Carlos criada
n
Eduardo Prada Vaquero
54
14 de abril, 37 sin
s
Ramona Prado de Torres
23
14 de abril, 37 sin
s
Margalida Prats Costa
37
14 de abril, 90 jornalera
n
Bàrbara Prats Pizà
68
Infanta, 20 lavandera
n
Joana Aïna Prats Fullana
82
Boria, 6 sin
n
Maria Prats Mir
31
14 de abril, 47 sin
s
Bartomeu Prohens Martorell
31
José Villalonga, 22 chófer
s
Francisca Prohens Martorell
51
José Villalonga, 3 sin
s
Gaspar Prohens Sastre
82
José Villalonga, 22 jornalero
n
Margalida Prohens Martorell
42
Salud, 72 labores
n
Joan Prohens Martorell
41
Méjico, 28 jornalero
s
Concepció Puig Ros
25
José Villalonga, 29 labores
s
Victòria Puig Ros
29
José Villalonga, 29 labores
s
Lluc Puig Bauzà
48
Son Llagosta, 22 jornalero
n
Maria Ignàsia Puigserver Vives
36
14 de abril, 51 labores
n
Maria Puigserver Barceló
79
Bonanova, 17 labores
n
Josepa Pujol Frontera
93
Son Llagosta labores
s
Maria Pujol Pujol
66
Carretera Andratx, 3 sin
n
Montserrat Pujol Planas
89
Urano, 13 labores
n
Margalida Pujol Palmer
36
Salud, 12 sin
s
Miquel Pujol Frontera
58
Urano, 14 jornalero
n
Marc Pujol Barceló
24
Principal Alfonso cocinero
s
Jerònima Pujol Palmer
41
José Villalonga, 11 sin
n
Maria Pujol Frontera
28
Es comellà d´en Tafarell, 8 labores
n
Gregori Pujol Perelló
26
14 de abril, 42 maquinista
s
Francisca Pujol Seguí
35
Urano, 17 labores
n
Miquel Pujol Frontera
34
Urano, 14 jornalero
n
Antònia Pujol Oliver
47
Urano, 5 labores
n
Pere Pujol Company
23
Principal Alfonso cocinero
s
Margalida Pujol Montserrat
71
Ca´n Vey, 1 labores
n
Amèlia Pérez García
33
Cuartel Carabineros Porto Pi sin
n
Mariano Pérez de Gracia
43
Bonanova, 52 empleado
s
Leandro Pérez Ginard
43
José Villalonga, 49 empleado
s
Josefa Pérez Morelló
49
14 de abril, 14 sin
n
Antoni Quetgles Ripoll
45
Bonanova, 8 comercio
s
Bartomeu Quetgles Puigrós
35
Bonanova, 77 jornalero
n
Miquel Quetgles Oliver
39
Polvorín, 18 jornalero
n
Catalina Quetgles Colom
37
14 de abril, 43 sin
s
Damià Quintana Alomar
30
Boria, 30 herrero
s
Guillem Ramis Marroig
54
Plaza Cuarentena, 6 empleado
s
Joana Ramis Martínez
73
Castillo Bellver sin
s
Magdalena Ramis Cladera
35
José Villalonga, 31 labores
s
Micaela Ramis Vicens
70
14 de abril, 123 sin
s
Jaume Ramis Berga
26
Plaza Cuarentena, 6 mecánico
s
Maria Magdalena Ramis Berga
28
Boria, 32 sastresa
s
Francisca Ramis Torrent
50
Boria, 5 jornalera
n
Rosa Ramis Lladó
35
14 de abril, 54 labores
s
Pere Ramis Ferrer
28
Plaza Cuarentena, 5 escribiente
s
Pere Ramis Ramis
38
Salud, 65 camarero
s
Pere Ramis Vicens
70
14 de abril, 123 jornalero
s
Aïna Maria Ramon Coll
85
Dos de Mayo, 32 sin
n
Catalina Ramon Bosch
77
Son Llagosta, 5 labores
n
Catalina Ramon Simó
43
Dos de Mayo, 3 cocinera
s
Francisca Ramon Palmer
40
Son Llagosta, 5 labores
s
Emigdio Ramonell Salvà
25
14 de abril, 62 comercio
s
Mateu Ramonell Prohens
34
José Villalonga, 3 tranviario
s
Francesc Ramonell Salvà
28
14 de abril, 62 comercio
s
Antoni Ramonell Ibar
48
Laboratorio, 23 militar
s
Magdalena Ramonell Salvà
31
14 de abril, 62 labores
s
Antonio Ramírez Navarro
38
Méjico, 26 panadero
s
José Manuel Ramírez Navarro
47
Santa Rita, 8 empleado
s
Rosa Ray Martínez
26
Rafaletas, 3 sin
n
Mateu Rayó Serra
57
Bonanova, 40 hornero
s
Margalida Rayó Serra
62
Bonanova, 71 sin
n
Gaspar Rayó Serra
59
Bonanova, 40 albañil
s
Joana Aïna Rayó Serra
53
Bonanova, 40 sin
n
Joana Maria Real Colom
30
Méjico, 3 religiosa
s
Josep Real Cabanelles
45
Polvorín, 17 comerciante
s
Mercedes Reixach Julià
34
Bonanova, 22 sin
s
Miquel Reus Ramis
37
14 de abril, 39 mozo hotel
s
Leonardo Reus Martínez
24
Camino vecinal Génova Porto Pi, 9 albañil
s
Miquel Reus Martí
59
Boria, 5 jornalero
n
Isabel Reus Jofre
28
Plaza Cuarentena, 4 labores
s
Lleonard Reus Vila
53
Camino vecinal Génova Porto Pi, 9 albañil
s
Coloma Reus Ramis
29
Bonanova, 25 sin
s
Miquel Reus Martínez
24
Camino vecinal Génova Porto Pi, 9 mecánico
s
Joana Reynés Palmer
65
Infanta, 7 sin
n
Francisca Reynés Abraham
55
Son Catleret, 4 labores
s
Maria Reynés Rebassa
39
14 de abril, 51 labores
s
Isabel Reynés Escanelles
39
Carretera Andratx, 5 sin
n
Baltasar Ribas Marquès
29
14 de abril, 45 médico
s
Miquel Ribas Salvà
42
Bonanova, 4 tienda
s
Maria Ribas Fluxà
62
14 de abril, 127 labores
s
Jerònima Ribot Mascaró
26
Salud, 32 labores
n
Josep Ribot Martorell
45
Bonanova, 43 jornalero
n
Catalina Maria del Pilar Ribot Barral
55
Dos de Mayo, 6 sin
s
Julio Rico Bou
33
14 de abril, 96 alquilador películas
s
Bartomeu Riera Truyols
82
14 de abril, 30 sin
n
Josep Riera Tur
28
Camino Bonanova a Génova, 60 cerrajero
s
Joana Riera Estelrich
37
14 de abril, 30 labores
s
Josep Riera Feyner
53
Santa Rita, 8 comercio
s
Margalida Riera Bonet
36
14 de abril, 37 labores
s
Joan Riera Riera
41
Menéndez Pelayo, 10 albañil
s
Antònia Riera Marí
26
14 de abril, 20 labores
s
Maria Riera Porcel
33
Bonanova, 24 sin
s
Joan Aleix Riera Castor
37
14 de abril, 61 albañil
s
Miquel Riera Bosch
23
Menéndez Pelayo, 10 albañil
s
Francisca Riera Tur
39
Son Llagosta, 22 labores
n
Maria Riera Riera
49
Bonanova, 33 labores
n
Josep Rigo Porcel
30
14 de abril, 63 carpintero
s
Francisca Rigo Porcel
34
14 de abril, 71 labores
s
Margalida Rigo Vallbona
27
Bonanova, 19 sirvienta
n
Bernat Rigo Canyelles
33
José Villalonga, 19 camarero
s
Margalida Rigo Porcel
39
Plaza Cuarentena, 9 planchadora
s
Micaela Rigo Rigo
32
14 de abril, 57 cocinera
s
Bartomeu Rigo Vicens
55
Boria, 36 albañil
s
Antònia Rigo Vicens
49
Polvorín, 3 sin
n
Sebastià Rigo Puigserver
46
Cantina Fuerte San Carlos comercio
s
Antoni Rigo Vicens
47
Polvorín, 3 albañil
s
Maria Rigo Porcel
36
14 de abril, 28 lavandera
s
Anais Ripoll Muntaner
42
Bonanova, 17 labores
s
Miquel Lluis Ripoll Magraner
47
Bonanova, 20 empleado
s
Joana Ripoll Mulet
28
Principal Alfonso camarera
s
Josep Ripoll Orell
35
14 de abril, 132 carretero
n
Margalida Riutort Ribas
31
14 de abril, 127 labores
s
Francisca Riutort Ribas
25
Rafaletas, 2 jornalera
s
Ramón Robles Tomillero
25
Dos de Mayo, 42 jornalero
s
Rosa Robles Tomillero
28
Dos de Mayo, 42 sin
n
Coloma Roca Lladó
46
Bonanova, 79 sin
s
Francisca Roca Salvà
33
Camino Bonanova, 98 no consta
s
Maria Roca Morey
59
Camino vecinal Bonanova, 1 labores
n
Concepció Roca Salvà
27
Camino Bonanova, 98 no consta
s
Bartomeu Roca Salvà
29
Son Llagosta, 24 albañil
n
Josep Roca Morey
23
Camino Bonanova, 12 bracero
s
Maria Roca Salvà
23
Ca´n Vey, 5 bordadora
s
Antònia Roca Canyelles
29
Bonanova, 54 no consta
s
Joan Roca Lladó
33
Boria, 30 albañil
s
Margalida Roca Pujol
40
Son Llagosta, 15 labores
n
Maria Roca Coll
34
Bonanova, 28 sin
n
Bartomeu Roca Morey
56
Bonanova, 54 leñador
n
Bernat Roca Pujol
40
Son Llagosta, 17 jornalero
n
Margalida Roca Palmer
23
Bonanova, 80 costurera
s
Maria Roca Planas
25
Bonanova, 15 labores
s
Maria Roca Morey
27
Bonanova Son Vich, 12 labores
s
Pere Roca Palmer
51
Bonanova, 80 carretero
n
Maria Roca Palmer
34
Camino Bonanova, 23 bordadora
s
Maria Roca Oliver
24
Bonanova, 80 bordadora
s
Lluis Salvador Roca Palmer
49
Urano, 5 sin
n
Josep Roca Palmer
38
Bonanova, 9
s
Manuel Roca Murgiondo
30
Bonanova, 24 camarero
s
Josep Roca Oliver
59
Ca'n Baus, 11 jornalero
s
Antònia Roca Palmer
39
Camino vecinal Génova sin
n
Maria Roca Palmer
55
Son Llagosta, 13 jornalera
s
Ignasi Roca Buades
81
Camino Bonanova a Génova, 7 sin
s
Josep Roca Conill
73
Camino vecinal Génova sin
n
Catalina Roca Palmer
22
Caserío Bonanova, 23 modista
s
Antònia Roca Mercant
39
Son Llagosta, 14 labores
n
Josep Roca Salvà
23
Ca´n Vey, 5 albañil
s
Sebastià Roca Tomàs
62
Camino vecinal Bonanova, 10 jornalero
n
Catalina Roca Mercant
45
Bonanova, 49 labores
n
Jaume Roca Tomàs
65
Camino vecinal Bonanova, 22 jornalero
s
Gabriel Roca Tomàs
57
Bonanova Son Vich, 12 colono
n
Antoni Roca Tomàs
61
Neptuno, 14 albañil
s
Francisca Roca Mercant
28
Bonanova, 78 labores
n
Mateu Roca Pujol
44
Bonanova, 41 carpintero
s
Martí Roca Pujol
38
Bonanova, 43 carpintero
s
Dolores Rodrigo Blasco
37
14 de abril, 44 labores
n
Paulin Rodríguez Valle
30
Cuartel Carabineros bordadora
s
Maria Rodríguez Santiago
60
Dos de Mayo, 21 labores
s
Rosa Roggen Carbonell
23
14 de abril, 88 labores
s
Josep Roig Salvà
80
Lanuza, 9 marinero
s
Isabel Roig Segura
51
Salud, 35 sirvienta
n
Jaume Roig Caldentey
41
Camino vecinal Génova, s/n jornalero
n
Josep Roig Moragues
48
14 de abril, 10 sin
s
Josep Roig Cavaller
23
14 de abril, 10 sin
s
Bartomeu Roig Rigo
41
Bonanova, 56 mecánico
s
Bartomeu Roig Moragues
43
Méjico, 22 ebanista
s
Aïna Maria Romaguera Garau
72
Ca'n Vey, 7 no consta
s
José Romero Planas
23
Bonanova, 21 electricista
s
Joan Romero Rodríguez
53
Bonanova, 21 marinero
s
Joan Ros Ramonell
50
14 de abril, 79 empleado
s
Margalida Ros Amengual
48
José Villalonga, 29 sin
s
Catalina Rosselló Mercadal
52
Camino vecinal Génova, 14 religiosa
n
Ramon Rosselló Jaume
28
Son Llagosta, 2 tendero
s
Catalina Rosselló Terrassa
63
José Villalonga, 12 labores
s
Francesc Rosselló Pericàs
42
Plaza Gomila, 5 comerciante
s
Maria Rosselló Noguera
24
San Agustín, 9 sin
s
Maria Rosselló Vadell
41
Méjico, 3 religiosa
s
Katy Rosselló Noguera
22
Carretera Andratx, 9 sin
s
Antònia Rosselló Amengual
56
Polvorín, 17 propietaria
s
Maria Rosselló Pasqual
32
Santa Rita, 8 sin
s
Rafel Rosselló Terrassa
55
Atajo, 2 zapatero
s
Aïna Rosselló Jaume
24
Son Llagosta, 2 labores
s
Maria Rosselló Amengual
37
Polvorín, 17 propietaria
s
Margalida Rotger Oliver
27
Dos de Mayo, 18 sin
s
Catalina Rotger Plomer
66
Plaza Cuarentena, 6 labores
n
Josep Rotger Oliver
23
Dos de Mayo, 18 sin
s
Josep Rotger Barceló
55
Lanuza, 5 zapatero
s
Margalida Rotger Morro
37
Salud, 14 sirvienta
n
Antoni Rotger Oliver
70
Salud, 14 maestro albañil
n
Joan Rubert Mulet
46
José Villalonga, 30 albañil
s
Manuel Rubio Escrig
29
14 de abril, 88 teniente ingenieros
s
Guillem Rubí
22
Bonanova, 49 jornalero
s
Margalida Rubí Palmer
49
Bonanova, 84 sin
s
Bartomeu Rubí Vidal
27
Bonanova, 49 jornalero
s
Miquel Rubí Vidal
62
Bonanova, 49 jornalero
s
Francisca Rubí Campins
25
Bonanova, 49 labores
s
Francisca Rubí Vidal
23
Bonanova, 49 labores
s
Joan Rubí Campins
41
14 de abril, 162 camarero
s
Joan Rull Losada
33
14 de abril, 119 ingeniero
s
Francesc Rullan Garau
61
Carretera Andratx, s/n industrial
s
Eduard Rullan Sastre
62
Salud, 30 sin
s
Margalida Sabater Jaume
49
Bonanova, 58 sin
s
Antònia Sabater Castanyer
58
14 de abril, 4 comercio
n
Dolores Sala Sala
31
14 de abril, 139 labores
s
Antoni Salas Milans
59
Dos de Mayo, 39 ingeniero
s
Magdalena Salom Cladera
35
Bonanova, 56 labores
n
Gertrudis Salom Morey
46
Dos de Mayo, 26 labores
s
Apol·lònia Salom Vidal
35
Boria, 34 sin
n
Francisca Salom Fullana
37
14 de abril, 83 sin
s
Bartomeu Salort Escandell
37
Plaza Cuarentena, 7 cocinero
s
Miquel Salvadó Torrevadella
24
14 de abril, 27 sin
s
Maria Salvà Palmer
35
Bonanova, 4 costurera
s
Catalina Salvà Montserrat
48
Ca´n Vey, 5 no consta
n
Coloma Salvà Gamundí
78
Bonanova, 54 sin
s
Maria Lluïsa Salvà Marquès
63
14 de abril, 62 labores
s
Magdalena Salvà Marquès
59
14 de abril, 31 labores
s
Concepció Salvà Oliver
51
Bonanova, 96 no consta
s
Bàrbara Sampol Isern
41
14 de abril, 63 criada
n
Rosa Sancho Sagaz
48
Bonanova, 73 labores
s
Catalina Sans Rullan
59
Bellver, 2 labores
s
Catalina Sans Ferrer
38
14 de abril, 31 labores
s
Bartomeu Sansaloni Gazà
44
Bonanova, 17 Militar retirado
s
Francisca Santandreu Gamundí
40
Dos de Mayo, 42 labores
n
Joana Maria Santandreu Gayà
49
Méjico, 3 religiosa
s
Pilar Sarriego Pons
28
14 de abril, 93 sin
s
Gabriel Sastre Perelló
23
14 de abril, 41 sin
s
Gabriel Sastre Perelló
26
14 de abril, 88 representante
s
Adrià Sastre Cladera
23
Porras, 1 hornero
s
Francisca Sastre Bosch
24
Bonanova, 30 jornalera
s
Joan Sastre Bosch
24
Boria, 29 albañil
s
Marta Sastre Rosselló
60
Boria, 29 labores
n
Maria Sastre Oliver
71
Ca´n Soler, 14 sin
n
Antoni Sastre Colomar
45
Infanta, 11 albañil
n
Josep Sastre Colomar
48
Salud, 72 jornalero
n
Bernat Sastre Juaneda
49
Bonanova, 50 obrero
n
Margalida Sastre Riera
38
Pradera, 2 labores
n
Margalida Sastre Florit
24
Versalles, 4 jornalera
s
Catalina Sastre Mulet
33
Boria, 34 labores
s
Margalida Sastre Florit
23
Infanta, 11 labores
s
Francisca Sastre Pizà
55
14 de abril, 1 sirvienta
n
Valentí Schembri Campos
58
Infanta, 4 propietario
s
Enric Segalà Marcet
37
Lanuza, 5 perito químico
s
Catalina Segarra
60
Bonanova, 29 jornalera
s
Hilario Segura Barberan
29
14 de abril, 82 mecánico
s
Rafel Segura Nicolau
23
Principal Alfonso camarero
s
Alfons Segura Vidal
72
14 de abril, 82 jubilado
n
Maria Segura Barberan
33
Boria, 5 jornalera
s
Alfons Segura Barberà
23
14 de abril, 82 panadero
s
Àngel Segura Barberà
33
Polvorín, 11 obrero
n
Isabel Seguí Torrandell
61
Méjico, 3 religiosa
s
Rafel Seguí Rotger
32
José Villalonga, 19 comercio
s
Maria Seguí Morey
70
14 de abril, 156 sin
n
Francesc Seguí Espases
24
Bonanova, 11 jornalero
s
Joana Aïna Seguí
90
Carretera Andratx, 11 sin
s
Joan Seguí Espases
44
Urano, 3 albañil
n
Jaume Seguí Borràs
52
Ca'n Vey, 9 albañil
s
Guillem Seguí Borràs
46
Boria, 38 maestro albañil
s
Maria Seguí Borràs
57
Bonanova, 35 sin
s
Francesc de Paula Seguí Solivelles
74
Polvorín, 17 propietario
s
Francisca Seguí Planas
23
Ca'n Vey, 9 bordadora
s
Margalida Sendra Moll
44
Es comellà d'en Tafarell, 1 labores
n
Prisca Vicenta Serrano Sánchez
77
José Villalonga, 22 sin
s
Francesc Serrat Izquierdo
72
Santa Rita, 4 sin
s
Ramon Servera Fàbregues
52
14 de abril, 95 marino
s
Catalina Servera Fàbregues
46
Bonanova, 20 sin
s
Joana Maria Servera Noguera
64
Torre Pelaires, 7 sin
n
Josep Servera Alomar
42
Dos de Mayo, 42 albañil
n
Bàrbara Servera López
58
Bonanova, 27 comercio
n
Maria Servera Barceló
77
Ca´n Vey, 7 no consta
n
Antoni Servera Colomar
44
Bonanova, 42 guardia urbano
s
Antoni Servera Fàbregues
47
Plaza Cuarentena, 8 farmacéutico
s
Dolores Sesima Montril
25
Dos de Mayo, 42 sin
n
Pilar Sevilla García
36
Santa Rita, 8 labores
s
Rafel Simó Palmer
30
14 de abril, 24 albañil
s
Margalida Sintes Moll
28
Salud, 1 sin
s
Joana Sintes Salas
40
Bonanova, 8 sin
s
Magdalena Siquier Amengual
35
Plaza Cuarentena, 7 labores
s
Magdalena Siquier Sureda
34
Garita, 11 sin
s
Maria Soler Juan
29
Menéndez Pelayo, 9 sin
s
Antoni Soler Juan
27
Rafaletas, 4 jornalero
s
Josefa Soler Campomar
41
Bonanova, 4 sin
s
Eliseo Soler Dordal
46
José Villalonga, 87 catedrático
s
Josep Soliva Serra
28
Bonanova, 66 radiotelegrafista
s
Hercelia Solà Cuschieri
45
Rubert, 18 sin
s
Maria Suau Bernat
23
Ca´n Vey, 3 modista
s
Maria Suau Olivares
23
Ca´n Vey, 7 modista
s
Jaume Suau Vives
77
Ca'n Vey, 7 jornalero
s
Miquel Sureda Bujosa
28
14 de abril, 93 cocinero
s
Carme Sureda Gómez
50
14 de abril, 23 labores
s
Antoni Sureda Bujosa
27
14 de abril, 99 herrero
s
Margalida Sureda Bujosa
23
14 de abril, 99 labores
s
Josep Sureda Bujosa
25
14 de abril, 93 cocinero
s
Antoni Sureda Maria
61
14 de abril, 99 jornalero
s
Leandro Sánchez Cáceres
49
Polvorín, 3 tranvias
s
Maria Sánchez Crespo
37
Bonanova, 3 sin
s
Mateu Sánchez Picornell
33
Bonanova, 85 zapatero
n
Dolores Sánchez Carrasco
76
Santa Rita, 8 sin
s
Rafael Sánchez Prada
46
Rafaletas, 7 jornalero
s
Antònia Sánchez Pujol
62
Camino Bonanova, 23 no consta
s
Francisca Sánchez Pujol
59
Camino Bonanova, 23 no consta
s
Agustín Sánchez Ledesma
24
Bonanova, 47 empleado
s
Vicente Tejada García
58
Bonanova, 48 catedrático
s
Fernando Tejero Martínez
23
Bonanova, 80 chófer
s
Antònia Terrades Homar
53
14 de abril, 93 sin
s
Margalida Terrades Fleixes
40
Carretera Andratx Puchet sin
n
Maria Terrassa Riera
46
José Villalonga, 7 sin
s
Catalina Terrassa Riera
24
Luis Fàbregas, 12 sin
s
Josefa Terrassa Giménez
27
Polvorín, 11 sin
n
Miquel Terrassa Alemany
64
Dos de Mayo, 42 pescador
s
Pere Terrassa Calafat
23
Luis Fàbregas, 12 estudiante
s
Pere Josep Terrassa Pujol
53
Salud, 2 empleado
s
Magdalena Terrassa Marcús
55
Fuster, 7 labores
n
Bartomeu Terrassa Méndez
27
Bonanova, 58 carretero
n
Justina Tierno Aziña
25
Son Balet, 14 criada
n
Pau Tomàs Perelló
27
Es comellà d'en Tafarell, 8 jornalero
n
Catalina Tomàs Serra
39
Bonanova, 43 labores
s
Maria Tomàs Tomàs
52
Menéndez Pelayo, 6 sastresa
n
Margalida Tomàs Roca
59
Salud, 45 sin
s
Catalina Tomàs Nadal
85
Urano, 15 labores
n
Francisca Tomàs Espases
69
Bonanova, 19 no consta
n
Aïna Maria Tomàs Mercant
59
Boria, 36 sin
n
Jaume Tomàs Frau
38
Neptuno, 5 zapatero
s
Joana Tomàs Pesets
66
Son Toellas sin
n
Miquel Tomàs Tomàs
47
14 de abril, 44 obrero
s
Francisca Tomàs Tomàs
51
14 de abril, 74 costurera
n
Antònia Tomàs Sacarès
48
Salud, 11 sin
n
Antònia Tomàs Bestard
69
Salud, 62 sin
s
Margalida Tomàs Barceló
67
14 de abril, 35 labores
n
Rodolfo Tormo de Rescio
61
Infanta, 2 Militar retirado
s
Magdalena Torrandell Martorell
47
Bonanova, 36 jornalera
n
Joaquim Torrebella Publins
58
14 de abril, 93 sin
s
Joaquim Torrebella Terrades
30
14 de abril, 93 empleado
s
Joan Torrens Moreno
48
José Villalonga, 48 carpintero
s
Margalida Torres Rubert
37
Bonanova, 4 camarero
s
Maria Torres Torres
37
Bonanova, 16 labores
n
Miquel Torres Torres
40
Bonanova, 16 jornalero
s
Margalida Torres Mercant
63
Bonanova, 12 sin
n
Francisca Torres Barceló
35
Salud, 14 sin
s
Francisca Torres Bosch
57
Faro Porto Pi sin
n
Maria Torres Lliteres
40
Bonanova, 32 sirvienta
s
Antònia Torres Bosch
60
Urano, 14 jornalera
n
Maria Torres Cardona
25
14 de abril, 63 modista
s
Joan Torres Torres
71
Pradera, 6 sin
n
Isabel Tortella Bisquerra
40
Rafaletas, 3 jornalera
s
Maria Tortella Amengual
39
14 de abril, 25 labores
s
Maria Tous Fullana
25
14 de abril, 66 labores
s
Maria Tous Sancho
79
Rafaletas, 11 sin
n
Maria Tous Sancho
81
Rafaletas, 11 sin
n
Maties Tous Martínez
46
14 de abril, 12 sin
s
Francisca Tous Martínez
48
Salud, 72 sirvienta
s
Maria Tous Fullana
23
14 de abril, 68 sin
s
Jaume Tous Mas
58
Bonanova, 74 marinero
n
Vicens Tous Martínez
56
14 de abril, 66 carpintero
s
Guillem Tous Martínez
60
Garita, 21 jornalero
s
Maria Tous Martínez
28
Salud, 72 modista
s
Joana Tous Frau
25
Bonanova, 74 labores
n
Antoni Tramullas Farando
86
14 de abril, 95 sin
s
Emilio Tramullas Perales
44
14 de abril, 95 banca
s
Maria del Pilar Truyols Dezcallar
27
Fuerte San Carlos sin
s
Aïna Tudurí Garcías
45
Atajo, 2 sin
s
Antònia Tugores Alzina
39
Es comellà d'en Tafarell, 4 labores
n
Francisca Tugores Perelló
53
Camino vecinal Génova religiosa
s
Sara Tur Flores
39
Bonanova, 34 sin
s
Victorio Tur Monjo
37
Bonanova, 34 propietario
s
Maria Tur Hijosa
24
Boria, 19 modista
s
Joan Tur Torres
43
Boria, 19 curtidor
s
Arturo Urquiza Delz
41
Bellver, 4 empleado
s
Magdalena Vadell Santandreu
53
Dos de Mayo, 53 sin
s
Micaela Vadell Santandreu
65
Dos de Mayo, 53 sin
n
Emilio Valenzuela Ortega
27
Bonet, 4 gomista
s
Magdalena Vallcaneres Pou
67
Carretera Andratx, 22 sin
n
Francesc Valldepadrines Pallicer
45
14 de abril, 156 albañil
s
Antònia Valldepadrines Pallicer
67
José Villalonga, 15 labores
n
Rosa Valldepadrines Pallicer
71
Bonanova, 79 sin
n
Miquel Vallespir Torrens
35
14 de abril, 19 comercio
s
Magdalena Vallespir Martí
33
Polvorín, 23 sin
n
Francesc Valls Forteza
35
Carretera Andratx, 3 mecánico
s
Francesc Vallés Guzmán
35
Salud, 1 médico
s
Maria Vaquer Oliver
42
14 de abril, 41 labores
n
Maciana Vaquer Obrador
61
Menéndez Pelayo, 5 sin
n
Catalina Vaquer Sancho
31
Cuartel Carabineros labores
s
Maria Soledad Vaquer Obrador
34
Bonanova, 65 sin
s
Jordi Vaquer Obrador
57
Bonanova, 57 músico
s
Enrique Vargas Verger
66
Bonanova, 69 ingeniero de minas
s
Margarita Vega Sánchez
29
Cuartel Carabineros labores
s
Margalida Verd Cerdà
57
Bonanova, 12 sin
n
Ramona Carmen Verdaguer
64
Méjico, 28 sin
s
Sebastiana Verger Cerdà
45
Bonanova, 22 sin
s
Catalina Verger Bonet
26
Bonet, 4 no consta
s
Catalina Verger Salvà
51
Neptuno, 16 labores
s
Antoni Verger Roca
57
Bonet, 4 guardia civil retira
s
Bartomeu Vicens Bosch
61
Fuster, 7 jornalero
n
Catalina Vicens Terrassa
26
Fuster, 7 labores
n
Francesc Vicens Planas
35
Es comellà d´en Tafarell jornalero
s
Mateu Vicens Ramis
37
14 de abril, 20 electricista
s
Joan Vicens Ferrando
51
Bonanova, 28 jornalero
s
Margalida Vicens Bover
39
Faro Porto Pi sin
s
Bartomeu Vich Canyelles
66
14 de abril, 10 sacerdote
s
Antònia Vich Ordines
34
Castillo Bellver sin
s
Guillem Vich Ripoll
28
14 de abril, 9 empleado
s
Francesc Vich Riutort
65
Urano, 4 jornalero
n
Catalina Vich Torres
32
Neptuno, 5 labores
s
Guillem Vich Rosselló
40
14 de abril, 47 químico
s
Margalida Vich Ponsell
40
14 de abril, 10 labores
s
Pere Vich Sorà
74
Menéndez Pelayo, 4 guardia
s
Miquel Vich Far
26
José Villalonga, 15 herrero
s
Bartomeu Vich Ponsell
27
14 de abril, 10 albañil
s
Bartomeu Vich Amengual
30
Carretera Andratx, Hotel Alfonso cocinero
s
Francesc Vich Matas
45
Camino vecinal Génova jornalero
n
Jordi Vich Ponsell
30
14 de abril, 69 albañil
s
Carme Victori Macías
35
Bellver, 8 labores
s
Mariana Vidal Pericàs
68
San Agustín, 3 sin
n
Aïna Maria Vidal Tomàs
62
Bonanova, 58 jornalera
n
Micaela Vidal Salom
61
José Villalonga, 10 sin
n
Jaume Vidal Burguera
74
José Villalonga, 10 sin
n
Joan Vidal Adrover
73
Guarda, 2 sin
s
Petra Vidal Vidal
73
José Villalonga, 10 sin
n
Francisca Aïna Vidal Ferrer
61
Boria, 16 labores
n
Jaume Vila Nicolau
58
Bonanova, 58 jornalero
n
Maria Vilanova Campomar
44
14 de abril, 32 comadrona
s
Antònia Vilanova Campomar
49
Versalles, 4 sin
n
Trinidad Vilches Fernández
28
14 de abril, 119 labores
s
Mariana Villa Verde
72
Camino Bonanova, 5 sin
n
Antònia Villa Triay
46
José Villalonga, 10 sin
n
Teodora Villalonga Ballester
34
Porras, 1 sin
s
Francesc Villalonga Ballester
24
Porras, 1 empleado
s
Maria del Carme Villalonga Ballester
25
Porras, 1 sin
s
Antoni Villalonga Ballester
31
Porras, 1 empleado
s
Margalida Villalonga Ballester
29
Porras, 1 sin
s
Catalina Villalonga Ballester
27
Porras, 1 sin
s
Maria Emília Villalonga Ballester
22
Porras, 1 sin
s
Miquel Villalonga Riera
27
14 de abril, 27 peluquero
s
Eusebi Villaverde García
45
14 de abril, 31 Militar retirado
s
Francisca Villaverde García
35
Bonanova, 33 labores
s
Rosa Vives Ribas
34
José Villalonga, 29 sin
s
Eduardo Vives Salovero
54
Boria, 16 camarero
s
Pilar Zayas Bobadilla
27
14 de abril, 119 sin
s
Antonio Zayas Bobadilla
33
14 de abril, 119 perito mercantil
s
Inmaculada Zayas Bobadilla
29
14 de abril, 119 sin
s
Fernando de Lecea Guijalba
38
14 de abril, 51 Militar retirado
s
Valentina de Torres Patiño
43
14 de abril, 37 labores
s
Joana de la Madrid Bover
31
Santa Rita, 9 sin
s
Dolores de la Madrid Bover
31
14 de abril, 8 sin
s
Esperança de la Madrid Bover
36
Santa Rita, 9 sin
s
Trinidad de la Madrid Servia
53
José Villalonga, 17 cajera
s
Margarita Álvarez Estrada
24
14 de abril, 119 labores
s
Bonifacia Álvarez Lage
31
14 de abril, 160 labores
s
Francisca Álvarez Mesa
33
Versalles Porto Pi, 3 jornalero
s