Cens electoral de l'any 1873

Cens electoral tancat el 12 de març de 1873
Colegio 7º Sant Magí
Arxiu Municipal de Palma lligall AH 2066-2
Aquest cens, per a les eleccions de les Corts Constituens de la República, era universal per a tots els homes majors de 25 anys. Per ordre del Govern Superior de la República de dia 12 de març de 1873, es van haver d'addicionar els homes de 21, 22, 23 i 24 anys
Nom Edat Domicili Va votar?
Pere Joan Abraham Palmer
82
Falda de Bellver
s
Miquel Albertí Albertí
34
Terreno
s
Benet Balaguer Planas
29
Falda de Bellver
n
Joan Barceló Obrador
50
Falda de Bellver
n
Magí Bestard Alemany
43
Terreno
n
Gabriel Bestard Ensenyat
22
Terreno,34
n
Magí Bestard Ensenyat
28
Terreno
n
Josep Bestard Ensenyat
25
Terreno, 34
n
Gaspar Bestard Ensenyat
28
Terreno, 34
n
Pere Borràs Llull
50
Falda de Bellver
s
Guillem Borràs Villalonga
22
Falda de Bellver,8
s
Pere Josep Campins Rosselló
45
Falda de Bellver
n
Bernat Campins Rosselló
39
Falda de Bellver
s
Guillem Capellà Amengual
23
Falda de Bellver
n
Bartomeu Carbonell Llanusa
66
Cuarentena
s
Pere Antoni Colom Seguí
64
Terreno, 23
s
Guillem Coves Palmer
41
Falda de Bellver
s
Llorenç Escrivà Gomila
47
Falda de Bellver
s
Antoni Esteva Gascón
47
Terreno
s
Pere Josep Far Gordiola
35
Falda de Bellver
s
Pau Far Vaquer
59
Falda de Bellver
s
Andreu Far Gordiola
22
Falda de Bellver,8
n
Pau Far Gordiola
25
Falda de Bellver
s
Jordi Ferrer Roca
46
Terreno
s
Pere Joan Forteza Valentí
55
Terreno
s
Guillem Forteza Valentí
43
Falda de Bellver
s
Antoni Fullana Cerdà
39
Falda de Bellver
n
Joan Garau Bauzà
49
Falda de Bellver
s
Bartomeu Gayart Oliver
36
Falda de Bellver
s
Francesc Juan Calafat
26
Terreno
s
Manel Lázaro Rosselló
61
Terreno
n
Antoni Marí Ripoll
27
Falda de Bellver
s
Gabriel Massanet Palmer
70
Falda de Bellver
s
Bartomeu Moll Garcias
34
Terreno
n
Josep Moragues Roca
80
Terreno, 21
s
Bartomeu Moragues Pasqual
59
Terreno
n
Antoni Palmer Moragues
44
Falda de Bellver
s
Antoni Pericàs Bauzà
38
Falda de Bellver
s
Gabriel Planas Verdera
32
Carretera d'Andratx
s
Damià Porcel Carbonell
34
Terreno, 30
s
Mateu Reynés Borràs
26
Terreno
s
Bartomeu Ribas Ferrer
52
Falda de Bellver
s
Miquel Ribas Vidal
42
Falda de Bellver
s
Pere Joan Rigo Vicens
23
Falda de Bellver
s
Pere Joan Roig Salvà
22
Falda de Bellver
s
Antoni Sastre
30
Falda de Bellver
n
Josep Seguí Gordiola
33
Falda de Bellver
n
Mateu Serra
62
Falda de Bellver
n
Mateu Servera Colom
27
Falda de Bellver
s
Josep Taleg Escobar
50
Falda de Bellver
s
Jaume Tomàs Bover
42
Falda de Bellver
s
Cristòfol Tomàs Bover
27
Falda de Bellver
s
Maties Tous Alemany
27
Falda de Bellver
n
Nicolau Tous Alemany
33
Falda de Bellver
n
Francesc Vicens Deyà
42
Falda de Bellver
n