Pobladors de la illeta 195 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser renumerada com illeta nº 194


Font de la imatge: Palma de Mallorca. Planos de población. 1644 (1978) La ciutat de Mallorca / Ab. Antonio Garau, Presbytero et Mathematico ; Ant. Company fecit, et excudit. Escala [ca. 1:4.000]. (E 2°37'51"-E 2°40'04"/N 39°35'08"-N 39°33'25")
Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, [Madrid], 1978
https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/023521.html

Illeta 195 Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta estava marcada anteriorment amb el número 194 i va rebre els següents noms al llarg dels segles.
1576. De Moss. Baró, apotecari.
1685. De Moss. Guillem Fuster, del cap del Born.
1797. De frente a la fuente de las Tortugas.
1811. De frente a la fuente de las Tortugas.
1831. De la casa de don Mariano Valle de Terrades.
1851. Manzanita de pocas casas que miran a la fuente de la Princesa. Borne.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 195 ant.— Frente la Fuente de las Tortugas.
» 194 ref.— Casa de D. Mariano Valle de Terradas.
La circuyen: Plaza de la Constitución. Calle de Zagranada: y de la Concepción, antes Volta den Fuster.

Segons aquest cens de l'any 1816, l'illeta estava habitada per 30 persones.
Actualment, la illeta es trobaria aproximadament entre la Plaça de Joan Carles I, el carrer de Can Granada, el de Sant Gaietà, abans dels Quatre Cantons d'en Porro y el de Can Cifre.
Imatge:By Foto Fitti, CC BY-SA 3.0, Façana, molt modificada de la casa del Marquès de Bellpuig

Illeta 195 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maties Edel Oerttí viudo 1757-00-00 França relojero
Josep Edel Ceferin soltero 1800-07-05 Palma (St. Nicolau) relojero
Susanna Edel Ceferin soltera 1804-03-27 Palma (St. Nicolau)
Francesc Castanyer soltero 1776-00-00 criado
Illeta 195 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Xavier Dameto Despuig casado Maria Concepció Crespí de Valldaura Lezquina 1749-00-00 Mariscal de Campo
Maria Concepció Crespí de Valldaura Lezquina casada Francesc Xavier Dameto Despuig 1754-00-00 València
Bartomeu Esteva soltero 1781-00-00 prebístero
Andreu Sureda Lliteres soltero 1754-00-00 Artà
Isabel Tries viuda 1758-00-00
Maria Casesnoves casada 1786-00-00
Illeta 195 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antònia Sancho Terrassa viuda Joan Homar Torres 1764-00-00 Son Servera
Joaquim Homar Sancho soltero 1795-01-28 Palma (Sta Creu)
Catalina Homar Sancho soltera 1797-00-00
Antònia Homar Sancho soltera 1805-02-23 Palma (Sta Creu)
Josep Homar Sancho soltero 1802-04-25 Palma (Sta Creu)
Illeta 195 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Ferrer soltero 1780-00-00 criado
Illeta 195 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rafel Serra Massanet soltero 1786-00-00 Muro prebístero
Jaume Serra soltero 1799-00-00 clérigo
Margalida Sancho soltera 1782-00-00 criada
Pere Francesc Mesquida Pujals casado Joana Garriga 1775-00-00 Palma Doctor en ambos derechos
Joana Garriga casada Pere Francesc Mesquida Pujals 1775-00-00
Illeta 195 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Pasqual casado Margalida Pons 1771-00-00 tabernero
Margalida Pons casada Antoni Pasqual 1773-00-00
Illeta 195 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Geroni Valle Cambal viudo 1744-00-00 Languedoc sargento mayor
Maria Valle Cisneros soltera 1798-00-00
Catalina Valle Cisneros soltera 1797-00-00
Mariana Alzamora soltera 1797-00-00
Illeta 195 Casa nº 20
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Sastre casado Antònia Barceló 1783-00-00 matriculado
Antònia Barceló casada Joan Sastre 1788-00-00
Concepció Sastre Barceló soltera 1813-00-00
Tomàs Sastre Barceló soltero 1814-00-00