Francis Caron: Diari d'un pintor a Mallorca

Francis Caron viatja a Mallorca els anys 30. Probablement és un pseudònim, s'instal.la a El Terreno una petita colònia d'artistes i ens conta el que veu. Traduït per Eduard Moyà i presentat per Sebastià Perelló, escriptor.