Francis Caron, Majorca, The diary of a painter

Editat per Cassell i Company Ltd, en 1938, aquest llibre és el diari d'un jove artista que va viure a Mallorca just abans de la guerra civil espanyola. En aquest diari conta franca i senzillament la història de la seva vida a l'illa fins al moment del seu primer amor vertader. Està ple dels dibuixos que va fer de les ciutats, pobles, paisatges i la gent de l'illa i les joves que van posar com a models per a ell. L'autor es mou entre la gent local i la jet set del club.