Junta Directiva


Board of Directors

15 d’octubre de 1979

 • President: Honorat Domènech Ferrer
 • Vicepresident: Guillermo Morey Porcel
 • Secretàri: Antonio Mut Perelló
 • Tresorer: Miquel Fullana Martínez
 • Vocal: Maria José Mulet Gutiérrez
 • Vocal: Xavier Domènech Ferrer
 • Vocal: Francisco Abraham Capellà
 • Vocal: Miquel Quetglas Morey
 • Vocal: Magdalena Bover Frau

10 d'octubre de 1981

 • President: Xavier Domènech Ferrer
 • Secretàri: Antonio Mut Perelló
 • Tresorer: Miquel Fullana Martínez
 • Vocal: Ramón Moyà
 • Vocal: Antoni Guasp
 • Vocal: Miquel Quetglas Morey
 • Vocal: Magdalena Bover Frau

13 de febrer de 1984

 • Presidenta: Magdalena Bover Frau
 • Secretàri: Xavier Domènech Ferrer
 • Tresorer: Miquel Fullana Martínez
 • Vocal: Bartomeu Llompart Ferrer
 • Vocal: Àngel Domènech Ferrer
 • Vocal: Guillem Morei Móra
 • Vocal: Antoni Riera Nadal
 • Vocal: Magdalena Mulet Gutiérrez
 • Vocal: Eduard Riera Cuchi
 • Vocal: Antonino Besné Tejada

18 de desembre 1986

 • President: Antonino Besné Tejada
 • Secretari: Xavier Domènech Ferrer
 • Tresorer: Miquel Fullana Martínez
 • Vocal: Antonio Hernández
 • Vocal: Magdalena Bover Frau
 • Vocal: Magdalena Mulet Gutiérrez
 • Vocal: Àngel Domènech Ferrer
 • Vocal: Guillem Morei Móra

27 d'abril de 1989

 • President: Francesc Valls Bonnin
 • Vicepresidenta: Maria Antònia Roig Ramis
 • Secretari: Xavier Domènech Ferrer
 • Tresorer: Miquel Fullana Martínez
 • Vocal: Guillem Morei Móra
 • Vocal: Àngel Domènech Ferrer
 • Vocal: Antonio Hernández
 • Vocal: Victoria Buades Lallemand
 • Blanca Iglesias De La Iglesia

26 d’abril de 1991

 • President: Francesc Valls Bonnin
 • Vicepresidenta: Maria Antònia Roig Ramis
 • Secretàri: Xavier Domènech Ferrer
 • Tresorer: Leandre Sánchez Llinàs
 • Vocal: Guillem Morei Móra
 • Vocal: Àngel Domènech Ferrer
 • Vocal: Antonio Hernández Portales
 • Vocal: Victoria Buades Lallemand
 • Vocal: Blanca Iglesias De La Iglesia
 • Vocal: Rosa Llatjós Bosch
 • Vocal: Antoni Fullana Canals
 • Vocal: Margalida Bosch Cladera
 • Vocal: Pedro González Freixa
 • Vocal: Damiana Quart Perelló

6 d’agost de 1992

 • President: Francesc Valls Bonnin
 • Vicepresidents: Pedro González Freixa i Xavier Domènech Ferrer
 • Secretària: Maria Antònia Roig Ramis
 • Tresorer: Antoni Fullana Canals
 • Vocal: Antonio Hernández Portales
 • Vocal: Àngel Domènech Ferrer

26 d’abril de 1993

 • President: Francesc Valls Bonnin
 • Vicepresidenta: Magdalena Mulet Gutiérrez
 • Secretària: Maria Antònia Roig Ramis
 • Tresorera: Blanca Iglesias De La Iglesia
 • Vocal: Urbanisme: Antonio Henández Portales
 • Vocal: Sanitat: Isabel Torrens Darder
 • Vocal: Seguretat Ciutadana: Isaac Meifren, Fernando De La Calle Berlanga
 • Vocal: Circulació, Vies i Obres: Pedro González Freixa
 • Vocal: Festes: Antoni Fullana Canals i Catalina Oliver Riera
 • Vocal: Cultura i Tallers: Àngel Domènech Ferrer
 • Vocal: Manteniment: Mª Luisa Beerman;
 • Vocal: 3ª Edat: Fernando De La Calle Berlanga

(10 de noviembre de 1993: dimissió de la tresorera Blanca Iglesias)

25 d’abril de 1994

 • President: Francesc Valls Bonnin
 • Vicepresidenta: Magdalena Mulet Gutiérrez
 • Secretària: Maria Antònia Roig Ramis
 • Vocal: Urbanisme: Antonio Henández Portales
 • Vocal: Sanitat: Isabel Torrens Darder
 • Vocal: Seguretat Ciutadana: Isaac Meifren
 • Vocal: Joventut i Festes: Antoni Fullana Canals
 • Vocal: Cultura : Àngel Domènech Ferrer
 • Vocal: Manteniment: Mª Luisa Beerman

1 d’agost de 1994: Magdalena Mulet ocuparà el càrrec de Presidenta per dimisió, per motius personals, de Francesc Valls.

2 de noviembre de 1994: Maria Antònia Bosch López s’incorpora a la Junta Directiva com a vocal d’Acció Social.

15 de maig de 1995:

 • Presidenta: Magdalena Mulet Gutiérrez
 • Vicepresident: Luis Sánchez (vocal de Circulació)
 • Secretària: Maria Antònia Roig Ramis
 • Vocal: Urbanisme: Antonio Henández Portales
 • Vocal: Sanitat: Isabel Torrens Darder
 • Vocal: Acció Social: Maria Antònia Bosch
 • Vocal: Joventut: Antoni Fullana Canals
 • Vocal: Cultura : Àngel Domènech Ferrer
 • Manteniment: Mª Luisa Beerman

3 de febrero de 1997: José Luis Cubeles s’incorpora a la Junta Directiva com a vocal de l’àrea de Manteniment.

6 d’octubre de 1997: Maria Capellà Sastre s’incorpora a la Junta Directiva com a vocal de l’àrea de Manteniment i cobrar les quotes.

1 de febrer de 1999

 • Presidenta: Magdalena Mulet Gutiérrez
 • Vicepresident: Francesc Valls Bonnin
 • Secretària: Maria Antònia Roig Ramis
 • Tresorera: Maria Capellà Sastre
 • Vocal: Acció Social: Maria Capellà Sastre
 • Vocal: Economia i recursos humans: Maria Antònia Roig Ramis
 • Vocal: Governació: Antoni Juan Julve
 • Vocal: Circulació: Luis Sánchez
 • Vocal: Medi Ambient: Melchor Llabres
 • Vocal: Ordenació del territorio: Antonio Hernández Portales
 • Vocal: Serveis finalistes: Àngel Domènech i Catalina Oliver
 • Vocal: Lola Santamaria
 • Vocal: Paco Andreu
 • Vocal: Xesc Sanchís

21 de juny de 2000

 • President: Àngel Domènech Ferrer
 • Vicepresident: Melchor LLabrés
 • Secretària- Tresorera: Maria Antònia Roig Ramis
 • Vocal: Governació i funció públuca: Toni Juan Julve
 • Vocal: Medi Ambient i Salut: Maria Capellà Sastre
 • Vocal: Coordinació i infrastuctura: Melchor LLabres
 • Vocal: Cultura: Àngel Domènech i Tofol Arbona
 • Vocal: Acció Social: Francesc Valls i Catalina Oliver
 • Vocal: Antoni Simarro Bernat
 • Vocal: Mateu Oliver

11 de noviembre de 2002

 • President: Àngel Domènech Ferrer
 • Vicepresident: Melchor LLabrés
 • Secretària- Tresorera: Maria Antònia Roig Ramis
 • Vocal: Maria Capellà
 • Vocal: Catalina Oliver
 • Vocal: Antoni Simarro Bernat
 • Vocal: Antonio Hernández
 • Vocal: Tofol Arbona
 • Vocal: Toni Juan
 • Vocal: Mateu Oliver
 • Vocal: Damiana Cuart Perelló
 • Vocal: Felipe Del Val Arnaiz

28 d’abril 2004

 • President: Àngel Domènech Ferrer
 • Vicepresident: Melchor LLabrés
 • Secretària-Tresorera: Maria Antònia Roig Ramis
 • Vocal: Maria Capellà Sastre
 • Vocal: Catalina Oliver
 • Vocal: Antoni Simarro Bernat
 • Vocal: Antonio Hernández Portales
 • Vocal: Toni Juan
 • Vocal: Damiana Cuart Perelló
 • Vocal: Felipe Del Val Arnaiz
 • 28 de noviembre de 2005: S`incorpora a la Junta Directiva Dolors Besné.

  27 de març de 2006: S`incorpora a la Junta Directiva Bernat Ferrer.

  26 de juny de 2006: S`incorpora a la Junta Directiva José Mª Vilanova.

  5 de febrer de 2007: S`incorpora a la Junta Directiva Joan Santandreu.

9 de juny de 2007

 • President: Àngel Domènech Ferrer
 • Vicepresident: Melchor LLabrés Casellas
 • Secretària- Tresorera: Maria Antònia Roig Ramis
 • Vocal: Maria Capellà Sastre
 • Vocal: Damiana Cuart Perelló
 • Vocal: Felipe Del Val Arnaiz
 • Vocal: Antonio Hernández Portales
 • Vocal: Antoni Simarro Bernat
 • Vocal: Catalina Oliver Riera
 • Vocal: Joan Santandreu
 • Vocal: José Mª Vilanova
 • Vocal: Rafel Pons
 • Vocal: Mª Lluïssa Galmés

11 de juny de 2010

 • President: Àngel Domènech Ferrer
 • Vicepresident: Melchor LLabrés Casellas
 • Secretària- Tresorera: Maria Antònia Roig Ramis
 • Vocal: Maria Capellà Sastre
 • Vocal: Damiana Cuart Perelló
 • Vocal: Felipe Del Val Arnaiz
 • Vocal: Antonio Hernández Portales
 • Vocal: Antoni Simarro Bernat
 • Vocal: Adolfo Morera Arantegui

17 de desembre de 2012

 • President: Àngel Domènech Ferrer
 • Vicepresident: Felipe Del Val Arnaiz
 • Secretària- Tresorera: Maria Antònia Roig Ramis
 • Vocal: Maria Capellà Sastre
 • Vocal: Damiana Cuart Perelló
 • Vocal: Antonio Hernández Portales
 • Vocal: Antoni Simarro Bernat
 • Vocal: Catalina Oliver Riera
 • Vocal: Adolfo Morera Arantegui

21 d'octubre de 2014

 • President: Xavier Abraham Homobono
 • Vicepresident: Felipe Del Val Arnaiz
 • Secretària-Tresorera: Maria Antònia Roig Ramis
 • Vocal: Antonino Besné Tejada
 • Vocal: Miquel Llorenç Mut Barceló
 • Vocal: Antoni Simarro Bernat
 • Vocal: Catalina Oliver Riera