Escola de nins d'El Terreno l'any 1888

Mestre interí fins el mes de Juny: Pedro Francisco Llinàs Tomàs
A partir del mes de Setembre, mestre en propietat Pere Ballester Tomàs
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Lluis Abraham Gil003238496
Mateu Adrover Vicens2013
Josep Arbona Nadal0003
Antoni Arcas Pons0000003009
Manel Arcas Pons001005
Francesc Barceló Oliver0116173496
Jordi Bauzà Prats2829232417246
Magí Bestard Garau1620141324186
Bartomeu Bestard Serra0035013000410
Jaume Borràs Salvà0001400000010
Antoni Campins Tomàs1928221717236
Bartomeu Campins Tomàs249173
Enric Cañadas Esteban0000006
Josep Cañadas Esteban1001006
Manuel Cañadas Esteban0013
Pere Capellà Ramon00310170175110
Bartomeu Cerdó Colom151913152026000010
Joan Cerdó Colom171720192326000010
Rafel Cerdó Colom00004
Sebastià Cerdó Colom00004
Pere Antoni Colom Marí00702007
Jordi Ferrer Campins03510500148010
Hilari Fornés Tomàs43553201010310
Miquel Frau Gual712102415256
Pedro Giménez Oliveros2027202020286
Antoni Porcel Porcel200212010110
Bartomeu Porcel Porcel31515154
Guillem Rigo Vicens2103
Josep Rivero Garrido0001600004010
Josep Roig Rigo6001410201010
Antoni Rosco Pasqual201220020010
Josep Sancho Sureda2327141722246
Andreu Ferrà Ripoll000000000010
Gabriel Tomàs Tomàs00100005119
Nicolau Tous Martínez000500022010
Vicens Tous Martínez0020006
Miquel Ugalde Ripoll000011210010
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes.
La manca de llistes en els mesos de maig i juny corresponen al traspàs entre els dos mestres.
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 220 1