Escola de nines d'El Terreno l'any 1896

Mestra: Mª Francisca Isern Marcó
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Isabel Amengual Garcias000005
Rosa Amengual Garcias000000008
Adelina Arnica Ferrer0003
Antònia Barceló Barceló0675036749
Maria Barceló Barceló5777446
Carme Beltran Barceló0244005168
Josepa Beltran Ximelis8767946
Catalina Bestard Garau0000006
Margalida Bestard Serra0000000009
Maria Bestard Serra0000000009
Maria Bo Cabrera0000006
Teresa Bo Cabrera0000006
Francisca Borràs Salvà0000000009
Antònia Buenaventura Vidal0393030309
Ana Caldentey Alemany000075
Isabel Canyelles Calafell128103
Antònia Cavaller Cortès0000006
Maria Cavaller Cortès0000000509
Josepa Colom Marí90100626049
Maria Colom Marí67486301169
Francisca Colomina Colom12012003958
Lluïsa Colomina Colom121012904958
Catalina Coves Fullana0120012207
Antònia Escafí Quijada6557846
Teresa Escafí Quijada6557826
Margalida Espases Colomar0008000009
Antònia Far Borràs6443500009
Maria Far Borràs980121106
Apol·lònia Ferrer Campins0020000009
Francisca Ferrer Campins5213702008
Maria Magdalena Ferrer Campins0098000049
Francisca Hernández Carreres0000006
Francisca Lemaur Fluxà0300006
Coloma Llull Ferretjans71
Maria Luis Bernat00404
Joana Massot Fullana0353
Teresa Massot Fullana0353
Clara Medines Alemany0004066
Catalina Miquel Bestard0000000009
Maria Concepció Miquel Bestard0030000009
Antònia Moragues Tomàs0000006
Margalida Moragues Tomàs0003306
Maria Nicolau Serra0003
Joana Pasqual Estarelles0100004609
Margalida Perpinyà Castell050002008
Magdalena Planas Abraham5027002408
Francisca Pons Llompart0000000009
Joana Pons Llompart0000000009
Maria Pons Llompart0000200009
Llucia Porcel Porcel040000008
Maria Rayó Serra4956439449
Margalida Rigo Porcel0030000009
Antònia Rigo Vicens1411157666
Catalina Rigo Vicens0009000009
Miquela Rigo Vicens1411150038009
Blanca Rosa Carrillo01263
Francisca Sastre Colomar75461804009
Antònia Seguí Borràs0000000009
Francisca Tomàs Moragues88129745089
Maria Tomàs Moragues88129751188
Isabel Tomàs Tomàs99851346
Francisca Tous Martínez33330024168
Margalida Vidal Isern007110267
Joana Maria Vidal Isern0000000009
Dolors Villaverde García0000000009
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Font:Mesos de Gener, Febrer i Març: Arxiu Municipal de Palma FP 1517 9
Resta de mesos: Arxiu Municipal de Palma FP 731 2