Assistència a l'escola municipal d'El Terreno

Entre els fons de l'Arxiu Municipal de Palma ens trobem amb aquestes llistes d'assistència a les escoles de nins i de nines en els temps del canvi del segle XIX al segle XX.
Mensualment, el mestre i la mestra havien de remetre a la Junta Local d'Ensenyament aquests llistats. En ells figuraven les faltes d'assistència dels alumnes i de les alumnes. Davant les elevades xifres que de vegades apareixen, hem de pensar que es comptabilitzaven les faltes d'assistència de la sessió matinal i les de la tarda.
A la següent taula pots triar l'any i l'escola (nins o nines) que vulguis consultar. En la mesura que poguem anirem ampliant aquesta informació

1882 Escola de nines Escola de nins
1883 Escola de nines Escola de nins
1884 Escola de nines Escola de nins
1885 Escola de nines Escola de nins
1886 Escola de nines Escola de nins
1887 Escola de nines Escola de nins
1888 Escola de nines Escola de nins
1889 Escola de nines Escola de nins
1890 Matrícula a finals de Març de 1890 de l´escola de nins
Escola de nines Escola de nins
Matrícula a finals de Març de 1890 de l´escola de nins
1891 Escola de nines Escola de nins
1892 Escola de nines Escola de nins
1893 Escola de nines Escola de nins
1894 Escola de nines Escola de nins
1895 Escola de nines Escola de nins
1896 Escola de nines Escola de nins
1897 Escola de nines Escola de nins
1898 Escola de nines Escola de nins
1899 Escola de nines Escola de nins