Cens electoral de l'any 1881

El sufragi censatari o sufragi restringit va ser un sistema electoral, vigent en diversos països occidentals entre fins del segle XVIII i el segle XIX, basat en la dotació del dret a vot només a la part de la població que comptés amb certes característiques precises (econòmiques, socials o educacionals) que li permetés estar inscrita en un "cens electoral". El sufragi censatari es contraposa al sufragi universal, que no estableix condicions llevat majoria d'edat i la ciutadania (encara que fins al segle XX estava limitat al sufragi masculí).

A Espanya, des de la Constitució de Cadis de 1812, el sufragi era censatari, limitat a Propietaris i persones amb determinades "Capacitats". Durant el breu Període del Sexenni democràtic i la Primera República (1868-1874) va ser la primera vegada que és va implantar el sufragi universal directe dels homes majors de 25 anys.

A partir de la llei electoral del 28 de desembre de 1878 es va tornar a implantar el sufragi censitari. Els censos que presentam pertanyen a aquesta època.

Fins el 1890 no s'aprova el sufragi universal dels homes majors de 25 anys, amb un govern liberal de Sagasta. El 1931 la Segona República dóna el Dret de sufragi també a les dones, que és va aplicar per primera vegada el 1932.

Cens electoral
Colegio 7º Sant Magí
Arxiu Municipal de Palma lligall AH 2078-7
Nom Elegible? Domicili Quota
Rafel Abraham Oliver
s
Camino Andratx
25
Joan Aragonés Fluxà
n
Falda de Bellver
155
Miquel Balaguer Amengual
n
Falda de Bellver
9,46
Francesc Bennàssar
n
Falda de Bellver, 6-2
4,48
Magí Bestard Alemany
s
Falda de Bellver, 1-2
28,12
Mateu Bestard Bosch
n
Falda de Bellver, 11-32
9,46
Magí Bestard
s
Terreno
25
Miquel Bibiloni
s
Camino Andratx
25
Joan Bonet Esteva
s
Camino Andratx
25
Joan Bosch Esteva
s
Terreno
20
Bernat Campins Rosselló
s
Terreno
20
Bartomeu Capdebou
n
Falda de Bellver
9,95
Miquel Capó Martorell
n
Falda de Bellver
48
Guillem Cirerol Nicolau
n
Falda de Bellver
48
Antoni Coll Gimeno
s
Terreno
20
Jaume Colom Ferrer
n
Terreno
0,25
Pere Josep Far Gordiola
n
Falda de Bellver
5,72
Pau Far Vaquer
n
Falda de Bellver
9,46
Pau Far Gordiola
n
Falda de Bellver
4,48
Josep Far
n
Terreno
200
Sebastià Ferrer Verger
n
Falda de Bellver
11,2
Antoni Garau Ferrer
n
Terreno
12,5
Damià Garau Bauzà
n
Falda de Bellver
4,98
Bartomeu Gayà Oliver
n
Falda de Bellver
7,46
Llorenç Llabrés
s
Falda de Bellver
18,67
Jaume Llull Servera
n
Bellver
4,98
Francisco Lázaro Rosselló
s
Falda de Bellver
9,46
Manel Lázaro Rosselló
s
Falda de Bellver
6,47
Calixto Menéndez-Arango Pinillos
s
Terreno 1-1
18,67
Miquel Montserrat Moranta
n
Bellver
1,25
Bartomeu Moragues Pasqual
n
Bellver
7,46
Pere Oliver Bosch
n
Bellver
14,43
Sebastià Oliver Verd
n
Bellver
10,7
Antoni Pericàs Bauzà
n
Terreno
n/c
Sebastià Pizà
n
Bellver
9,46
Joaquim Pomar Segura
n
Bellver
10,7
Joan Pons Oliver
n
Bellver
9,46
Damià Porcel Carbonell
s
Bellver
20,66
Jaume Riera Ballester
s
Bellver
19,9
Joan Roca Tolrà
s
Terreno
20
Josep Roca Tomàs
n
Bellver
6,97
Joan Roca Pujol
n
Bellver
14,18
Gabriel Rosselló Canyelles
n
Bellver
12,44
Nicolau Rullan Colom
n
Bellver
4,98
Antoni Sastre
s
Terreno
22
Miquel Sastre Vila
n
Bellver
12,94
Silvestre Soler
s
Bellver
72
Jaume Tomàs Bover
n
Bellver
9,95
Cristòfol Tomàs Bover
n
Bellver
16,18
Maties Tous Alemany
n
Camino Andratx
12,5
Leonardo Trambarria
n
Camino Andratx
225
Joan Valentí Fàbregues
n
Terreno
187,5
Josep Valls Forteza
s
Terreno
22,39
Jaume Vives Juan
n
Terreno
22,5