Els carrers d´El Terreno

Les escales a l'extrem de migjorn del Carrer de Josep Villalonga baixen fins el Torrent del Mal Pas. El profund torrent separa el barri del Terreno del de La Bonanova, coronat pel Valparaiso Palace.