Els carrers d´El Terreno

Carrer de Josep Villalonga, mirant cap a migjorn. La primera casa a l'esquerra és la d'Angel Moreno, on durant uns anys va residir Camilo José Cela. En front d'ella s'endevina l'entrada de Villa Antonia.

Carrer de Josep Villalonga, mirant cap a tramuntana. Dibuix des de la cantonada amb Menendez Pelayo amb l'entrada, a l'esquerra, de Can Casasayas.