INFORME DE DESPESES I D'INGRESSOS DE L'ANY 2016
Activitat Despesa Euros
Festes d'estiu
Fra. SGAE
18'74 €
Fra. Sargantana
600'00 €
Fra. Associació M. Escacs
300'00 €
Fra. Natzaret
36'30 €
Fra. Oh Palma 2000 SRL
665'50 €
Fra. Sargantana
126'00 €
Fra. Publidirectbalear Sl
60'50 €
Fra. El Corte Inglés
19'99 €
Fra. Mercadona
192'67 €
Fra. Ribes Casals SA
13'25 €
Fra. Queviures El Terreno
207'90 €
Fra. LooRent 16FE00207
181'50 €
Total
2422'35 €
Despeses bunyolada
Mercagroc L91/3205 "pella"
12'90 €
Fra. Mercadona
50'47 €
Ferreteria El Terreno
32'80 €
Fulls i Fulles
4'50 €
Total
100'67 €
Despeses xoxolatada - Sant Sebastià
Fra. Mercadona
17'83 €
Fra. Aprop Gomila
10'80 €
Fra. Mescarki SL
96'00 €
Fra. LooRent
181'50 €
Fra. Son Serra CB
157'30 €
Total
463'43 €
Despeses Sant Joan
Fra. Casa Roca blocs rifa
2'00 €
Fra. Publidirect Balear SL
60'50 €
Queviures coca-cola
16'00 €
Fra. Mercadona
203'06 €
Fra. Natzaret
96'74 €
Fra. LooRent
181'50 €
Total
559'80 €
Altres despeses
Mapfre seguros
217'34 €
Fra. BalearWeb
266'20 €
Quotes Federació Associació Veinats
200'00 €
Fra. Natzaret A/452 (lotería)
121'00 €
Total
804'54 €
INGRESSOS
Ingressos festes estiu
368'34 €
Ingressos xocolatada - Sant Sebastià
349'50 €
Ingressos Sant Joan
660'34 €
Ingressos Bunyolada
43'83 €
Cursos
525'00 €
Altres ingressos
701'80 €
Aportació Administracions públiques
2661'85 €
Total
5310'66 €
Resum
Ingressos .................................................. 5310'66 €
Despeses .................................................. 4350'79 €
Saldo .......................................................... 959'87 €