INFORME DE DESPESES I D'INGRESSOS DE L'ANY 2015
Activitat Despesa Euros
Festes d'estiu
Torneig d'escacs
312'19 €
Festa escuma
665'00 €
Lloguer d'equips de so,(2), i actuació grup
1026'00 €
Bany químic
217'80 €
Begudes i material pel bar
248'00 €
Material pancarta
46'00 €
Impressió publicitat i bustiada
229'30 €
Total
2744'29 €
Festa de Sant Joan
Actuació “dimonis”...(Intercanvi)
0'00 €
Actuació “batucada”.(Intercanvi)
0'00 €
Atencions als dimonis i batucada
43'29 €
Bustiada
30'00 €
Can Roca
8'40 €
Diversos per bar
86'09 €
Total
167'78 €
Bunyolada
Diversos per fer els bunyols
30'63 €
Total
30'63 €
Material
Oficina
48'13 €
Ferreteria
63'05 €
Impremta, diversos
91'96 €
Total
203'14 €
DESPESES DIVERSES
Diversos difusió i bustiada
108'20 €
“Tòtem” publicitat
145'08 €
Pòlissa assegurances
217'34 €
Domini web
266'20 €
Total
736'82 €
Comissions bancàries
123'20 €
INGRESSOS
Socis
960'00 €
Matrícula cursos
1054'00 €
Festes d’estiu
67'45 €
Festa Sant Joan
365'55 €
Altres ingressos
119'68 €
Aportació Ajuntament
542'90 €
Total
3109'58 €
Resum
Ingressos .................................................. 3109'86 €
Despeses .................................................. 4005'86 €
Saldo .......................................................... -896'00 €