Llistat de l'ecònom Llorenç Parera Galmés


Full del document original de l'ecònom Parera.

L'ecònom Llorenç Parera, durant els anys de la guerra civil, va elaborar una mena de cens dels habitants de la seva parròquia, amb l'expressió del domicili dels terreners.
Mitjançant el següent formulari, podeu accedir a aquesta informació que ara hem digitalitzat.
Per accedir-hi a les dades haureu de triar, fent doble clic, un carrer i un any del llistat que es proposa. Teniu present que hem mantengut la denominació dels carrers en aquella època.


Carrers:

Any:      

Haureu observat que hi ha carrers que es troben fora dels límits del que actualment es considera com a barri d'El Terreno. Hem pensat que els hem de mantenir, com al llistat original, per la profunda relació, i més en aquella època, que es tenia amb ells.