Testament religiós d'en Cristòfol Vilella

Còpia literal de l’anotació al llibre de defuncions de la parròquia de Sant Miquel d’en Cristòfol Vilella, el nostre primer veïnat.