Documentació eclesiàstica


Modelo de partida de bautismo según el manual eclesiástico “El áncora del coadjutor” (1862) que recoge disposiciones de 1837.

A partir del Concili de Trento, des de 1563, les parròquies van quedar encarregades de recollir en llibres les dades dels seus feligresos, especialment les dades sobre naixement, matrimoni i defunció. Aquests documents són fonamentals per al coneixement de dades familiars, a través de les "partides" de baptisme, matrimoni i defunció, gràcies a la informació que inclouen de cada persona.

Abasten més anys que la documentació del registre civil que es va iniciar l'any 1871, però són més difícils d'obtenir.

Les dades que solen incloure aquests llibres són

Baptisme: Data i lloc del baptisme. Dades del batejat: data i lloc de naixement, nom, sexe i legitimitat. Dades dels pares. Dades dels avis paterns i materns. Dades dels padrins.
Matrimoni: Data del matrimoni. Noms i llinatges dels contraents. Estat civil, edat i professió dels contraents. Dades dels pares, dels avis i dels padrins. Noms dels testimonis.
Defunció: Data. Nom, cognoms, estat civil, edat i professió del difunt. Causa de la mort. Nom del cònjuge del difunt. Dades dels pares. Nota quant a si el difunt va fer testament.

Enllaços:

Baptismes

Baptismes any 1897

Baptismes any 1898

Baptismes any 1899

Baptismes any 1900

Baptismes any 1901

Baptismes any 1902

Baptismes any 1903

Baptismes any 1904

Baptismes any 1905

Baptismes any 1906

Baptismes any 1907

Baptismes any 1908

Baptismes any 1909

Baptismes any 1910

Baptismes any 1911

Baptismes any 1912

Baptismes any 1913

Baptismes any 1914

Baptismes any 1915

Baptismes any 1916

Confirmacions

Confirmacions any 1921

Matrimoni

Casaments any 1897

Casaments any 1898

Casaments any 1899

Casaments any 1900

Casaments any 1901

Casaments any 1902

Casaments any 1903

Casaments any 1904

Casaments any 1905

Casaments any 1906

Casaments any 1907

Casaments any 1908

Casaments any 1909

Casaments any 1910

Casaments any 1911

Casaments any 1912

Casaments any 1913

Casaments any 1914

Casaments any 1915

Casaments any 1916

Defuncions

Defuncions any 1897

Defuncions any 1898

Defuncions any 1899

Defuncions any 1900

Defuncions any 1901

Defuncions any 1902

Defuncions any 1903

Defuncions any 1904

Defuncions any 1905

Defuncions any 1906

Defuncions any 1907

Defuncions any 1908

Defuncions any 1909

Defuncions any 1910

Defuncions any 1911

Defuncions any 1912

Defuncions any 1913

Defuncions any 1914

Defuncions any 1915

Defuncions any 1916