Grup de teatre de la Societat Instructiva Bellver

Antoni Borràs Sabater.  Era fill de M.A. Borràs Llabrés. Casat amb na Margalida Llabrés Jaume Florit Seguí (correus) Damià Ponsell Tomàs (Conserge de la Trasmediterrànea) Damià Terrassa Jaume Bestard germà de na Maria Bestard Maties Pasqual (Casat amb Catalina Mesquida) Guillem Borràs (va ser el protagonista de la Zarzuela Mar Gran d’Antoni Frau i Joan Monjo Mestre Pep Perillo, segons en Fàbregas “tramoyista, conocedor de su oficio como el mejor profesional”. Era el professor de ball de bot.  Sempre ballava per les festes. Era molt bon ballador.  Era nascut a El Terreno i possiblement de professió electricista. Onofre Terrassa (†) (germà de Damià) Bernardí Mateu Pep Roig Cavaller (nét de mestre Pep d’es Banyos) Biel Ferrer Porcel (†) Es fuster, casat amb na Magdalena Porcel Guillem Borràs Campins (nebot de Guillem Borràs) Maria Ponsell Tomàs (germana de Damià Ponsell Tomàs) Margalida Sastre Magdalena Porcel Porcel (Vídua de Ferrer, del Fuster). Germana de n’Antònia Maria Sastre Antoni Frau Sans (†) Sa seva mare era madó Jerònima del Carrer Infanta Margalida Llabrés (†) Casada amb Antoni Borràs Rosita Tugores (Filla del guàrdia civil) Matilde Florit Seguí. Era de la lampisteria de davant la la Immaculada, al carrer de la Bonanova. Catalina Mesquida  (†) (Casada amb Maties Pasqual)

Aquesta fotografia pertany a l’arxiu de na Magdalena Riera. Està datada el dia 25 de Març de 1934. La fotografia està feta per Jaume Font Bordoy al terrat de la Societat Bellver que antigament era “La Fonda”. La identificació dels personatges es va realitzar en una entrevista de na Glòria Forteza-Rei amb na Maria Terrassa, el seu fill Pep Ripoll i n'Antònia Felani realitzada el 29 de novembre de 2002.
Els personatges retratats són, d'esquerra a dreta i començant per la segona fila