Escritura censos Rubert

Els censos de la herència de Carme Rubert que va adquirir Joan Barceló Busquets, vicari de l'església d'El Terreno en 1922.