Registros en los libros de bautismo del año 1916


Presentam en aquesta pàgina els registres de baptisme corresponents als terreners de l'any 1916.
Les còpies no són literals però segueixen l'esquema habitual de la redacció emprada en l'època.