Documents

Censos històrics de la parròquia de Santa Creu

Anam estudiant i penjant els censos que l'Ajuntament ha digitalitzat corresponents a la parròquia de Santa Creu

Més info »

Programes de les festes d'El Terreno

Anirem recollint en aquesta secció els diferents programes que es van anar publicant amb motiu de les festes del nostre barri

Més info »

30è aniversari Inter Bowling

Presentam la publicació realitzada amb motiu del 30è aniverasari de la inauguració d'aquesta bolera

Més info »

25è aniversari Inter Bowling

Presentam la publicació realitzada amb motiu del 25 èaniverasari de la inauguració d'aquesta bolera

Més info »

Registre Civil Bonanova 1867-70

Presentam la transcripció del llibre digitalitzat per l'Ajuntament correponent al registre

Més info »

Pregó de les festes 2018

40 anys desprès de la recuperació de les festes, es celebren les del 2018 amb un homenatge al club Xibiu que les va organitzar.

Més info »

La febre groga

L'any 1870 Palma es va veure invadida per la febre groga. El nostre barri hi va estar molt present.
En aquesta pàgina anirem recollint documents relatius a aquesta etapa de la nostra història

Més info »

Tramvies a la plaça Gomila

Breu video de YouTube on podem apreciar els darrers tramvies a la plaça Gomila

Més info »

Escritura de l'església

En la ciudad de Palma capital de las islas Baleares, a veinte y ocho de septiembre de mil ochocientos sesenta y nueve, (...) Dn. Miguel José Moragues y Escat, casado, propietario, de cincuenta años, Dn Guillermo Ripio y Miró, propietario, casado, de cuarenta y ocho años, Dn. Fernando Urrech y Cifre, empleado, soltero, libre de la patria potestad, de cuarenta años y Dn. Juan María de Villaverde y Cabrinety, empleado, casado, de cuarenta y siete años, vecinos todos de esta ciudad, ...

Més info »

Escritura censos Rubert

Els censos de la herència de Carme Rubert que va adquirir Joan Barceló Busquets, vicari de l'església d'El Terreno en 1922.

Més info »

Llistat ecònom Parera

Els anys de la Guerra Civil, l'ecònom Parera elaborà aquest llistat que ara hem digitalitzat.

Més info »

Arxius parroquials

A partir del Concili de Trento, des de 1563, les parròquies van quedar encarregades de recollir en llibres les dades dels seus feligresos, especialment les dades sobre naixement, matrimoni i defunció.

Més info »

Vista des de Can Russinyol

Imatge de l'any 1920 del fotògraf Francesc Matheu des de la casa que va ocupar en Santiago Russinyol....

Més info »

Testament religiós d'en Vilella

Còpia literal de l’anotació al llibre de defuncions de la parròquia de Sant Miquel d’en Cristòfol Vilella, el nostre primer veïnat....

Més info »

Censos de votació

El sufragi censatari o sufragi restringit va ser un sistema electoral, vigent en diversos països occidentals entre fins del segle XVIII i el segle XIX, basat en la dotació del dret a vot només a la part de la població que comptés amb certes característiques precises ...

Més info »

Societat Instructiva Bellver

Còpia literal del registre de l’Associació Instructiva Bellver davant el Govern Civil de les Balears el 31 de Juliol de 1922

Més info »

Agafant figues a Can Barbarà

Fotografia de Can Barbarà als voltants de l'any 1908. Un pagès agafa figues de moro amb les estenalles de fusta típiques..

Més info »

Grup de teatre de la Societat Instructiva Bellver

Aquesta fotografia pertany a l’arxiu de na Magdalena Riera. Està datada el dia 25 de Març de 1934. La fotografia està feta per Jaume Font Bordoy al terrat de la Societat Bellver que antigament era “La Fonda”.

Més info »

El Terreno a La roqueta en 1902

En la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica trobam aquest exemplar de La Roqueta amb un reportatge sobre El Terreno ilustrat amb imatges del 1902.

Més info »

Intent d'urbanització del marquès de Bellpuig

En la Biblioteca Virtual del Ministerio de defensa hem trobat aquest recurs que és un dels intents d'urbanització de la zona de la falda de Bellver.

Més info »

Descripción de El Terreno

En el número 12 de la segunda época, del 15 de octubre de 1884, la revista El Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes inserta en la descripción que, en la primera entrega de su relato, hace Antonio Frates i Sureda de la bahía de Palma

Més info »

Assistència a l'escola municipal

Entre els fons de l'Arxiu Municipal de Palma ens trobem amb aquestes llistes d'assistència a les escoles de nins i de nenes en els temps del canvi del segle XIX al segle XX.

Més info »

Festes 1978

Col·leció d'imatges de la recuperació de les festes l'any 1978

Més info »