Pobladors de la illeta 229 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser renumerada com illeta nº 226

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:

1576. De la Gabella de la Sal.
1685. De la Gavella de la Sal vella
1797. De la yesería de la Má del Moro.
1811. De la yesería de la Má del Moro.
1831. De la yesería de la Má del Moro, en la casa nº 5.
1851. De la yeseria llamada sa guixeria Sa Má des Moro.
En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 229 ant.—Yesería de la Mà del Moro.
>> 226 ref.—Yesería de la Má del Moro, en la casa nº 5.
La circuyen: Calle del Estanco. Del Moro.De Montenegro. De Apuntadores: y de Felipe Bauza, en memoria del sabio hidrógrafo y matemático mallorquín de este nombre; antes carrer de sa Llebra, y también de la Rosa.


Segons aquest cens, l'any 1816, vivien a aquesta illeta persones.
La imatge que ens mostra Google Maps correspon al carrer de l'Estanc i a la dreta podem veure algunes cases d'aquesta illeta.
Segons el cens de l'any 1816 hi habitaven aquesta illeta 80 persones, més alguns militars que s'hi allotjaven per no tenir encara un quarter.

Illeta 229 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 229 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Coll viuda 1754-00-00
Joan Roman casado Catalina Ginard Coll 1786-00-00
Catalina Ginard Coll casada Joan Roman 1792-00-00
Illeta 229 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Bauzà Singala casado Josepa Pallicer Sorà 1762-00-00 marinero y yesero
Josepa Pallicer Sorà casada Miquel Bauzà Singala 1770-00-00
Bartomeu Bauzà Pallicer casado Margalida Sastre Bauzà 1792-00-00 marinero y yesero
Margalida Sastre Bauzà casada Bartomeu Bauzà Pallicer 1793-00-00
Miquel Bauzà Sastre soltero 1812-00-00
Josep Bauzà Pallicer soltero 1795-00-00 marinero
Illeta 229 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Sastre Bauzà soltera 1795-00-00
Joana Maria Sastre Bauzà soltera 1798-00-00
Illeta 229 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Cros soltera 1791-00-00
Illeta 229 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Ferrer casado 1772-00-00 Rentista
Illeta 229 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Borràs casado Joana Frau 1756-00-00 marinero
Joana Frau casada Miquel Borràs 1765-00-00
Illeta 229 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Capó casado Catalina Vidal Garau 1766-00-00 comerciante
Catalina Vidal Garau casada Mateu Capó 1766-00-00
Paula Capó Vidal soltera 1799-00-00
Francisca Aïna Capó Vidal soltera 1801-00-00
Josep Capó Vidal soltero 1803-00-00
Catalina Capó Vidal soltera 1804-00-00
Francisca Aïna Arrom soltera 1803-00-00 criada
Illeta 229 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Josep de Negrete nc oidor de la Real Audiencia
Illeta 229 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Lluïsa de Santa Maria soltera 1776-00-00
Illeta 229 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía 1816-00-00
Illeta 229 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Guillem Sastre viudo 1752-00-00 marinero
Francisca Sastre soltera 1796-00-00
Pràxedes Sastre soltera 1798-00-00
Illeta 229 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Melis viudo 1755-00-00 matriculado
Illeta 229 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antònia Grimalt Juan viuda 1746-00-00 Algaida
Catalina Coll Grimalt soltera 1782-00-00
Joana Coll Grimalt soltera 1783-00-00
Maria Aïna Coll Grimalt viuda 1772-00-00 Felanitx
Antònia Orrios Coll soltera 1803-00-00
Concepció Orrios Coll soltera 1804-00-00
Joan Sorà Coll soltero 1804-00-00
Antònia Sorà Coll soltera 1806-00-00
Illeta 229 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 229 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 229 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Cavalleria soltero 1775-00-00
Illeta 229 Casa nº 19
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Bauzà Versales casado Francisca Castanyer 1756-00-00 matriculado. Patrón
Francisca Castanyer casada Antoni Bauzà Vinsales 1766-00-00
Illeta 229 Casa nº 20
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Suizos
Illeta 229 Casa nº 21
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 229 Casa nº 22
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Ramis casado Maria Martorell 1756-00-00 sargento
Maria Martorell casada Francesc Ramis 1776-00-00
Bernat Ramis Martorell soltero 1807-00-00
Francesc Ramis Martorell soltero 1810-00-00
Maria Ramis Martorell soltera 1812-00-00
Illeta 229 Casa nº 23
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Josep Lladó viudo viudo 1756-00-00 carpintero
Illeta 229 Casa nº 24
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Andreu Morro viuda 1756-00-00
Illeta 229 Casa nº 25
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 229 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 229 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Moyà Llinàs casado Aïna Garcías Bestard 1740-00-00 Binissalem tendero
Aïna García Jordi Bestard casada Joan Moyà Llinàs 1750-00-00
Joan Moyà García Jordi soltero 1780-03-28 Palma (Sta. Creu)
Joana Aïna Moyà García Jordi soltera 1784-00-00
Francisca Moyà García Jordi soltera 1797-00-00
Maria Moyà García Jordi soltera 1799-00-00
Aïna Moyà García Jordi soltera 1800-00-00
Illeta 229 Casa nº 28
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 229 Casa nº 29
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria de León Santos viuda 1770-00-00
Maria Campins soltera 1775-00-00 criada
Francesc Cuaquineiro casado Catalina Planas 1775-00-00 soldado
Catalina Planas casada Francesc Cuaquineiro 1778-00-00
Francesc Cuaquineiro Planas soltero 1812-00-00
Illeta 229 Casa nº 30
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pau Roca Lasenne casado Maria Font Llampayes 1766-00-00 oficial urbano
Maria Font Llampayes casada Pau Roca Lasenne 1781-00-00
Aïna Roca Font soltera 1809-00-00
Josepa Roca Font soltera 1812-00-00
Francesc Roca soltero 1768-00-00
Catalina Gelabert soltera 1780-00-00
Illeta 229 Casa nº 31
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Servera casado 1749-00-00 tabernero
Maria Many? casada Pere Joan Cirerol 1756-00-00
Illeta 229 Casa nº 32
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Joan Cirerol viudo Maria Many? 1766-00-00 matriculado
Joana Cirerol soltera 1798-00-00
Francisca Cirerol soltera 1800-00-00
Illeta 229 Casa nº 33
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 229 Casa nº 34
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 229 Casa nº 35
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 229 Casa nº 36
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Ignasi Prats casado Joana Martínez 1748-00-00 matriculado
Joana Martínez casada Ignasi Prats 1786-00-00
Cristòfol Prats Martínez soltero 1808-00-00
Gerònia Prats Martínez soltera 1810-00-00
Illeta 229 Casa nº 37
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Soldats
Illeta 229 Casa nº 38
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Beltran casado 1773-00-00 sargento
Illeta 229 Casa nº 39
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Oliver casado Catalina 1766-00-00 tabernero
Catalina casada Joan Oliver 1780-00-00
Joan Oliver soltero 1804-00-00
Miquel Oliver soltero 1807-00-00