Pobladors de la illeta 224 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta, juntament amb una altra, va ésser renumerada com illeta 220

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:

1685. Del Forn devant l'Almudí.
1797. Del Horno frente a la Maestranza de Artillería.
1811. De los toneleros frente al Huerto del Rey.
1831. Del Horno de frente la Maestranza.
1851. Del Horno frente al portal de la Maestranza de Artillería, calle del Mar.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 224 ant.— Horno frente la Maestranza, calle del Mar n° 17.
» 220 ref.—Casa horno frente la Maestranza de Artillería.
La circuyen: Calle de la Marina. De Vallseca. Del Mar, antes de la Gavella veya de la Sal: y Plaza de la Libertad, y también de Isabel II,donde había un monumento conmemorativo de la visita que esta egregia Señora hizo à Palma en septiembre de 1860, cuya primera piedra ella misma había colocado entonces. Dicho monumento fué destruido por la saña revolucionaria en octubre de 1868.


En la imatge podem veure una reproducció d'una ratjola que representa l'ofici de boters. En les seves Cròniques de Palma, Bartomeu Bestard relata de la següent manera l'arribada de la parella formada per Chopin i Sand a l'illa:
D’aquesta manera, Frédéric Chopin, George Sand i els dos fills de Sand, Maurice i Solange, varen decidir passar l’hivern a Mallorca. Després d’esperar uns dies a Barcelona, varen salpar cap a Mallorca i el dia 8 de novembre de 1838, varen arribar al port de Palma a bord de El Mallorquín, conegut popularment com Es Pagès perquè el seu mascaró de proa representava un pagès “vestit a l’ampla”. Els dos primers dies es varen allotjar en un vetust hostal que donava al carrer del Mar, després varen fugir del terrabastall de les martellades que produïen els boters a peu de carrer.

Illeta 224 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Pocoví Vila viuda 1761-00-00
Illeta 224 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Gamundí Mateu casado Catalina Verd 1776-00-00 Alaró cirujano
Catalina Verd casada Pere Gamundí Mateu 1776-00-00
Maria Josepa Gamundí Bordoy soltera 1797-00-00
Francisca Dalmau soltera 1790-00-00 criada
Illeta 224 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Domènec Serra casado Joana Serra 1780-00-00 artillero
Joana Serra casada Domènec Serra 1780-00-00
Brígida Serra soltera 1784-00-00
Illeta 224 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Riera casado Francisca Pasqual 1774-00-00 zapatero
Francisca Pasqual casada Joan Riera 1780-00-00
Margalida Riera Pasqual soltera 1804-00-00
Catalina Riera Pasqual soltera 1806-00-00
Francisca Riera Pasqual soltera 1808-00-00
Illeta 224 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Riera casado Francisca Pasqual 1774-00-00 zapatero
Francisca Pasqual casada Joan Riera 1780-00-00
Margalida Riera Pasqual soltera 1804-00-00
Catalina Riera Pasqual soltera 1806-00-00
Francisca Riera Pasqual soltera 1808-00-00
Illeta 224 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Bañus casado Bàrbara Moni 1781-00-00 calafate
Bàrbara Moni casada Joan Bañus 1786-00-00
Illeta 224 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 224 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Moner casado Catalina Maria Miralles 1776-00-00 sastre
Catalina Maria Miralles casada Jaume Moner 1784-00-00
Bartomeu Moner Miralles soltero 1813-00-00
Illeta 224 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Vicenç Serra casado Tomasa Bestard 1786-00-00 cirujano
Tomasa Bestard casada Vicenç Serra 1790-00-00
Vicenç Serra Bestard soltero 1809-00-00
Aïna Maria Serra Bestard soltera 1814-00-00
Illeta 224 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Roman casado Margalida Avench 1766-00-00 dependiente
Margalida Avench casada Francesc Roman 1769-00-00
Bartomeu Roman Avench soltero 1796-00-00 obrero
Illeta 224 Casa nº 28
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Ballester Vallcaneres viuda 1762-00-00
Joan Canyelles Ballester soltero 1798-00-00 carpintero
Francesc Canyelles Ballester soltero 1802-00-00 obrero
Illeta 224 Casa nº 29
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Sabater viudo 1770-00-00 patrón
Francisca Sabater soltera 1766-00-00
Illeta 224 Casa nº 30
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Sebastià Canyelles viudo 1784-00-00 miliciano
Francesc Canyelles soltero 1813-00-00
Illeta 224 Casa nº 31
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Ramon Rotger casado Joana Maria Lladó 1772-00-00 zapatero
Joana Maria Lladó casada Ramon Rotger 1776-00-00
Ramon Rotger Lladó soltero 1801-00-00 zapatero
Maria Magdalena Rotger Lladó soltera 1803-00-00
Josep Rotger Lladó soltero 1811-00-00
Illeta 224 Casa nº 33
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Andreu Mir casado Gertrudis Escofet 1780-00-00 sastre
Gertrudis Escofet casada Andreu Mir 1782-00-00
Magdalena Mir Escofet soltera 1809-00-00
Andreu Mir Escofet soltero 1811-00-00
Cristòfol Mir Escofet soltero 1813-00-00
Catalina Mir Escofet soltera 1814-00-00
Illeta 224 Casa nº 34
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Magdalena Pons Gazà viuda 1777-02-16 Palma (Sta. Creu)
Antònia Simonet soltera 1784-00-00 criada
Illeta 224 Casa nº 35
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Joan Umbert Vivó casado Josepa Cloquell 1762-00-00 carpintero
Josepa Cloquell casada Pere Joan Umbert Vivó 1766-00-00
Joan Umbert Cloquell soltero 1791-00-00 militar
Antoni Umbert Cloquell soltero 1794-00-00 carpintero
Francesc Umbert Cloquell soltero 1798-00-00 carpintero
Pere Ramon Umbert Cloquell soltero 1801-00-00 carpintero
Josep Umbert Cloquell soltero 1803-00-00 carpintero
Tomàs Umbert Cloquell soltero 1805-00-00
Lluís Umbert Cloquell soltero 1806-00-00 carpintero
Ignasi Umbert Cloquell soltero 1808-00-00
Maria Josepa Umbert Cloquell soltera 1811-00-00
Nicolau Umbert Cloquell soltero 1813-00-00
Illeta 224 Casa nº 37
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Marin Canosa viuda 1770-09-26 Palma (Sta. Creu)
Bartomeu Frau Marin soltero 1801-00-00 carpintero
Catalina Frau Marin soltera 1804-00-00
Manel Frau Marin soltero 1806-00-00
Illeta 224 Casa nº 37
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Marin Canosa viuda 1770-09-26 Palma (Sta. Creu)
Bartomeu Frau Marin soltero 1801-00-00 carpintero
Catalina Frau Marin soltera 1804-00-00
Manel Frau Marin soltero 1806-00-00
Illeta 224 Casa nº 39
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Pons Gil casado Joana Maria Llampayes 1761-00-00 matriculado
Joana Maria Llampayes casada Miquel Pons Gil 1771-00-00
Josep Llampayes soltero 1792-00-00 matriculado
Illeta 224 Casa nº 40
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Mas viuda 1748-00-00
Illeta 224 Casa nº 41
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 224 Casa nº 42
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 224 Casa nº 43
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Guillem Triay Pou casado Joana Aïna Llampayes Calafell 1769-03-19 cubero
Joana Aïna Llampayes Calafell casada Guillem Triay Pou 1768-03-28 Palma (Sta. Creu)
Jaume Triay Llampayes soltero 1797-00-00 cubero
Francesc Triay Llampayes soltero 1802-00-00 Palma (Sta. Creu) cubero
Antoni Triay Llampayes soltero 1809-00-00
Guillem Triay Llampayes soltero 1812-00-00
Francisca Triay Llampayes soltera 1811-00-00
Illeta 224 Casa nº 44
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Magdalena Lladó viuda 1766-00-00
Illeta 224 Casa nº 46
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Palmer casado Margalida Arbona Mayol 1792-00-00 zapatero
Margalida Arbona Mayol casada Gabriel Palmer 1794-00-00
Catalina Mayol viuda 1757-00-00
Illeta 224 Casa nº 47
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 224 Casa nº 50
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Isabel Amer Palou viuda 1751-00-00
Illeta 224 Casa nº 52
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Rosa Sureda Polera viuda 1766-00-00
Miquel Orell Sureda soltero 1797-00-00 cubero
Maria Magdalena Orell Sureda soltera 1799-00-00
Illeta 224 Casa nº 53
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Ramon Campaner casado Francisca Noceras 1794-00-00 cubero
Francisca Noceras casada Ramon Campaner 1796-00-00
Joan Campaner Noceras soltero 1813-00-00
Illeta 224 Casa nº 54
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Onofre Ripoll viudo 1735-00-00 comerciante
Joana Maria Ribot soltera 1778-00-00 criada
Coloma Bauzà soltera 1791-00-00 criada
Illeta 224 Casa nº 56
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Gordiola Malondra casado Joana Aïna Ferrà 1764-00-00 cubero
Joana Aïna Ferrà casada Mateu Gordiola Malondra 1766-00-00
Illeta 224 Casa nº 58
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 224 Casa nº 60
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Ripoll Planas casado Joana Maria Gomila 1765-00-00 cubero
Joana Maria Gomila casada Josep Ripoll Planas 1774-00-00
Àngela Ripoll Gomila soltera 1797-00-00
Àgueda Ripoll Gomila soltera 1798-00-00
Joana Maria Ripoll Gomila soltera 1799-00-00
Maria Josepa Ripoll Gomila soltera 1800-00-00
Maria Margalida Ripoll Gomila soltera 1802-00-00
Maria Lluïsa Ripoll Gomila soltera 1808-00-00
Joan Ripoll Gomila soltero 1808-00-00
Nicolau Ripoll Gomila soltero 1813-00-00
Francisca Bordoy soltera 1786-00-00 criada
Jaume Josep soltero 1797-00-00 criado
Illeta 224 Casa nº 62
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Nicolau Gras Moyà casado Rosa Rubert Pasqual 1756-00-00 cubero
Rosa Rubert Pasqual casada Nicolau Gras Moyà 1766-00-00
Antònia Gras Rubert soltera 1787-02-24 Palma (Sta. Creu)
Catalina Gras Rubert soltera 1798-00-00
Josep Gras Rubert soltero 1800-00-00 marinero
Rosa Gras Rubert soltera 1801-00-00
Jaume Gras Rubert soltero 1808-00-00
Nicolau Gras Rubert soltero 1810-00-00
Illeta 224 Casa nº 63
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 224 Casa nº 64
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Nadal Albertí casado Margalida Rotger Deyà 1776-00-00 matriculado
Margalida Rotger Deyà casada Nadal Albertí 1777-00-00 Alaró
Nadal Albertí Rotger soltero 1806-00-00
Melcior Albertí Rotger soltero 1815-00-00
Margalida Sastre soltera 1774-00-00