Pobladors de la illeta 213 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment va passar a ser la illeta 211

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1576. De Moss. Angelats.
1685. De Sant Pere.
1797. De la iglesia de San Pedro.
1811. De San Pedro.
1831. Del oratorio de San Pedro. De casa Chacón
1851. Del oratorio de San Pedro del Puig y casa de Cotoner, Salas y Chacón, Marqués
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 213 ant.—Iglesia de San Pedro. Unida á la manzana n.° 216.
» 211 ref.—Oratorio de San Pedro.—Casa de Chacón.
Comprende la calle de San Pedro, en donde hay un callejón sin salida llamado de Chacón y antes Volta del Sant Cristo. Plaza de Atarazanas y camino de Ronda del Sur. El oratorio de San Pedro estaba en la calle del mismo nombre número 61; la casa de Chacón en la Plaza de Atarazanas n.° 6.
La imatge correspon a Can Chacón o casa de les Minyones des del passeig Marítim.

Illeta 213 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joaquim Pujol Llampayes viudo 1767-00-00 sobrecargo
Josep Pujol Santandreu soltero 1803-01-01 Palma (Sta. Creu)
Illeta 213 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Margalida Pons viuda 1756-00-00
Catalina Alorda Pons soltera 1796-00-00
Bartomeu Alorda Pons soltero 1803-00-00 marinero
Joan Alorda Pons soltero 1805-00-00
Illeta 213 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Morro viuda 1767-00-00
Illeta 213 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Pasqual Colombàs viuda 1770-00-00
Francesc Planells Colombàs soltero 1797-00-00 Eivissa marinero
Josepa Planells Colombàs soltera 1800-00-00 Palma (Sta. Creu)
Jaume Planells Colombàs soltero 1803-00-00 marinero
Francisca Planells Colombàs soltera 1810-00-00
Vicenç Planells Colombàs soltero 1812-00-00
Illeta 213 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Fonoll Mulet viuda 1756-00-00
Antoni Prats Fonoll casado Maria Concepció Torres Candela 1782-10-15 Palma (Sta. Creu)
Maria Concepció Torres Candela casada Antoni Prats Fonoll 1779-00-00 Cartagena
Joan Prats Torres soltero 1802-00-00
Pau Prats Torres soltero 1812-00-00
Antoni Prats Torres soltero 1816-00-00
Illeta 213 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Morro viuda 1756-00-00
Miquel Vadell Morro soltero 1782-00-00 carpintero de ribera
Pere Josep Vadell Morro soltero 1794-00-00 marinero
Illeta 213 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Borja casado Teresa Estarelles 1779-00-00 cirujano
Teresa Estarelles casada Josep Borja 1790-00-00
Illeta 213 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Un sargento
Illeta 213 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Ramon Horrach Caselles casado Aïna Totxo Ensenyat 1762-00-00 marinero
Aïna Totxo Ensenyat casada Ramon Horrach Caselles 1760-00-00
Josep Horrach Totxo soltero 1795-00-00 marinero
Llorenç Horrach Totxo soltero 1797-00-00 marinero
Illeta 213 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Iglesia
Illeta 213 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Alorda Rosselló casado Maria Sureda 1767-00-00 marinero
Maria Sureda Miserol casada Antoni Alorda Rosselló 1771-00-00
Antoni Sastre Sureda soltero 1803-00-00 marinero
Mateu Sastre Sureda soltero 1804-01-20 Palma (Sta. Creu)
Maria Alorda Sureda soltero 1812-00-00
Illeta 213 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Rosselló Esperanzo viuda 1746-00-00 Felanitx
Francisca Alorda Rosselló viuda 1772-00-00
Antònia Alorda Rosselló soltera 1770-00-00
Catalina Alorda Rosselló soltera 1784-00-00
Illeta 213 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Cristòfol Mercadal Torres casado Salvadora Prats Fonoll 1762-00-00 patrón
Salvadora Prats Fonoll casada Cristòfol Mercadal Torres 1770-00-00
Joana Mercadal Prats soltera 1799-00-00
Salvadora Mercadal Prats soltera 1801-00-00 Palma (Sta. Creu)
Pere Andreu Mercadal Prats soltero 1804-08-19 Palma (Sta. Creu)
Joan Mercadal Prats soltero 1806-12-24 Palma (Sta. Creu)
Maria Mercadal Prats soltera 1809-02-15
Teresa Mercadal Prats soltera 1814-00-00
Illeta 213 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Guisado viudo 1791-00-00 marinero
Joan Guisado Terrades soltero 1814-00-00
Lluís Guisado Prats soltero 1815-00-00
Illeta 213 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Caldés casado Aïna Marge 1790-00-00
Aïna Marge casada Joan Caldés 1792-00-00
Desideri Caldés Marge soltero 1815-00-00
Illeta 213 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Damià Canals Coll casado Francisca Pasqual Colom 1770-00-00 patrón
Francisca Pasqual Colom casada Damià Canals Coll 1782-00-00
Pere Antoni Canals Pasqual soltero 1801-00-00 marinero
Francisca Maria Canals Pasqual soltera 1803-00-00
Jaume Canals Pasqual soltero 1812-00-00
Damià Canals Pasqual soltero 1816-00-00 Palma (Sta. Creu)
Illeta 213 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Domènec Pons Colom casado Aïna Tomàs 1766-00-00 patrón
Aïna Tomàs casada Doménec Pons 1772-00-00
Illeta 213 Casa nº 21
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Vich casado Catalina Ros Cànoves 1758-00-00 criado
Catalina Ros Cànoves casada Joan Vich 1760-00-00
Francesc Vich Ros soltero 1802-00-00
Illeta 213 Casa nº 22
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Guillem Alomar Ferragut casado Margalida Mas Moner 1775-10-16 Palma (Sta. Creu) calafate
Margalida Mas Moner casada Guillem Alomar Ferragut 1774-00-00
Antònia Alomar Mas soltera 1802-12-06 Palma (Sta. Creu)
Margalida Alomar Mas soltera 1805-05-01 Palma (Sta. Creu)
Josep Alomar Mas soltero 1807-02-27 Palma (Sta. Creu)
Bartomeu Alomar Mas soltero 1810-00-00
Illeta 213 Casa nº 23
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Reus viuda 1746-00-00
Elionor Reus viuda 1773-00-00
Illeta 213 Casa nº 24
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Cochería
Illeta 213 Casa nº 25
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 213 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Colom Dols casado Josepa Marroig Vidal 1777-00-00 marinero
Josepa Marroig Vidal casada Josep Colom Dols 1783-00-00
Tomasa Colom Marroig soltera 1799-00-00
Francisca Colom Marroig soltera 1801-08-28 Palma (Sta. Creu)
Josepa Colom Marroig soltera 1804-00-00
Bàrbara Marroig viuda 1784-00-00
Manuela Puig Marroig soltero 1808-00-00
Joan Puig Marroig soltero 1810-00-00
Bernat Puig Marroig soltero 1812-00-00 Palma (Sta. Creu)
Illeta 213 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Benet Capó Puigserver casado Catalina Oliver 1756-00-00 comerciante
Catalina Oliver casada Benet Capó Puigserver 1773-00-00
Aïna Capó Llampayes soltera 1790-00-00
Benet Capó Llampayes soltero 1796-00-00 comerciante
Catalina Capó Oliver soltera 1810-00-00
Antònia Massanet soltera 1794-00-00 criada
Illeta 213 Casa nº 28
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pau Coll Pujol casado Aïna Maria Miso Bauzà 1761-00-00 marinero
Aïna Maria Miso Bauzà casada Pau Coll Pujol 1762-00-00
Joana Maria Coll Miso soltera 1800-00-00
Bernat Coll Miso soltero 1802-00-00 marinero
Illeta 213 Casa nº 29
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Vicenç Esteva Puig casado Margalida Oliver Ballester 1771-00-00 criado
Margalida Oliver Ballester casada Vicenç Esteva Puig 1779-00-00
Geroni Esteva Oliver soltero 1799-12-17 Palma (Sta. Creu) marinero
Guillem Esteva Oliver soltero 1804-00-00
Vicenç Esteva Oliver soltero 1804-12-19 Palma (Sta. Creu)
Margalida Esteva Oliver soltera 1810-00-00
Cecília Esteva Oliver soltera 1811-09-02 Palma (Sta. Creu)
Francisca Esteva Oliver soltera 1814-00-00
Illeta 213 Casa nº 30
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Prats casado Bonaventura Barrios 1766-00-00 tonelero
Bonaventura Barrios casada Josep Prats 1767-00-00
Maria Prats Barrios soltera 1791-00-00
Doménec Prats Barrios soltero 1793-00-00
Pasqual Prats Barrios soltero 1800-00-00
Illeta 213 Casa nº 31
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Llabrés Llabrés casado Esperança Vich Garí 1777-00-00 jornalero
Esperança Vich Garí casada Bartomeu Llabrés Llabrés 1789-00-00
Margalida Llabrés Vich soltera 1812-00-00
Illeta 213 Casa nº 32
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Barceló soltero 1786-00-00 estudiante
Antoni Colom viudo 1750-00-00 criado
Illeta 213 Casa nº 33
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Roig casado Joana Maria Prats 1780-00-00 marinero
Joana Maria Prats casada Miquel Roig 1792-00-00
Miquel Roig Prats soltero 1813-00-00 Palma (Sta. Creu)
Josep Roig Prats soltero 1816-00-00 Palma (Sta. Creu)
Maria Josepa Caro viuda 1761-00-00
Illeta 213 Casa nº 34
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Roca Pujol casado Margalida Carrió Sabater 1768-00-00 marinero
Margalida Carrió Sabater casada Bartomeu Roca Pujol 1764-03-21 Palma (Sta. Eulàlia)
Ignasi Roca Carrió soltero 1804-00-00
Margalida Roca Carrió soltera 1806-00-00
Josep Caldentey casado Bàrbara Roca Carrió 1791-00-00 marinero
Bàrbara Roca Carrió casada Josep Caldentey 1796-00-00
Catalina Caldentey Roca soltera 1813-00-00
Illeta 213 Casa nº 35
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Mulet Santceloni casado Antònia Puig Grimalt 1756-00-00 marinero
Antònia Puig Grimalt casada Bartomeu Mulet Santceloni 1767-00-00
Martí Mulet Puig soltero 1796-00-00 marinero
Bartomeu Mulet Puig soltero 1798-00-00 marinero
Àngela Mulet Puig soltera 1803-10-27 Palma (Sta. Creu)
Illeta 213 Casa nº 36
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Far viuda 1756-00-00
Lucrecia Bennàssar Far soltera 1794-00-00
Antoni Bennàssar Far soltero 1800-00-00 zapatero
Illeta 213 Casa nº 37
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Magdalena Puig Grimalt viuda 1767-00-00
Antoni Ximelis Puig soltero 1802-02-15 Palma (Sta. Creu) marinero
Pau Ximelis Puig soltero 1807-00-00
Gerònia Ximelis Puig soltera 1797-07-07 Palma (Sta. Creu)
Illeta 213 Casa nº 38
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Dos oficiales de Suizos
Illeta 213 Casa nº 39
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bàrbara Ventayol Estarelles viuda 1760-00-00
Doménec Prats Ventayol soltero 1784-00-00 tonelero
Antoni Prats Ventayol soltero 1791-00-00 tonelero
Illeta 213 Casa nº 40
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Estarelles Gelabert casado Joana Maria Sorà 1776-00-00 carpintero de ribera
Joana Maria Sorà casada Joan Estarelles Gelabert 1789-00-00
Josep Estarelles Sorà soltero 1813-00-00
Illeta 213 Casa nº 41
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Mulet Santceloni casado Maria Aïna Puig Grimalt 1756-00-00 Palma (Sta. Creu) patrón
Maria Aïna Puig Grimalt casada Antoni Mulet Santceloni 1769-00-00
Martí Mulet Puig soltero 1791-00-00 pilotín
Antoni Mulet Puig soltero 1794-00-00 pilotín
Magdalena Mulet Puig soltera 1801-00-00
Antònia Oliver soltera 1786-00-00 criada
Illeta 213 Casa nº 41
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rafel Mulet Puig casado Apol·lònia Coll 1786-06-02 Palma (Sta. Creu) pilotín
Apol·lònia Coll casada Rafel Mulet Puig 1792-00-00
Illeta 213 Casa nº 41
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Camprubí casado Antònia Anglada 1786-00-00 negociante
Antònia Anglada casada Francesc Camprubí 1793-00-00
Francesc Camprubí Anglada soltero 1815-00-00
Illeta 213 Casa nº 43
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 213 Casa nº 44
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 213 Casa nº 45
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Vich Terrades casado Joana Juan Amorós 1760-00-00 criado
Joana Juan Amorós casada Josep Vich Terrades 1772-00-00 Artà
Joan Vich Juan soltero 1797-00-00
Illeta 213 Casa nº 46
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Porró Font viuda 1781-00-00
Francesc Muñoz Porró soltero 1806-00-00
Joan Muñoz Porró soltero 1808-00-00
Maria Francisca Muñoz Porró soltera 1813-00-00
Illeta 213 Casa nº 47
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén