Pobladors de la illeta 210 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment va passar a ser la illeta 208

Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1685. Del Bastió de la Creu y de la Porta de Santa Catalina.
1797. Del Cuartel de Artilleria.
1811. De la Torre de la Pólvora. De la Plaza de Santa Catalina al Cuartel de San Pedro.
1831. De la Torre de la Pólvora.
1851. Desde la puerta de Santa Catalina al Cuartel de Artillería del Puig
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 210 ant.—Cuartel de Artillería.
» 208 ref.— Torre de la Pólvora.
Desde la Puerta dc Santa Catalina hasta el cuartel de Artillería. Comprende las calles de San Pedro. De la Pólvora. Plaza de Santa Catatina y Muralla.
Font: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana: Tomo IX Año XVIII Número 268 - 1902 julio 1
En la imatge de la dreta, publicada per Diario de Mallorca podem veure les restes actuals de la zona de la murada llindant amb la Torre de la Pòlvora.

Illeta 210 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Huertos
Illeta 210 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Huertos
Illeta 210 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Torre de la Pólvora
Illeta 210 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Noguera Calafell viuda 1752-00-00
Illeta 210 Casa nº 5
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Morro Servera casado Maria Aïna Pagès Marcel 1761-00-00 patrón
Maria Aïna Pagès Marcel casada Francesc Morro Servera 1766-00-00
Francesc Morro Pagès soltero 1802-00-00 marinero
Josep Maria Morro Pagès soltero 1803-05-12 Palma (Sta. Creu) marinero
Illeta 210 Casa nº 6
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Pagès casado Paula Pugas 1752-00-00 marinero
Paula Pugas casada Josep Pagès 1756-00-00
Joan Pagès Pugas soltero 1788-00-00 marinero
Josepa Pagès Pugas soltera 1780-00-00
Illeta 210 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Negre casado Eugènia Cadalso Martín 1756-00-00 Cabo del resguardo marítimo
Eugènia Cadalso Martín casada Bartomeu Negre 1762-00-00 Colmenarejo (Madrid)
Agustina Negre Cadalso soltera 1791-00-00
Maria Negre Cadalso soltera 1793-00-00
Guillem Negre Cadalso soltero 1800-00-00 carpintero
Josep Negre Cadalso soltero 1802-00-00 carpintero
Illeta 210 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Botiga
Illeta 210 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Ferrer Mayol viuda 1776-00-00 Palma (Sta. Creu)
Francisca Veny Ferrer soltera 1802-01-27 Palma (Sta. Creu)
Catalina Veny Ferrer soltera 1806-00-00
Illeta 210 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rafel Garau soltero 1766-00-00 zapatero
Illeta 210 Casa nº 11
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Tous casado Sebastiana Roca 1756-00-00 jornalero
Sebastiana Roca casada Gabriel Tous 1760-00-00
Isabel Tous Roca soltera 1797-00-00
Catalina Tous Roca soltera 1786-00-00
Illeta 210 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Ramis casado Joana Torelló 1768-00-00 tabernero
Joana Torelló casada Jaume Ramis 1776-00-00
Catalina Ramis Torelló soltera 1806-00-00
Margalida Ramis Torelló soltera 1808-00-00
Jaume Ramis Torelló soltero 1812-00-00
Joan Ramis Torelló soltero 1815-00-00
Illeta 210 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Un oficial 1816-00-00
Illeta 210 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josepa Moll viuda 1768-00-00
Maria Aïna Prats Moll soltera 1799-00-00
Josep Ramon Moscoso casado Paula Moscoso 1776-00-00 marinero
Paula Moscoso casada Josep Ramon Moscoso 1770-00-00
Illeta 210 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Domínguez casado Maria Pons 1767-00-00 dependiente de rentas
Maria Pons casada Joan Domínguez 1770-00-00
Illeta 210 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Marc Mateu Ferrer casado Catalina Avellà 1787-00-00 carpintero de ribera
Catalina Avellà casada Marc Mateu Ferrer 1796-00-00
Marc Mateu Avellà soltero 1815-00-00
Illeta 210 Casa nº 19
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Reus casado Antònia Perelló 1750-00-00 patrón
Illeta 210 Casa nº 24
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Magdalena Antelm viuda 1756-00-00
Margalida Ferrer viuda 1767-00-00
Gertrudis Antelm soltera 1777-00-00
Illeta 210 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Ignàsia Bordoi Gazà viuda 1774-00-00
Maria Aïna Bernat Bordoi soltera 1791-00-00
Jaume Bernat Bordoi soltero 1803-04-23 Palma (Sta. Creu) marinero