Pobladors de la illeta 202 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser renumerada amb el número 201

La imatge està publicada per FAM i en ella es veu l'explanada de la Porta de Santa Catalina fa més d'un segle en ple procés d'esbucament de les murades. No estam plenament segurs que les dades del cens que incloem siguin precisament de la illeta 202 perquè en el cens no figuren els domicilis en relació a l'illeta sinó per carrers.
Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles.
1797. Del Horno de la Pau.
1811. Del Horno de la Pau.
1831. De casa Santander.
1851. Del horno llamado es Forn de la Pau en la plaza de la Pau.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 202 ant.—Horno de la Pau.
» 201 ref.—Casa de Santander.
La circuyen: Calle de Salas. De la Paz. De Ribera. De Bordoy: y de San Martin. El referido horno está en la calle de Salas núm. 10, y la casa de Santander en el núm. 12 de la calle de la Paz.

Font: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana: Tomo IX Año XVIII Número 268 - 1902 julio 1
Segons aquest cens de 1816, en aquesta illeta vivien 61 persones.

Illeta 202 Casa nº 29
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Ripoll soltero 1773-00-00 prebístero
Joan Sorà Caubet casado Francisca Ripoll Ripoll 1761-00-00
Francisca Ripoll Ripoll casada Joan Sorà Caubet 1764-00-00 empleado
Maria Sorà Ripoll soltera 1792-00-00
Onofre Sorà Ripoll soltero 1793-00-00 piloto
Catalina Sorà Ripoll soltera 1801-07-02 Palma (Sta. Creu)
Illeta 202 Casa nº 30
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Magdalena Mas viuda 1765-00-00
Illeta 202 Casa nº 31
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Moragues casado Maria Aïna Sampol 1777-00-00 marinero
Maria Aïna Sampol casada Joan Moragues 1779-00-00
Maria Moragues Sampol soltera 1798-00-00
Miquel Moragues Sampol soltero 1802-00-00 marinero
Illeta 202 Casa nº 32
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Almacén
Illeta 202 Casa nº 34
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Calafell Albertí casado Catalina Maria Griso Gelabert 1765-00-00
Catalina Maria Griso Gelabert casada Miquel Calafell Albertí 1766-00-00
Illeta 202 Casa nº 35
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Josep Palmer casado Joana Ferrà 1766-00-00 serrador
Joana Ferrà casada Antoni Josep Palmer 1768-00-00
Josep Palmer Ferrà soltero 1795-00-00 marinero
Sebastià Palmer Ferrà soltero 1797-00-00 serrador
Antoni Josep Palmer Ferrà soltero 1801-00-00 serrador
Illeta 202 Casa nº 36
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Ferran González Muntaner casado Rosa Valle Teresa 1770-00-00
Rosa Valle Teresa casada Ferran González Muntaner 1787-00-00 Cartagena
Pere González Valle soltero 1806-00-00
Geroni González Valle soltero 1808-00-00
Manuela González Valle soltera 1810-00-00
Ferran González Valle soltero 1812-00-00
Catalina González Valle soltera 1815-00-00
Maria Alzamora soltera 1790-00-00 criada
Aïna Vich soltera 1797-00-00 criada
Illeta 202 Casa nº 37
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Joan Palmer Llabrés casado Maria Aïna Salom Llompart 1767-00-00 serrador
Maria Aïna Salom Llompart casada Pere Joan Palmer Llabrés 1781-00-00
Pràxedes Palmer Salom soltera 1801-02-23 Palma (Sta. Creu)
Magdalena Palmer Salom soltera 1803-06-08 Palma (Sta. Creu)
Maria Aïna Palmer Salom soltera 1805-00-00
Antoni Josep Palmer Salom soltero 1809-00-00
Jaume Palmer Salom soltero 1811-00-00
Josep Palmer Salom soltero 1814-00-00
Sebastià Palmer Salom soltero 1816-00-00
Illeta 202 Casa nº 39
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Ramon Salas casado Aïna Maria González 1749-00-00 marinero
Aïna Maria González casada Ramon Salas 1755-00-00
Illeta 202 Casa nº 40
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Casa vacía
Illeta 202 Casa nº 41
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Un oficial
Illeta 202 Casa nº 38
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Coloma Pericàs viuda 1755-00-00 revendedora
Illeta 202 Casa nº 39
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Planas casado Margalida Vives 1756-00-00 carpintero
Margalida Vives casada Gabriel Planas 1766-00-00
Catalina Planas Vives soltera 1804-00-00
Gabriel Planas Vives soltero 1797-00-00 marinero
Margalida Planas Vives soltera 1810-00-00
Illeta 202 Casa nº 39
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Igansi Roig Serra casado Joana Maria Esteva 1786-06-22 Palma (Sta. Creu) marinero
Joana Maria Esteva casada Joan Igansi Roig Serra 1798-00-00
Antònia Roig Esteva soltera 1816-00-00
Illeta 202 Casa nº 40
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Tomàs Pons casado Tecla Pons 1782-00-00 herrero
Tecla Pons casada Tomàs Pons 1786-00-00
Illeta 202 Casa nº 41
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Guillem Alemany Roca casado Joana Maria Marimon Tortell 1768-00-00 hortelano
Joana Maria Marimon Tortell casada Guillem Alemany Roca 1772-00-00
Bartomeu Alemany Marimon soltero 1795-00-00 piloto
Antònia Alemany Marimon soltera 1801-00-00
Antoni Alemany Marimon soltero 1803-00-00 hortelano
Bàrbara Alemany Marimon soltera 1804-03-24 Palma (Sta. Creu)
Maria Alemany Marimon soltera 1810-00-00
Guillem Alemany Marimon soltero 1812-00-00
Gabriel Alemany Marimon soltero 1815-00-00