Pobladors de la illeta 201 de Santa Creu en 1816

Hem de tenir en compte que posteriorment aquesta illeta va ésser renumerada amb el número 200

En aquesta illeta va viure el capità Antoni Barceló com recorda la placa que podem veure a la imatge de la dreta. Aquesta imatge és de l'usuari de Wikipèdia Olecrab.
Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta estava marcada anteriorment amb el número 200 i va rebre els següents noms al llarg dels segles.
En el Tall per a una armada contra corsaris de 1449, l'autor no identifica aquesta illeta. En el Manzanario de 1521 únicament es relacionen les illetes habitades pels agermanats i Zaforteza identifica la que ens ocupa amb el nom de la illeta de Mosssen Valero. Als illetaris següents si està ja plenament identificada:
1576. De la Rectoria de Sancta Creu.
1685. Del Forn devant la Font de Sancta Creu
1797. De don Juan Barceló y Brondo.
1811. De casa del brigadier Barceló.
1831. De la casa llamada Ca's Capitá Antoni.
1851. De la casa de don Juan Barceló, llamada Ca's Capitá Antoni, calle del Vino.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987

En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 201 ant.—De D. Juan Barceló y Brondo.
» 200 ref.—Casa llamada Cas Capità Antoni.
La circuyen: Calle de San Pedro. De San Lorenzo. De Santa Cruz. De Salas. De la Paz y del General Barceló. En esta última, llamada antes del Vi, en el n.° 42 , estuvo la casa del insigne marino que le dá nombre, que el pueblo conoce todavía tradicionalmente por el Capità Antoni.

Font: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana: Tomo IX Año XVIII Número 268 - 1902 julio 1
Segons aquest cens de 1816, en aquesta illeta vivien 351 persones.

Illeta 201 Casa nº 1
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antònia Saguaras viuda 1766-00-00
Joana Maria Cifre soltera 1793-00-00
Antònia Oliver soltera 1796-00-00
Illeta 201 Casa nº 2
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joaquim Escanelles Ramis casado Maria Rotger Vicens 1780-00-00 Inca tabernero
Maria Rotger Vicens casada Joaquim Escanelles Ramis 1776-00-00 Selva
Joaquim Escanelles Rotger soltero 1814-00-00
Joana Maria Escanelles Rotger soltera 1815-00-00
Illeta 201 Casa nº 3
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Margalida viuda 1756-00-00
Bàrbara casada 1776-00-00
Illeta 201 Casa nº 4
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Damià Rullan Deyà casado Gerònia Rubert Roca 1756-00-00 marinero
Gerònia Rubert Roca casada Damià Rullan Deyà 1766-00-00
Antoni Josep Rullan Rubert soltero 1788-00-00 prebístero
Catalina Rullan Rubert soltera 1792-00-00
Illeta 201 Casa nº 7
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josepa Rosselló viuda 1785-00-00
Josep Maria Delmàs Rosselló soltero 1806-00-00
Joaquim Delmàs Rosselló soltero 1808-00-00
Magdalena Rosselló soltera 1780-00-00
Josepa Salvà soltera 1800-00-00 criada
Francesc Fiol casado Isabel Santmartí 1776-00-00 sirviente
Isabel Santmartí casada Francesc Fiol 1784-00-00
Rafel Fiol Santmartí soltero 1806-00-00
Josep Maria Fiol Santmartí soltero 1815-00-00
Illeta 201 Casa nº 8
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Artillero 1816-00-00 militar
Illeta 201 Casa nº 9
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Cabrer soltero 1791-00-00 tejedor
Joana Aïna Martí Torrens soltera 1756-00-00
Illeta 201 Casa nº 10
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antònia Coll viuda 1746-00-00
Maria Amengual Coll soltera 1776-00-00
Illeta 201 Casa nº 12
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Joan Suau Rosselló casado Maria Ribera Terrés 1756-00-00 pelaire
Maria Ribera Terrés casada Pere Joan Suau Rosselló 1770-00-00
Jaume Ribera Terrés soltero 1756-00-00 negociante
Tomasa Suau soltera 1796-00-00 criada
Illeta 201 Casa nº 13
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Aleix Rigo Fàbregues viudo 1756-00-00 tejedor
Antoni Rigo Muntaner casado Joana Cabot 1795-00-00 tejedor
Joana Cabot casada Antoni Rigo Muntaner 1796-00-00
Aleix Rigo Cabot soltero 1815-00-00
Illeta 201 Casa nº 14
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Joan Cabot casado Beatriu Suau 1764-00-00 mantero
Beatriu Suau casada Pere Joan Cabot 1766-00-00
Maria Cabot Suau soltera 1798-00-00
Margalida Cabot Suau soltera 1802-00-00
Illeta 201 Casa nº 15
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Monjo Oliver viudo 1756-00-00 sastre
Esperança Monjo soltera 1776-00-00
Illeta 201 Casa nº 16
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Vicenç Minguet Petit casado Francisca Móra 1766-00-00 pescador
Francisca Móra casada Vicenç Minguet Petit 1776-00-00
Vicenç Minguet Móra soltero 1804-00-00
Catalina Minguet Móra soltera 1805-00-00
Catalina Petit viuda 1746-00-00
Illeta 201 Casa nº 17
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Millan casado Maria Roca 1770-00-00 empleado
Maria Roca casada Josep Millan 1782-00-00
Illeta 201 Casa nº 18
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Reynaldos Bujosa viuda 1739-00-00 Palma (Sta. Creu)
Vicenç Ferrer Reynaldos soltero 1772-00-00 pintor
Antoni Ferrer Reynaldos soltero 1775-00-00 prebístero
Catalina Ferrer Reynaldos soltera 1782-00-00
Rafela Ferrer Reynaldos soltera 1786-00-00
Illeta 201 Casa nº 19
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Onofre Barceló Jaume soltero 1742-00-00 canónigo
Joan Barceló Brondo soltero 1797-00-00 noble
Joana Brondo Manent viuda 1772-00-00
Francisca Barceló Brondo soltera 1793-00-00
Antònia Barceló Brondo soltera 1802-10-12 Palma (Sta. Creu)
Antoni Mut soltero 1795-00-00 sirviente
Gabriel Ferrer casado 1766-00-00 sirviente
Teresa Troxas soltera 1791-00-00 criada
Catalina Riutord soltera 1786-00-00 criada
Margalida Mir soltera 1786-00-00 criada
Illeta 201 Casa nº 21
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Miquel Frau casado Francisca Planas Vich 1786-00-00 tejedor
Francisca Planas Vich casada Pere Miquel Frau 1794-00-00
Miquel Frau Planas soltero 1813-00-00
Antoni Frau Planas soltero 1815-00-00
Illeta 201 Casa nº 22
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Garcías casada 1756-00-00
Francisca Macari Garcías soltera 1798-00-00
Illeta 201 Casa nº 23
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Canyelles Buades casado Francisca Monjo Ros 1756-00-00 chocolatero
Francisca Monjo Ros casada Mateu Canyelles Buades 1756-00-00
Gerònia Canyelles Monjo soltera 1797-00-00
Illeta 201 Casa nº 25
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Oliver soltero 1770-00-00 herrero
Francisca Oliver viuda 1756-00-00
Illeta 201 Casa nº 26
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Veny viudo 1766-00-00 matriculado
Magdalena Veny Rotger soltera 1776-00-00
Antoni Veny Rotger soltero 1800-00-00 matriculado
Gabriel Veny Rotger soltero 1805-00-00
Illeta 201 Casa nº 27
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Melis casado Joana Maria 1786-00-00 sirviente
Joana Maria casada Jaume Melis 1785-00-00
Jaume Melis soltero 1806-00-00
Illeta 201 Casa nº 29
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Maria Bosch viuda 1756-00-00
Vicenç Nadal Bosch casado Gertrudis Bover 1790-00-00 chocolatero
Gertrudis Bover casada Vicenç Nadal Bosch 1793-00-00
Llorenç Nadal Bover soltero 1813-00-00
Vicenç Nadal Bover soltero 1815-00-00
Illeta 201 Casa nº 30
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Vila casado Antònia Ripoll 1756-00-00 camarero
Antònia Ripoll casada Joan Vila 1786-00-00
Antoni Vila Ripoll soltero 1801-00-00 camarero
Illeta 201 Casa nº 31
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Amer viudo 1728-00-00 marinero
Maria Josepa Horrach viuda 1776-00-00
Illeta 201 Casa nº 32
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Margalida Mateu casada 1795-00-00
Manel Mateu soltero 1815-00-00
Illeta 201 Casa nº 33
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Nicolau Ferragut casado Maria Santceloni 1755-00-00 matriculado
Maria Santceloni casada Bartomeu Nicolau Ferragut 1766-00-00
Lluc Nicolau Santceloni soltero 1794-00-00 matriculado
Guillem Nicolau Santceloni soltero 1801-00-00 calafate
Bartomeu Nicolau Santceloni soltero 1804-00-00 calafate
Llúcia viuda 1780-00-00
Jaume Bonet soltero 1815-00-00
Margalida Bonet soltera 1814-00-00
Illeta 201 Casa nº 34
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Margalida Magraner viuda 1771-00-00
Illeta 201 Casa nº 35
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Gomila casado Andrea Maria Lladó 1760-00-00 matriculado
Andrea Maria Lladó casada Joan Gomila 1776-00-00
Illeta 201 Casa nº 37
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Llorenç Barceló casado Joana Fornés 1776-00-00 marinero
Joana Fornés casada Llorenç Barceló 1791-00-00
Illeta 201 Casa nº 38
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Bernat casado Isabel Roig 1776-00-00 hornero
Isabel Roig casada Josep Bernat 1773-00-00
Guillem Bernat Roig soltero 1804-00-00
Illeta 201 Casa nº 39
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Gomila Cabanelles casado Petra Servera 1788-00-00
Petra Servera casada Francesc Gomila Cabanelles 1786-00-00
Nicolau Gomila Servera soltero 1812-00-00
Francesc Gomila Servera soltero 1815-00-00
Àgueda Cabanelles Mayol viuda 1758-00-00
Margalida Llabrés Mayol soltera 1796-00-00 criada
Illeta 201 Casa nº 40
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Sancho Fernández casado Catalina Estades Sureda 1761-00-00 matriculado
Catalina Estades Sureda casada Joan Sancho Fernández 1766-00-00
Catalina Sancho Estades casada 1787-04-17 Palma (Sta. Creu)
Francisca Sancho Estades soltera 1800-00-00
Rita Sancho Estades soltera 1806-00-00
Maria Sancho Estades soltera 1815-00-00
Illeta 201 Casa nº 41
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Llorenç Ayala casado Catalina Seguí 1778-00-00 marinero
Catalina Seguí casada Llorenç Ayala 1783-00-00
Jacint Ayala Seguí soltero 1806-00-00
Sebastià Ayala Seguí soltero 1809-00-00
Llorenç Ayala Seguí soltero 1814-00-00
Antònia Ayala Seguí soltera 1811-00-00
Antònia Cabrer viuda 1756-00-00
Illeta 201 Casa nº 42
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Planas Sans casado 1776-00-00 Binissalem empleado
Catalina Avellà Riusec casada 1786-00-00 Palma
Joana Planas Avellà soltera 1810-00-00
Bartomeu Planas Avellà soltero 1813-00-00
Illeta 201 Casa nº 43
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Femenies Sastre casado Maria Gertrudis Cabrer Massot 1756-00-00 carpintero
Maria Gertrudis Cabrer Massot casada Francesc Femenies Sastre 1756-00-00
Vicenç Femenies Cabrer soltero 1800-00-00
Illeta 201 Casa nº 44
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Músico de Nápoles 1816-00-00
Illeta 201 Casa nº 46
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Prats Ripoll casado Gerònia Oliver Estaràs 1771-00-00 calafate, matriculado
Gerònia Oliver Estaràs casada Josep Prats Ripoll 1776-00-00
Miquel Prats Oliver soltero 1812-00-00
Gerònia Prats Oliver soltera 1802-10-31 Palma (Sta. Creu)
Antònia Prats Oliver soltera 1802-00-00
Catalina Prats Oliver soltera 1815-00-00
Illeta 201 Casa nº 47
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Benita Totxo Orell viuda 1742-00-00
Antoni Franch Totxo casado Maria Torrens Zarater 1766-00-00 matriculado
Maria Torrens Zarater casada Antoni Franch Totxo 1776-00-00
Francesc Franch Torrens soltero 1811-00-00
Benita Franch Torrens soltera 1815-00-00
Illeta 201 Casa nº 49
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antònia Sobirats Ribes viuda 1786-00-00
Antoni Pieras Sobirats soltero 1806-00-00
Bartomeu Medines Estarelles casado Gerònia Sobirats Ribes 1789-01-12 Palma (Sta Creu) matriculado
Gerònia Sobirats Ribes casada Bartomeu Medines Estarelles 1795-00-00
Catalina Sobirats Ribes soltera 1801-00-00
Aïna Llull soltera 1801-00-00 criada
Illeta 201 Casa nº 50
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Tomàs casadp Maria Barria 1771-00-00 matriculado
Maria Barria casada Jaume Tomàs 1786-00-00
Francesc Tomàs Barria soltero 1815-00-00
Illeta 201 Casa nº 51
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Mateu viuda 1756-00-00
Illeta 201 Casa nº 52
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Bauzà viuda 1756-00-00
Antònia Nadal Bauzà soltera 1802-00-00
Catalina Cerdà casada 1784-00-00
Magí Móra soltero 1810-00-00
Illeta 201 Casa nº 53
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Alomar Estarelles casado Francisca Farlosi Llinàs 1784-00-00 matriculado
Francisca Farlosi Llinàs casada Josep Alomar Estarelles 1790-00-00
Paula Alomar Farlosi soltera 1804-10-06 Palma (Sta. Creu)
Francesc Alomar Farlosi soltero 1807-00-00
Joana Alomar Farlosi soltera 1808-00-00
Francisca Alomar Farlosi soltera 1811-00-00
Catalina Alomar Farlosi soltera 1814-00-00
Josep Alomar Farlosi soltero 1815-00-00
Illeta 201 Casa nº 54
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Joan Mas Moner casado Joana Esteva Barceló 1756-00-00 marinero
Joana Esteva Barceló casada Pere Joan Mas Moner 1776-00-00
Bartomeu Mas Esteva soltero 1792-00-00 matriculado
Joana Mas Esteva soltera 1801-00-00
Antònia Mas Esteva soltera 1804-05-17 Palma (Sta. Creu)
Josepa Mas Esteva soltera 1807-00-00
Mateu Mas Esteva soltero 1811-00-00
Joan Mas Esteva soltero 1813-00-00
Maria Mas Esteva soltera 1815-00-00
Illeta 201 Casa nº 55
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joana Rosselló viuda 1756-00-00
Illeta 201 Casa nº 58
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Maria Josepa Malloa viuda 1776-00-00
Magdalena Genovard soltera 1802-00-00
Illeta 201 Casa nº 60
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Serra Rebassa casado Maria Ballester Coll 1780-00-00 Palma (Sta. Creu) empleado
Maria Ballester Coll casada Bartomeu Serra Rebassa 1790-00-00
Bernat Serra Ballester soltero 1811-00-00
Josepa Serra Ballester soltera 1814-00-00
Getrudis Coll Espech viuda 1766-00-00
Antònia Vidal soltera 1800-00-00 criada
Illeta 201 Casa nº 61
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Rosselló casado Teresa Prats 1756-00-00
Teresa Prats casada Antoni Rosselló 1756-00-00
Margalida Rosselló Prats soltera 1794-00-00
Illeta 201 Casa nº 62
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Salom casado Catalina Verger 1766-00-00 matriculado
Catalina Verger casada Francesc Salom 1776-00-00
Illeta 201 Casa nº 63
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Isabel Palou Marquès viuda 1766-00-00
Miquela Gelabert Palou soltera 1797-00-00
Pere Gelabert Palou soltero 1808-00-00
Josep Gelabert Palou soltero 1810-00-00
Illeta 201 Casa nº 64
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Darder casado Maria Jofre Tolrà 1781-00-00 matriculado
Maria Jofre Tolrà casada Josep Darder 1786-00-00
Josep Darder Jofre soltero 1814-00-00
Margalida Darder Jofre soltera 1810-00-00
Illeta 201 Casa nº 65
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josep Oliver Alzina casado Antònia Mayol Delopino 1756-00-00 Palma (Sta. Creu)
Antònia Mayol Delopino casada Josep Oliver Alzina 1756-00-00 Palma (Sta. Creu)
Antònia Oliver Mayol soltera 1794-00-00
Maria Oliver Mayol soltera 1797-00-00
Geroni Oliver Mayol soltero 1804-00-00
Illeta 201 Casa nº 66
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Pere Antoni Canals Camarilles casado Maria Coll 1750-00-00 matriculado
Maria Coll casada Pere Antoni Canals Camarilles 1756-00-00
Illeta 201 Casa nº 67
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Guillem Mas Amengual casado Margalida Ballester Veny 1766-00-00
Margalida Ballester Veny casada Guillem Mas Amengual 1766-00-00
Antònia Mas Ballester soltera 1801-00-00
Magdalena Mas Ballester soltera 1804-11-28 Palma (Sta. Creu)
Lluís Mas Ballester soltero 1810-00-00
Illeta 201 Casa nº 69
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rosa Vich Garí viuda 1790-00-00
Geroni Ribera Vich soltero 1812-00-00
Esperança Garí viuda 1766-00-00
Joan Vich Garí soltero 1801-00-00
Bienvenida Vich Garí soltera 1800-00-00
Aïna Vich Garí soltera 1800-00-00
Illeta 201 Casa nº 70
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Margalida Salom viuda 1766-00-00
Illeta 201 Casa nº 71
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Mateu Caldés viudo 1746-00-00
Mateu Caldés Móra soltero 1771-00-00 prebístero
Margalida Bosch soltera 1766-00-00 criada
Illeta 201 Casa nº 72
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Artillero nc 1816-00-00
Illeta 201 Casa nº 73
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Capó casado Antònia Jaume 1756-00-00 traginero
Antònia Jaume casada Antoni Capó 1756-00-00
Bartomeu Móra viudo 1786-00-00 miliciano
Guillem Móra soltero 1808-00-00
Antònia Móra soltera 1811-00-00
Illeta 201 Casa nº 74
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Antoni Gibert Sevana casado Joana Aïna Ballester 1776-00-00 patrón
Joana Aïna Ballester casada Antoni Gibert Sevana 1786-00-00
Antoni Gibert Ballester soltero 1813-00-00
Maria Gibert Ballester soltera 1810-00-00
Illeta 201 Casa nº 78
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Lluís Servet casado Francisca Albertí 1776-00-00 albañil
Francisca Albertí casada Lluís Servet 1786-00-00
Josepa Servet Albertí soltera 1805-00-00
Joan Servet Albertí soltero 1806-00-00
Catalina Servet Albertí soltera 1810-00-00
Antoni Servet Albertí soltero 1813-00-00
Lluís Servet Albertí soltero 1815-00-00
Illeta 201 Casa nº 79
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Catalina Barceló viuda 1766-00-00
Maria Barceló soltera 1789-00-00
Catalina Barceló soltera 1800-00-00
Bartomeu soltero 1798-00-00 criado
Antònia soltera 1796-00-00 criada
Francisca soltera 1800-00-00 criada
Margalida soltera 1800-00-00 criada
Illeta 201 Casa nº 80
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Delopino Marquès casado Isabel Dalmeda 1766-00-00 matriculado
Isabel Dalmedo Cifre casada Jaume Delopino Marquès 1776-00-00
Nicolau Delopino Dalmedo soltero 1806-00-00
Josep Delopino Dalmedo soltero 1810-00-00
Maria Delopino Dalmedo soltera 1798-00-00
Paula Delopino Dalmedo soltera 1803-01-25 Palma (Sta. Creu)
Gerònia Crispina Delopino Dalmedo soltera 1807-00-00
Illeta 201 Casa nº 81
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Bartomeu Palmer casado Maria Santiago 1780-00-00 criado
Maria Santiago casada Bartomeu Palmer 1776-00-00
Illeta 201 Casa nº 83
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rafel Llaneres casado Joana Alemany 1756-00-00 marinero
Joana Alemany casada Rafel Llaneres 1756-00-00
Illeta 201 Casa nº 87
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Crespí casado Gerònia Dalmeda 1786-00-00 sirviente
Gerònia Dalmeda casada Joan Crespí 1781-00-00
Guillem Crespí Dalmeda soltero 1810-00-00
Joana Crespí Dalmeda soltera 1813-00-00
Gerònia Crespí Dalmeda soltera 1814-00-00
Illeta 201 Casa nº 95
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Jaume Vanrell Rigo casado Joana Aïna Ferrà Alis 1756-00-00 tejedor
Joana Aïna Ferrà Alis casada Jaume Vanrell Rigo 1756-00-00
Margalida Vanrell Ferrà soltera 1796-00-00
Gerònia Vanrell Ferrà soltera 1803-00-00
Gregori Vanrell Ferrà soltero 1803-04-11 Palma (Sta. Creu)
Joan Vanrell Ferrà soltero 1805-10-04 Palma (Sta. Creu)
Illeta 201 Casa nº 96
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Cristòfol Amengual Simó casado Joana Maria Hernández Sitges 1760-00-00 matriculado
Joana Maria Hernández Sitges casada Cristòfol Amengual Simó 1764-00-00 Maó
Josep Amengual Hernández soltero 1786-00-00 prebístero
Rafel Amengual Hernández soltero 1788-00-00 matriculado
Esperança Amengual Hernández soltera 1791-00-00
Catalina Amengual Hernández soltera 1801-00-00
Lluïsa Amengual Hernández soltera 1808-00-00
Illeta 201 Casa nº 97
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Ramon Seguí viudo 1738-00-00 matriculado
Rafel Seguí casado Margalida Salom 1776-00-00 matriculado
Margalida Salom casada Rafel Seguí 1792-00-00
Joan Seguí Salom soltero 1806-00-00
Josep Seguí Salom soltero 1808-00-00
Rafel Seguí Salom soltero 1810-00-00
Margalida Seguí Salom soltera 1813-00-00
Illeta 201 Casa nº 99
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francisca Llompart viuda 1766-00-00
Jaume Teran Llompart soltero 1791-00-00 matriculado
Miquela Teran Llompart soltera 1796-00-00
Miquel Teran Llompart soltero 1809-00-00
Illeta 201 Casa nº 101
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Aïna Maria Casesnoves Tomàs viuda 1788-00-00
Margalida Casesnoves soltera 1812-00-00
Francesc Casesnoves soltero 1814-00-00
Magdalena Tomàs viuda 1766-00-00
Illeta 201 Casa 102 i 103
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Miquel Canyelles Barceló casado Francisca Payeras 1776-00-00 carpintero
Francisca Payeras Pericàs casada Miquel Canyelles Barceló 1776-00-00
Gabriel Canyelles Payeras soltero 1798-00-00 carpintero
Antoni Canyelles Payeras soltero 1801-00-00 carpintero
Miquel Canyelles Payeras soltero 1807-04-19 Palma (Sta. Creu)
Josep Canyelles Payeras soltero 1810-00-00
Antònia Canyelles Payeras soltera 1804-00-00
Illeta 201 Casa nº 104
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Rafel Gamundí casado Margalida Nicolau Xamena 1748-00-00 tendero
Margalida Nicolau Xamena casada Rafel Gamundí 1759-00-00
Bernat Gamundí Nicolau soltero 1789-00-00 matriculado
Maria Josepa Gamundí Nicolau soltera 1798-00-00
Illeta 201 Casa nº 105
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Josepa Bolo viuda 1766-00-00
Josep de Santiago Santaella Bolo soltero 1792-00-00 Comandante
Gabriel soltero 1804-00-00 criado
Illeta 201 Casa nº 108
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Llorenç Salas Reus casado Maria Artigues 1756-00-00 Patrón matriculado
Maria Artigues casada Llorenç Salas Reus 1756-00-00
Francesc Salas Artigues soltero 1792-00-00 matriculado
Illeta 201 Casa nº 109
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Francesc Palmer Frau casado Maria Rigo Fluxà 1786-00-00 tendero
Maria Rigo Fluxà casada Francesc Palmer Frau 1788-00-00
Bernat Palmer Rigo soltero 1810-00-00
Francesc Palmer Rigo soltero 1812-00-00
Miquel Palmer Rigo soltero 1814-00-00
Antoni Palmer Rigo soltero 1816-00-00
Illeta 201 Casa nº 110
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Lluís Mingardi casado Gerònia Barceló 1784-00-00 sastre
Gerònia Barceló casada Lluís Mingardi 1789-00-00
Doménec Mingardi Barceló soltero 1812-00-00
Illeta 201 Casa 113 i 114
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Nicolau Asperes casado Antònia Aïna Serra 1778-00-00 tejedor
Antònia Aïna Serra casada Nicolau Asperes 1778-00-00
Andreu Asperes Serra soltero 1806-00-00
Francisca Maria Asperes Serra soltera 1807-00-00
Illeta 201 Casa 115 i 116
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Moià Ramonell casado Gertrudis Reus Sbert 1767-00-00 tabernero
Gertrudis Reus Sbert casada Joan Moyà Ramonell 1778-00-00
Joana Aïna Moià Reus soltera 1800-00-00
Gertrudis Moià Reus soltera 1806-10-25 Palma (Sta. Creu)
Mateu Moià Reus soltero 1806-00-00
Margalida Moià Reus soltera 1810-00-00
Joan Moyà Reus soltero 1812-00-00
Josepa Reus Sbert soltera 1795-00-00
Illeta 201 Casa s/n
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Joan Miralles Miralles casado Isabel Verd Fermenies 1769-00-00 Palma (Sta. Creu) teniente de milicias
Isabel Verd Fermenies casada Joan Miralles Miralles 1778-00-00 Palma (Sta. Creu)
Joaquim Miralles Verd soltero 1799-00-00 oficial del ayuntamiento
Joan Miralles Verd soltero 1808-00-00
Doménec Miralles Verd soltero 1815-00-00
Isabel Miralles Verd soltera 1800-00-00
Maria Josepa Miralles Verd soltera 1802-12-30 Palma (Sta. Creu)
Catalina Miralles Verd soltera 1813-00-00
Illeta 201 Casa nº 119
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Salas soltero 1776-00-00 prebístero
Bartomeu soltero 1780-00-00 prebístero
Bàrbara Andreu soltera 1780-00-00 criada
Illeta 201 Casas nº 120, 121 i 122
Nom Estat Cònjuge Data naixement Lloc Ofici
Gabriel Sacarès Lloret casado Antònia Sorà Coll 1763-00-00 tendero
Antònia Sorà Coll casada Gabriel Sacarés Lloret 1766-00-00
Pere Joan Sacarés Sorà soltero 1795-00-00 matriculado
Guillem Sacarés Sorà soltero 1797-00-00
Isabel Sacarés Sorà soltera 1800-10-24 Palma (Sta. Creu)
Gabriel Sacarès Sorà soltero 1804-00-00
Joana Maria Escuder soltera 1796-00-00 criada