Realitzacions municipals

Aparcament dissuasori per a motos a la cantonada Bellver / Salut amb la finalitat de deixar lliure de cotxes el gir cap a la part alta de la barriada, ja que s'havia convertit en un punt conflictiu especialment els caps de setmana.