Més enllà de les visites de les autoritats ...

Més enllà de les visites de les autoritats, efectivament, aquest agost hem començat a veure realitzacions que abans eren difícils. Algunes de les imatges que podeu veure a continuació ho confirmen.

Neteja de Joan Miró abans de la corba de Natzaret.

Eliminació dels graffitis del monument a Pau Gomila a la placeta.

Neteja de les herbes a les escales de Lanuza.

Declaració d'estat de ruïna de l'antiga discoteca Zhivago i precinte del solar.

Col·locació de pilons al pas de peatons de La Immaculada.