La Banda Municipal a la plaça Remígia Caubet

En els actes programats per celebrar el 50è aniversari de la Banda Municipal de Música de Palma, el dijous 15 de setembre de 2016, la banda, sota la direcció de Juan Miguel Romero Llopis, va realitzar el concert titulat "Horabaixa a l'Orient"

Programa
I Part
Persis de J.L. Hosay

ERROR (no es pot mostrar l'objecte)