Sons d'El Terreno

"Sons d'El Terreno" és un programa soci-cultural promogut per l'Associació de Veïnats "Bellver" d'El Terreno dintre el projecte de promoure, a tots els nivells, la cohesió entre els veïnats d'aquest barri, en el present cas als mes joves..

El programa, basat en un eix fonamental per l'educació com és la música en totes les vessants possibles, pretén fomentar els valors que son propis de tot projecte col-lectiu a través d'una matèria que pot aportar als seus participants altes potencialitats adreçades al seu enriquiment personal.


Feu clic a la imatge per veure-la a major tamany

L'Associació amb l'ànim d'enriquir al màxim possible una idea que considera pot ser molt beneficiosa per els nins i joves de la barriada, sense excloure a aquells d'altres indrets que s'hi vulguin afegir, ha intentat crear un grup de treball el més ample possible i que considera poden aportar un alt valor afegit a l'acció engegada.

El grup de treball que conforma la base del projecta està compost per:
CEIP Màxim Alomar d'El Terreno
Àrea d'Educació. Programa d'Escoles Obertes. Ajuntament de Palma
Àrea de Benestar i Drets Socials, CMSS Ponent. Ajuntament de Palma
Joan Lainez. Direcció musical
AVV. " Bellver" d'El Terreno com a impulsora i coordinadora.
Amb la col·laboració de la coral "Cor de Mallorca"
I l'inestimable patrocini de "Obra Social La Caixa"