Una comunidad la constituye la historia humana de sus habitantes. Os invito a conocer parte de esa historia a través de mi libro "NAZARET, UNA ISLA DENTRO DE MALLORCA". (pdf gratis). NAZARET, UNA ISLA DENTRO DE MALLORCA Contacte: jjmgonzalez@gmail.com
Vendo litera infantil de madera blanca.
Medidas: 198 cm largo x 97 cm ancho x 112 cm alto (ancho 131 cm con escalera)
Se vende sin colchon
Precio: 70 €. Fotografía 1 - Fotografía 2 Contacte: Estelle: Calle Salut, 59 Tel 665 46 82 86
Veïna d'El Terreno a punt d'obtenir el títol de Grau de Biologia s'ofereix com a niñera i/o donaria classes de repàs a nins de Primària i primer cicle de Secundària.
·····

Vecina de El Terreno, a punto de obtener el título de Grado de Biología, se ofrece como niñera y/o dar clases de repaso a niños de Primaria y primer ciclo de ESO. Contacte: tmoni93_azul@hotmail.com
PINTO AL OLEO , ME GUSTARIA SI OS INTERESA VER ALGÚN CUADRO OS LOS PUEDO ENSEÑAR , PRECIOS INTERESANTES ...... Contacte: Maria Guasp 678414722,,,,,,,,,,mariaguaspb@gmail.com

Vols publicar el teu anunci? Tens alguna cosa per canviar, regalar o vendre? Alguna necessitat que pensis que els veïnats podran ajudar-te? Si no és un anunci amb caire comercial t'ho publicarem. Pots escriure en la teva pròpia llengua. Per això has d'omplir el següent formulari:

·······
¿Quieres publicar tu anuncio? ¿Tienes algo para cambiar, regalar o vender? ¿Alguna necesidad de la que pienses que los vecinos podrán ayudarte? Si no es un anuncio con carácter comercial te lo publicaremos. Puedes escribir en tu propia lengua. Para eso tienes que rellenar el siguiente formulario:
·······

Would you like to post your ad? Got something to change, give away or sell? Any need for you to think that residents can help? If is not a commercial ad we will publish. You can write in your own language. For that you have to fill out the form below:

Text:

Escriu a continuació el teu contacte: (nom, telèfon, correu electrònic ... el que trobis més adeqüat per posar-se en contacte amb tu:

·······

Escribe a continuación un contacto (nombre, teléfono, correo electrónico...) o aquel dato que pienses será de utilidad para contactar contigo.
·······

Then writes a contact (name, phone, email ..) or that thing that you think will be useful to contact you.

Contacte: