Escola de nins d'El Terreno l'any 1899

Mestre: Pere Ballester Tomàs
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Gaietà Aguiló Aguiló202
Guillem Alzina Mas0113
Ferran Arnica Ferrer11000007
Gonzalo Arnica Ferrer611005
Antoni Barceló Prats2800100031111
Bartomeu Bauzà Pou1343
Francesc Bauzà Pou0243
Josep Belda Mata00234
Josep Bernat Verí12101254
Bartomeu Bestard Valldepadrines5303
Mateu Bestard Serra68004
Joan Borràs Salvà21401107
Joan Bosch Vich4566533067211
Francesc Ceballos Villoldo143100008
Lluis Ceballos Villoldo56530007
Miquel Cerdà Billón03001337
Pere Antoni Colomina Colom002052226410
Tomàs Colomina Colom0433
Benigno Comunion Nadal2585021018711
Antoni Conill Massot437121163022311
Antoni Coves Fullana0201101009
Guillem Coves Fullana422
Josep Coves Seguí0100100050111
Antoni Felani Garau266652085210
Eduardo García González000005
Fernando García González000005
Agustín Gómez Martí052487043310
Crescencio Gómez Martí072486052310
Francesc Gómez Martí062497057810
Ricardo Lemaur Fluxà00104
Miquel Llaneres Rayó5333
Antoni Llopart Morell0003220001211
Joan Marí Ferrer0523
Maties Morlà Vidal012
Joan Muntaner Carrió5353
Joan Oliver Moranta3203
Marià Oliver Segovia2598982045211
Antoni Pastor Vidal3430251046111
Josep Porcel Garau2303
Francesc Prats Calafat91
Eugenio Rabazo Rubí0344316
Juan Antonio Rabazo Rubí0345316
Bartomeu Rigo Porcel2000071072311
Antoni Rigo Vicens55654
Bartomeu Roig Moragues812744114034211
Antoni Roig Pieras022
Bartomeu Roig Rigo03201397
Jaume Rosselló Vives044002008
Joan Segura Cortès002
Bartomeu Solivelles Palmer018305568
Lluis Tomàs Barceló67221347
Maties Tous Martínez5223220000211
Nicasio Vega Prats02244
Eusebi Villaverde García521010307
Antoni Viver Oliver332204208
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 1211 5