Escola de nins d'El Terreno l'any 1897

Mestre: Pere Ballester Tomàs
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Joan Amengual Garcias2200030100011
Ferran Arnica Ferrer200422004210
Antoni Barceló Prats0320000223011
Manel Beltran Barceló032
Bartomeu Bestard Valldepadrines2372620223411
Mateu Bestard Serra0320200010011
Antoni Borràs Homar0400506
Joan Borràs Homar04000507
Joan Borràs Salvà020102000010
Guillem Bosch Vich081125227
Joan Bosch Vich091107167
Pere Capellà Ramon222
José Casas Roca 023635
Fidencio Català Bauzà022025506210
Joan Cavaller Cortès5730213020011
Miquel Cerdó Colom01
Rafel Cerdó Colom01
Gabriel Cifre Ramis5200935548711
Jaume Colomar Espases65639603451011
Tomàs Colomina Colom0003110402011
Josep Cortès Forteza41
Guillem Coves Fullana0212621443211
Josep Coves Seguí2400200000011
Antoni Conill Massot1000000322011
Andreu Far Borràs355322230410
Guillem Far Borràs232655330010
Cel·lestí Ferrer Fernández2012002231011
Eduard Ferrer Fernández1013002221011
Amadeo Forteza Pomar5303
Josep Forteza Pomar302
Francesc Garrido Bosch6012010002311
Josep Garrido Bosch932
Alonso Gordiola Grimalt382
Pere Servando Gordiola Grimalt282
Antoni Llopart Morell081000008
Jaume Luis Bernat202335
Joan Marí Ferrer26204
Pere Joan Mesquida Rosselló002
Josep Jaume Miquel Bestard000030000110
Damià Moragues Salvà91285103402510
Bartomeu Moragues Tomàs1159108957
Pere Joan Nadal Quetgles0003
Tomàs Navarro Saval22347267
Bartomeu Nicolau Serra662
Miquel Nicolau Serra862
Joan Oliver Moranta3030033109
Antoni Pastor Vidal0370000111011
Baltasar Perpinyà Castell024735
Joan Aleix Riera Castor4149254334210
Bartomeu Rigo Porcel2303020201011
Antoni Rigo Vicens00004
Bartomeu Roig Moragues1020031059
Norberto Rubio Rodríguez2222244353511
Bernat Salvà Campins3246206
Joan Salvà Campins3217006
Guillem Seguí Borràs300010300010
Ricardo Servera López3220864033111
Jaume Simonet Blascos0633251022011
Joan Simonet Blascos0533432121211
Lluis Tomàs Barceló2203250213311
Eugeni Torregrossa Climent03235582771011
Maties Tous Martínez2200111334211
Eusebi Villaverde García023030230110
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 731 2