Escola de nins d'El Terreno l'any 1896

Mestre: Pere Ballester Tomàs
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Joan Amengual Garcias0208020009
Francesc Amengual Oliver5403105
Ferran Arnica Ferrer2403
Antoni Barceló Prats393000408
Bartomeu Bestard Valldepadrines2564650239
Mateu Bestard Serra1000200229
Joan Borràs Salvà3002020309
Guillem Bosch Vich315645
Joan Bosch Vich545895
Pere Capellà Ramon0040530209
Fidencio Català Bauzà002270208
Joan Cavaller Cortès6000000459
Miquel Cerdà Reig2312866
Ramon Cerdà Reig23448106
Gabriel Cifre Ramis02211230329
Jaume Colomar Espases1000520069
Tomàs Colomina Colom4043000009
Josep Cortès Forteza022
Guillem Coves Fullana0340303319
Guillem Coves Seguí81
Josep Coves Seguí2153203109
Antoni Conill Massot1120710009
Andreu Far Borràs3554101309
Guillem Far Borràs5444646
Josep Ferrer Campins694310106
Cel·lestí Ferrer Fernández1113
Eduard Ferrer Fernández1113
Amadeo Forteza Pomar0003
Francesc Garrido Bosch0003
Josep Garrido Bosch022
Alonso Gordiola Grimalt2151000029
Pere Servando Gordiola Grimalt41551760009
Mateu Grimalt Llull101
Jaume Luis Bernat3382624009
Jaume Martín Riera0324486
Bartomeu Mata Juan0283
Damià Moragues Salvà0023
Bartomeu Moragues Tomàs76251134529
Tomàs Navarro Saval01
Bartomeu Nicolau Serra0013
Miquel Nicolau Serra0013
Baltasar Perpinyà Castell116921496
Antoni Rayó Serra7233586
Joan Aleix Riera Castor0373
Antoni Riera Castor022
Bartomeu Rigo Porcel0003
Norberto Rubio Rodríguez01
Bernat Salvà Campins0003
Joan Salvà Campins0422001109
Guillem Seguí Borràs3030000009
Ricardo Servera López002
Lluis Tomàs Barceló2009011309
Maties Tous Martínez0111000009
Eusebi Villaverde García3530132239
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Font:Mesos de Gener, Febrer i Març: Arxiu Municipal de Palma FP 1517 9
Resta de mesos:Arxiu Municipal de Palma FP 731 2