Escola de nins d'El Terreno l'any 1893

Mestre: Pere Ballester Tomàs
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Mateu Adrover Vicens4127656
Jaume Bauzà Terrassa035109106
Bernat Beltran Barceló012002006010
Manel Beltran Barceló23824
Gumersindo Bernat Verí49834
Joan Bestard Garau31404
Bartomeu Bestard Serra000200000010
Mateu Bestard Serra200240000010
Jacobo Bo Cabrera000030010010
Raimundo Bo Cabrera020050010210
Joan Borràs Salvà000000008
Miquel Caldentey Alemany000000415410
Pere Capellà Ramon403987354010
Pere Antoni Colom Marí200323502010
Guillem Colomar Espases321573656310
Jaume Colomar Espases341693666410
Joan Danty Roquesaltes006005
Josep Danty Roquesaltes00003007
Josep de Oleza de Arredondo102
Guillem Far Borràs020000000010
Miquel Ferrer Riera0503
Jaume Florit Pons61077383021110
Bartomeu Fluxà Estrany222
Francisco García Iglesias1282
Joan Amengual Garcias56484
Jaume Luis Bernat1207000429
Antoni Medines Alemany032
Gabriel Medines Alemany0201346
Josep Miralles Clebe41
Bartomeu Moragues Tomàs00002237
Josep Noguera Bernat31273
Vicens Noguera Bernat0263
Antoni Rayó Serra001462002010
Gaspar Riera Andreu331195106
Antoni Rigo Vicens0000102500010
Miquel Rigo Vicens0000386
Vicens Rosselló Sendra01
Guillem Seguí Borràs000024000010
Joan Tomàs Barceló042202038
Lluis Tomàs Barceló042200048
Maties Tous Martínez0023
Miquel Vicens Fullana00811136
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Font: Arxiu Municipal de Palma. Varis expedients:
Gener: FP 1518 24
Febrer: 820 4
Abril, Juliol, Setembre, Octubre i Novembre: FP 621 1
Maig: FP 820 5
Juny: FP 820 6
Desembre:FP 1211 4