Escola de nins d'El Terreno l'any 1892

Mestre: Pere Ballester Tomàs
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Mateu Adrover Vicens5540264049
Bernat Beltran Barceló3203112029
Bartomeu Bestard Valldepadrines01040007
Bartomeu Bestard Serra10010027
Mateu Bestard Serra2235005009
Jacobo Bo Cabrera0001003009
Raimundo Bo Cabrera0001004009
Miquel Caldentey Alemany7000000009
Pere Capellà Ramon0448660019
Pere Antoni Colom Marí000104101709
Guillem Colomar Espases022
Jaume Colomar Espases032
Josep Danty Roquesaltes0022000009
Josep de Oleza de Arredondo60784
Guillem Far Borràs5000000029
Jordi Ferrer Campins13344997
Jaume Florit Pons7213
Bartomeu Fluxà Estrany4300277749
Francisco García Iglesias0553
Bernardí Gordiola Grimalt01120887
Agustí Hernández Francés21001227
Rafel Hernández Francés21001447
Joan Amengual Garcias9111171170329
Jaume Luis Bernat6233
Gabriel Medines Alemany1121003009
Antoni Medines Alemany1010004229
Josep Miralles Clebe245315
Carles Quintana Berjano32200037
Antoni Rayó Serra002
Gaspar Riera Andreu6124325
Antoni Rigo Vicens0000012439
Guillem Rigo Vicens00401087
Miquel Rigo Vicens1303
Guillem Seguí Borràs0000000009
Joan Tomàs Barceló010345
Miquel Vicens Fullana52024
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Les caselles de color taronja corresponen als mesos que no consten perquè els expedients estan desapareguts.
Font: Arxiu Municipal de Palma. Aquest expedient ho conformen:
Gener: FP 1518 21; Febrer: FP 357 4; Març: FP 357 5; Abril: FP 1211 1; Maig: FP 357 6;
Juny: FP 1524 13 (expedient desaparegut);
Juliol: FP 1518 22;
Setembre: FP 1524 13 (expedient desaparegut);
Octubre: FP 1518 22; Novembre: FP 1211 2 i Desembre: 1210 3.