Escola de nins d'El Terreno l'any 1891

Mestre: Pere Ballester Tomàs
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Mateu Adrover Vicens0195010034410
Josep Arbona Nadal0000006
Jaume Bauzà Terrassa212103
Bernat Beltran Barceló594453382010
Joan Beltran Ximelis2102
Magí Bestard Garau101005
Bartomeu Bestard Valldepadrines0701407328
Bartomeu Bestard Serra066100244610
Mateu Bestard Serra06394
Jacobo Bo Cabrera001000032010
Raimundo Bo Cabrera001006020010
Jaume Borràs Salvà10317046
Miquel Caldentey Alemany01
Pere Capellà Ramon82568648669
Pere Antoni Colom Marí731410200010
Josep Danty Roquesaltes502001003010
Josep de Oleza de Arredondo042
Guillem Far Borràs21002000409
Pau Far Garau13004
Jordi Ferrer Campins5651486702010
Bartomeu Fluxà Estrany046323658
Hilari Fornés Tomàs201673
Bernardí Gordiola Grimalt1314532110105810
Agustí Hernández Francés5305000104210
Rafel Hernández Francés330600063210
Francesc Horrach Garcías31673
Damià Juncadella Mayol16410595
Cristòbal López Tortella1410717125277210
Jaume Mas Pons8222
Antoni Medines Alemany1003
Gabriel Medines Alemany0113
Joan Medines Alemany4303
Bartomeu Moragues Salvà02042165049
Francisco Pérez Zorrilla473225
Luis Pérez Zorrilla1113225
Pablo Pérez Zorrilla473235
Antoni Porcel Porcel5111621036
Carles Quintana Berjano204331050310
Antoni Rigo Vicens5132321332110
Guillem Rigo Vicens220010202010
Miquel Rigo Vicens002055
Andreu Roig López41
Josep Roig Rigo0701526
Enric Rosel Mateo032
Francesc Sastre Colomar0033
Josep Sastre Colomar3122046
Guillem Seguí Borràs000001208
Jaume Seguí Borràs0014096
Joan Tomàs Barceló12011113054010
Nicolau Tous Martínez0014476
Miquel Ugalde Ripoll2834416
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Les caselles de color taronja corresponen als mesos que no consten perquè els expedients estan desapareguts.
Font: Arxiu Municipal de Palma.
Expedients FP 221 2; FP 357 2; FP 357 3; FP 357 8 i 1518 20