Escola de nins d'El Terreno l'any 1889

Mestre: Pere Ballester Tomàs
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Mateu Adrover Vicens10202504259
Josep Arbona Nadal0000000009
Antoni Arcas Pons0000306
Manel Arcas Pons0000006
Francesc Barceló Colomar1003
Bernat Beltran Barceló002
Joan Beltran Ximelis002
Bartomeu Bestard Serra4000000009
Jaume Borràs Salvà0000000009
Bartomeu Campins Tomàs185010046
Pere Capellà Ramon4004022129
Bartomeu Cerdó Colom0000000009
Joan Cerdó Colom0000000009
Rafel Cerdó Colom0000000009
Sebastià Cerdó Colom0000000009
Pere Antoni Colom Marí15504736
Josep Danty Roquesaltes002
Mateu Far Serra0173
Jordi Ferrer Campins8002420309
Hilari Fornés Tomàs14700313029
Agustí Hernández Francés2193
Rafel Hernández Francés2193
Bartomeu Moragues Salvà002
Francisco Pérez Zorrilla002
Luis Pérez Zorrilla002
Antoni Porcel Porcel0500512209
Antoni Rigo Vicens1003
Guillem Rigo Vicens2000000009
Josep Rivero Garrido0100006
Josep Roig Rigo5100000169
Antoni Rosco Pasqual0100116
Gabriel Sastre Colomar0100036
Josep Sastre Colomar0000026
Jaume Seguí Borràs4500000009
Nicolau Tous Martínez4200101009
Miquel Ugalde Ripoll10000000129
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Les caselles de color taronja corresponen als mesos que no consten perquè els expedients estan desapareguts.
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 426 2