Escola de nins d'El Terreno l'any 1886

Mestre: Antoni Obrador Escandell
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Lluis Abraham Gil4141674
Bernat Aguiló Segura41
Marcel·lí Arnau Lázaro4310113
Jordi Bauzà Prats01101063111849
Jaume Borràs Salvà222
Joan Bosch Palmer2642118151579
Bernat Bosch Palmer6940102218228
Melcior Bosch Palmer411811195
Antoni Campins Tomàs12242414255
Bartomeu Campins Tomàs1429223622292425352110
Enric Cañadas Esteban27148517280614310
Josep Cañadas Esteban28148717283716310
Ramon Costa Dueñas2162
Pere Duran Amer0003
Antoni Estelrich Oliver032
Mateu Far Serra8220243845111
Antoni Felani Garau252227918306
Antoni Ferrà Ripoll21929117121312203510
Jordi Ferrer Campins11252141231131422210
Bartomeu Fluxà Estrany16422
Hilari Fornés Tomàs11389195131514171111
Josep Fuster Pomar251
Joan Garau Xamena91
Pedro Giménez Oliveros9202
Manel Monguilod Martínez16154286
Bartomeu Morey Roca1536103
Josep Nicolau Campins15353821117
Bartomeu Obrador Casesnoves2910101013211
Jaume Obrador Casesnoves1101101011011
Jaume Obrador Porcel3391276468
Antoni Porcel Porcel112180111726211
Bartomeu Porcel Porcel4310112041119611
Bartomeu Rigo Vicens59538874103210
Josep Roig Rigo18711715241112181711
Joan Romero Rodríguez121111132811000011
Josep Romero Rodríguez124301132915000011
Josep Sancho Sureda31714234
Andreu Ferrà Ripoll00124
Félix Tellier Tellier011184
Raúl Tellier Tellier011184
Miquel Tomàs Barceló64311031338011
Gabriel Tomàs Tomàs11
Miquel Tomàs Mercant41423158838
Nicolau Tous Martínez1104202223011
Vicens Tous Martínez405434110173011
Miquel Ugalde Ripoll11543028112111
Miquel Vázquez Palomares24353
Gumersindo Verí Rotger820231345
Guillem Vicens Fullana26402821232052409
Sebastià Viver Oliver271813151327217
Jaume Vives Bennàssar27188111018107
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 219 1