Escola de nins d'El Terreno l'any 1885

Mestre: Antoni Obrador Escandell
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Rafel Abraham Palmer141121176
Antoni Albertí Pujol00493
Marcel·lí Arnau Lázaro10251414222037238
Jordi Bauzà Prats1219143
Lluis Belda Mata1315199495
Josep Bibiloni Bestard0121494
Joan Bosch Palmer31
Bernat Bosch Palmer91
Melcior Bosch Palmer31
Joan Campins Femenies202165
Antoni Campins Tomàs3548222028218
Bartomeu Campins Tomàs551111232031278
Jaume Campins Tomàs0192
Damià Cànoves Boria0135922367
Enric Cañadas Esteban111494
Josep Cañadas Esteban110494
Antoni Estelrich Oliver130382736
Mateu Far Serra0121412259
Antoni Felani Garau14222539127
Andreu Ferrà Ripoll94423495
Antoni Ferrà Ripoll00093661333182311
Jordi Ferrer Campins2212132815207
Bartomeu Fluxà Estrany3911728813219
Hilari Fornés Tomàs881141120395111
Pau Fornés Tomàs441131111177
Joan Garau Xamena049917412118
Heribert Mariño Prieto911213496
Francesc Mateu Muntaner101010876768
Gabriel Medines Llabrés0063
Joan Medines Llabrés0053
Guillem Moll Berga000105235499
Pere Moll Berga000105235499
Bartomeu Morey Roca71
Francesc Morey Roca12214010226
Josep Nicolau Campins02015226
Bartomeu Obrador Casesnoves2000105219
Jaume Obrador Casesnoves0000000019
Jaume Obrador Porcel11
Josep Pons Baltasar817111818496
Antoni Porcel Porcel0011011105511711
Bartomeu Porcel Porcel1014242759
Bartomeu Rigo Vicens001821011315611
Josep Roig Rigo21
Joan Romero Rodríguez005115447145411
Josep Romero Rodríguez005127745165511
Àngel Sánchez Fiol0207494
Josep Sancho Sureda00343
Jordi Sastre Colomar20202
Josep Suau Lliteres1717021156
Josep Sureda Mata0128615496
Miquel Tomàs Barceló01011213079
Miquel Tomàs Mercant15150245
Nicolau Tous Martínez01411011739
Vicens Tous Martínez02317131979
Miquel Ugalde Ripoll00211320294211
Guillem Vicens Fullana48471426376139
Sebastià Viver Oliver31713221449157
Jaume Vives Bennàssar6161319549157
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 426-I y FP 1517 6