Escola de nins d'El Terreno l'any 1884

Mestre: Antoni Obrador Escandell

Nom Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Bernat Campins Femenies
30
0
Miquel Dalmau Canet
8
0
Antoni Ferrà Ripoll
2
0
Andreu Ferrà Ripoll
0
0
Hilari Fornés Tomàs
8
0
Pau Fornés Tomàs
8
0
Josep Massot Morey
30
42
Pere Mateu Muntaner
0
0
Francesc Mateu Muntaner
0
0
Pere Moll Berga
0
0
Antoni Porcel Porcel
0
0
Bartomeu Porcel Porcel
30
42
Miquel Ramon Estelrich
0
Joan Ramon Estelrich
0
Bartomeu Rigo Vicens
0
0
Joan Romero Rodríguez
8
0
Josep Romero Rodríguez
8
0
Jordi Sastre Colomar
30
0
Josep Suau Lliteres
0
Miquel Tomàs Mercant
0
20
Miquel Ugalde Ripoll
0
32
Joan Veny Pallicer
0

Si tota la columna està buida és que no tenim dades del mes en concret.

Si el que està buit es una cel·la, significa que l'alumna no va assistir aquest mes.