Escola de nins d'El Terreno l'any 1883

Mestre: Joan Aragonés Fluxà

Nom Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Joan Barceló Rosselló
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Josep Campins Simonet
0
0
0
Bernat Castanyer Morey
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Francesc Company Sirvent
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Antoni Escudero Villalobos
0
Antoni Ferrà Ripoll
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Andreu Ferrà Ripoll
0
0
0
0
0
0
0
0
Josep Figueres Domínguez
0
0
Hilari Fornés Tomàs
0
0
0
Pau Fornés Tomàs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Joan Garau Xamena
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Manuel Macaver Serrano
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Josep Massot Alcover
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Josep Massot Morey
0
Pere Nadal Borràs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pere Josep Nadal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Antoni Porcel Porcel
0
0
Bartomeu Porcel Porcel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bartomeu Rigo Vicens
0
0
0
0
0
0
0
0
Rafel Salvà Pujol
0
0
0
Vicens Serra Alemany
0
0
0
0
Gabriel Servera Lladó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Guillem Tous Martínez
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vicens Tous Martínez
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Joan Veny Pallicer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Si tota la columna està buida és que no tenim dades del mes en concret.

Si el que està buit es una cel·la, significa que l'alumna no va assistir aquest mes.