Escola de nines d'El Terreno l'any 1899

Mestra: Mª Francisca Isern Marcó
Nom G F M A M J J A S O N D Total
Joana Aguiló Aguiló21
Adelina Arnica Ferrer0082046
Antònia Barceló Barceló247022399410
Catalina Bestard Alemany10714442235710
Maria Bestard Bosch000093498810
Magdalena Bestard Serra000100300010
Margalida Bestard Serra0232317158480010
Maria Bestard Valldepadrines25654
Francisca Borràs Salvà000020020010
Maria Borràs Salvà000300000010
Magdalena Bosch Palmer000042040210
Antònia Buenaventura Vidal007572273910
Antònia Campins Juan03024
Catalina Campins Juan0093203116310
Teresa Carreño Juan615244728
Antònia Cavaller Cortès4117025
Dolors Cavaller 402
Maria Cavaller Cortès7663
Joana Cerdà Billón40679106
Josefa Cerdà Billón4067666
Margalida Cifre Poll4873
Maria Montserrat Coll Tomàs0003
Maria Colom Marí8993
Francisca Colomina Colom000050454510
Lluïsa Colomina Colom0030004411510
Catalina Coves Fullana055053555810
Catalina Coves Seguí202120000010
Bàrbara Conill Massot052056025210
Antònia Far Borràs781241030451110
Aïna Far Estarelles938460098
Catalina Far Valldepadrines063161206110
Maria Far Valldepadrines001424
Apol·lònia Ferrer Campins962
Francisca Ferrer Campins11011084330310
Maria Magdalena Ferrer Campins002022220010
Margalida Gayà Capó5733
Francisca Hernández Carreres034270560410
Francisca Lemaur Fluxà030405
Maria Lemaur Fluxà0044406
Maria Luis Bernat410644
Antònia Massanet Bosch5015549108
Joana Massot Fullana036210641271110
Teresa Massot Fullana036010641171110
Catalina Miquel Bestard000242261310
Maria Concepció Miquel Bestard000000021010
Francisca Miquel Rotger712106127489610
Inés Móra Garau492
Catalina Moragues Salvà3723
Magdalena Palmer Tomàs0003
Francisca Pastor Vidal302420204010
Magdalena Planas Abraham787054070210
Francisca Pons Llompart502381162310
Joana Pons Llompart505442284410
Maria Pons Llompart51
Margalida Rigo Porcel108123
Miquela Rigo Vicens040020237210
Lluïsa Riu Mateos6833
Matilde Riu Mateos5653
Catalina Roig Rigo91573
Francisca Sastre Colomar538986449610
Antònia Seguí Borràs1012103
Maria Tomàs Moragues00120481428
Francisca Tous Martínez43894
Maria Tous Martínez000005
Sara Tur Bosch5012532580610
Joana Maria Vidal Isern000040000010
Dolors Villaverde García0020220111710
Catalina Viver Oliver3483
Mariana Viver Oliver3583
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 1211 5